Who wrote the Bible?

De Bijbel is niet door één persoon geschreven, maar door 40 verschillende auteurs. De schrijvers waren koningen, boeren, filosofen, vissers, belastingontvangers, dichters, musici, artsen, leraren, staatslieden, advocaten en herders. Ze leefden in een periode van 1500 jaar. Ondanks de lange periode, is er een duidelijk thema en zijn er geen tegenstrijdigheden. Lees meer over de betrouwbaarheid van de Bijbel in dit artikel. 

The Bible has two parts. The first part, the Old Testament, describes a period of more than 3000 years. The second part, the New Testament, covers a period of less than 100 years.

The old Testament

The Old Testament describes the creation of the universe, the earth, and mankind. You can read here about the creation of man, with his own free will. We can choose to live as God intended, or to do as we like ourselves. In the Old Testament it becomes very clear that people mainly choose to do what they want.

Ook wordt duidelijk dat God de mensen geschapen heeft om Hem en elkaar lief te hebben. Veel mensen doen dat niet. God is ook rechtvaardig en kan het rebelse gedrag van de mensen niet ongestraft laten. Dan zou Hij zijn eer en betrouwbaarheid verliezen. (Hierover kan je meer lezen in het hoofdverhaal op deze site). Ons beschamende gedrag leidt naar een leven zónder God. We moeten gestraft worden voor ons respectloze en zondige gedrag. Maar God wil ons ook liefhebben en vergeven als we spijt hebben van onze verkeerde daden. In het oude testament wordt vele malen verwezen naar de komst van de Messias, de Redder. Hij zal de straf van de mensen over nemen. Hij zal de mensen een mogelijkheid geven om in het reine te komen met God.

The New Testament

Het tweede deel van de Bijbel, het Nieuwe Testament gaat over de beloofde redder (Messias), Jezus Christus. Hij was niet zomaar een mens. Het gaat over de uitvoering van het reddingsplan wat God heeft voor de mensen die op hem willen vertrouwen.

The word “testament” means “covenant”, an agreement between God and men. Jesus Christ taught people about God’s plan for the world and what He expects of people. Nevertheless, the Old Testament is not ‘old news’. The Bible is a unit. Much of the message of the Old Testament becomes reality in the New Testament.

God wil door de Bijbel heen Zijn liefde voor mensen duidelijk maken. Hij voert Zijn plan door de eeuwen heen uit. Het is daarom niet zomaar een boek. De Bijbel bevat Gods boodschap voor ons. Daarom wordt de Bijbel ook wel Gods Woord genoemd.

The bible consists of 66 books

De 40 verschillende schrijvers hebben totaal 66 boeken geschreven, die samen de Bijbel vormen. Deze boeken zijn allemaal geïnspireerd door God. Het was niet zo dat een engel Gods boodschap aan de schrijvers dicteerde. De gedachten en ervaringen zijn door God geïnspireerd, waardoor de schrijvers Zijn boodschap konden opschrijven. Doordat de Bijbel door mensen geschreven is, kunnen wij als lezer ons vaak herkenning in de personen over wie geschreven is. We kunnen lezen over de uitdagingen, de moeilijkheden, fouten en successen van de vele personen in de Bijbel.

But the Helper [the Holy Spirit] will teach you everything and cause you to remember all that I told you. This Helper is the Holy Spirit that the Father will send in my name. John 14:26

In which language can the Bible be read?

The Bible has been translated into more than 2,200 languages. That’s more than any other book. So you don’t have to learn a certain language to be able to read the Bible. The original languages of the Bible are Hebrew (the Old Testament, with the exception of some passages in Aramaic) and Greek (the New Testament).

Er zijn vertalingen die dicht bij de oorspronkelijke tekst blijven en er zijn vertalingen die in in de hedendaagse spreektaal de boodschap van Gods Woord vertalen. Het is mooi om verschillende vertalingen te bestuderen. Zo hebben de verschillende vertalingen elk hun eigen waarde en kracht.

Is the Bible primarily a book of laws and rules?

De Bijbel is geen handboek of wetboek. De Bijbel is geschreven als levensboek. De rode draad door de bijbel heen is dat het gaat in het leven om ons vertrouwen op God, onze Schepper. Omdat wij mensen erg eigenwijs en koppig zijn, staan er ook leefregels in de Bijbel. Wanneer je die goed bestudeert, dan mag je ontdekken dat dit allemaal regels die uiteindelijk het welzijn van de mensen bevorderen. Ze geven uitdrukking aan de liefde die God heeft voor de mensen, maar wijzen ook op het respect wat wij horen te hebben voor onze Schepper.

The law says, “You must not commit adultery, you must not murder anyone, you must not steal, you must not want what belongs to someone else.” All these commands and all other commands are really only one rule: “Love your neighbor the same as you love yourself.” Romans 13:9

Did Jesus also write a book?

Jesus himself did not write a book of the Bible. His teachings, the stories He told, the healings He performed, and the miracles He performed were recorded by four of His disciples. The ‘indjiel of Jesus’ often refers to the New Testament, especially the first four books, in which all the words and actions of Jesus are described. In it we also read about His birth, His life and about His crucifixion and resurrection from the dead.

Jesus knew the Old Testament very well. He lived according to the precepts of the Old Testament. More importantly, He had come to “fulfill” the message of the Old Testament. The many prophecies about the Messiah to come referred to Him. His life, death, and resurrection fulfilled many Old Testament prophecies.

Is Paul’s message different?

Paul is the author of several letters in the New Testament. Some people feel that Paul’s message is different from that of other authors. But whoever reads the Gospels (injil) and compares them with the letters of Paul can discover a great connection. Paul had a passion for declaring the good news of Jesus Christ. He taught the people the meaning of the cross and the resurrection. He did what Jesus Christ instructed His disciples to do:

So go and make followers of all people in the world. Baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Matthew 28:19

Paul was willing to suffer and even be killed for it. He was not a falsifier of the message of Jesus as is sometimes claimed. Not even the man who would have introduced the doctrine of the trinity and made Jesus divine. By the way, the term “trinity” does not appear in the entire Bible, not even in Paul. The term “trinity” did not become popular among followers of Jesus until later. Using this term to express a word that God has revealed himself as Father, Son and Spirit.

Who wrote the Bible?