Kutsal Kitabı kim yazdı?

Kutsal Kitap 40 farklı yazar tarafından yazılmıştır. Onlar krallar, çiftçiler, filozoflar, balıkçılar, şairler, müzisyenler, doktorlar, öğretmenler, devlet adamları, avukatlar ve çobanlardı. Bin yıldan fazla yaşadılar. Bu kadar uzun döneme rağmen, tutarlı bir tema var. Kutsal Kitap’ın ikinci ve son bölümü yaklaşık 2.000 yıl önce yazılmıştır. Yine de Kutsal Kitap’ın mesajı güncel ve güvenilirdir.

Bazı insanlar Kutsal Kitap’ın değiştirildiği iddia ediyor

Bazı insanlar Kutsal Kitap’ın artık güvenilir olmadığını düşünmektedir. Ne de olsa Kutsal Kitap uzun zaman önce yazılmıştır ve orijinal el yazmaları artık mevcut değildir. Bu sayfanın altındaki makaleyi okuyarak İncil’in neden hala güvenilir olduğunu öğrenebilirsiniz.

Tanrı’nın Sözü

Tanrı, Kutsal Kitap boyunca insanlara olan sevgisini ifade etmek ister. O, yüzyıllar boyunca planını gerçekleştirmektedir. Bu nedenle, sadece sıradan bir kitap değildir. Kutsal Kitap Tanrı’nın bizim için mesajını içerir. Bu nedenle Kutsal Kitap Tanrı Sözü olarak da bilinir.

Eski ve Yeni Ahit

Kutsal Kitap iki ana bölümden oluşur. İlk bölüm Eski Antlaşma ya da Tanah olarak da bilinir. Bu bölüm 3.000 yılı aşkın bir süreyi kapsamaktadır. İkinci bölüm Yeni Antlaşma olarak adlandırılır. Bu bölüm 100 yıldan daha kısa bir süreyi anlatmaktadır.

“Ahit” kelimesi, “antlaşma”, bir anlaşma anlamına gelir. Tanrı ile insanlar arasındaki bağlantı ve Tanrı’nın bize vaatleri hakkındadır.

Eski Ahit

Eski Ahit, evrenin, dünyanın ve insanların yaratılışını anlatır. Yaratılış hikâyesinde insanların kendi seçimlerini yapabilecek kapasitede yaratıldıkları ortaya çıkıyor. İnsanlar, Yaratıcılarının iyi saydığı veya kendilerinin önemli olduğunu düşündükleri şeyi yapmaya karar verebilir. Eski Ahit’te okuyabileceğiniz kutsal yazılardan, insanların genellikle kendileri için istediklerini yapmayı seçtikleri hemen anlaşılır.

Eski Antlaşma’da da Tanrı’nın hepimizi kendisini ve birbirimizi sevmemiz için yarattığını görebilirsiniz. Yine de pek çok kişi bunu yapmakta başarısız olmaktadır. Yaratıcımız da erdemlidir ve insanların isyankar davranışlarını cezasız bırakamaz. Yapsaydı, güvenilirliğini ve saygısını kaybederdi. Bununla ilgili daha fazla bilgi bu sitedeki ana hikayede okunabilir. Benmerkezci davranışımız Tanrısız bir yaşama yol açar. Bu nedenle, saygısız ve günahkar davranışlarımızın sonuçlarına hayatımızdan sonra katlanmak zorundayız.

Ancak Tanrı, saygısız davranışlarımızdan derin pişmanlık duyduğumuzda da bizi sevmek ve affetmek ister. Ancak O, doğruluktanbiz ayrılmadan günahlarımızı basitçe bağışlayamaz. Dolayısıyla, eğer Tanrı bizi bağışlamak istiyorsa, bu ikilem çözülmelidir. Eski Ahit birçok kez bir Kurtarıcı’nın gelişinden bahseder. Bu Kurtarıcı, Tanrı’yla olan esenliğimizi yeniden tesis edecek olan Kişi olacaktır.

Yeni Ahit

Yeni Antlaşma Kutsal Kitap’ın ikinci bölümüdür. Bu kısım tamamen vaat edilen Kurtarıcı hakkındadır. Onun adı İsa Mesih’tir. Tanrı’ya güvenenler için Tanrı’nın kurtuluş planını gerçekleştirmekle ilgilidir. Bu web sitesinin ana hikayesinde, bu kurtarma planı hakkında sizin ve benim için daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

İsa Mesih, Tanrı’nın dünyayla ilgili planı ve Tanrı’nın bizden beklentileri hakkında çok şey açıkladı. Yine de bu durum Eski Antlaşma’yı “eski haber” haline getirmez. Kutsal Kitap bir bütündür. Eski Ahit’in tüm mesajı Yeni Ahit’te bir gerçeklik haline gelir.

Kutsal Kitap 66 kitaptan oluşmaktadır

Toplam 66 kitap 40 farklı yazar tarafından kaleme alınmıştır. Bunlar hep birlikte Kutsal Kitap’ı oluşturur. Bu yazıların hepsi Tanrı tarafından esinlenmiştir. Bir melek tarafından yazdırılmamışlardı. Düşünceler ve deneyimler, yazarların O’nun mesajını yazmalarını sağlayan Tanrı ilhamıydı. Kutsal Kitap aynı zamanda insanların birçok öyküsünü ve Tanrı ile yaşadıkları deneyimleri içerir. Kutsal Kitap’taki pek çok kişinin yaşadığı zorluklardan, güçlüklerden, hatalardan ve başarılardan ders alabiliriz.

Ama Baba’nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Yuhanna 14:26

Hiçbir zaman 66 yazıyı tek bir kitapta toplayan bir kişi olmamıştır. İncil’de hangi yazıların olması gerektiğini belirleyen herhangi bir toplantı da yoktur. Yüzyıllar boyunca bu yazılar toplandı ve bugün Kutsal Kitap olarak bildiğimiz kitapta bir araya getirildi. İsa Mesih’ten sonraki ilk yüzyıllarda, güvenilirliği ve Tanrı tarafından esinlendiği kanıtlanamayan yazılar da vardı. Bu nedenle bunlar Kutsal Kitap’ta yer almaz.

Kutsal Kitap hangi dillerde okunabilir?

Günümüzde Kutsal Kitap 2.500’den fazla dilde okunabilmektedir. Bu, diğer tüm kitaplardan daha fazladır. Eski Antlaşma aslen İbranice ve Aramice dillerinde yazılmıştır. Yunanca Yeni Ahit.

Bazı dillerde düzinelerce farklı çeviri bile mevcuttur. Bazı çeviriler ortak bir dildedir ve bu nedenle okunması daha kolaydır. Diğer çeviriler, orijinal metnin mesajını mümkün olduğunca doğru bir şekilde yansıtacak şekilde tercüme edilir. Farklı çevirilerin en büyük avantajı, metni farklı şekillerde inceleyebilmenizdir. Bir metnin anlamı hakkında emin değilseniz, her zaman İbranice veya Yunanca orijinal metne başvurabilirsiniz.

Kutsal Kitap her şeyden önce bir yasa ve kurallar kitabı mıdır?

Kutsal Kitap ne bir ders kitabı ne de bir hukuk kitabıdır. Kutsal Kitap bir yaşam kitabı olarak yazılmıştır. Kutsal Kitap’ın ana teması Tanrı’nın yaratılışa duyduğu sevgidir. Aynı zamanda Tanrı’ya olan güvenimizle de ilgilidir. Ancak biz çok dik başlı ve inatçıyız. Bu yüzden Kutsal Kitap’ta yaşamla ilgili yönergeler de vardır. Bunları dikkatle incelerseniz, bu kuralların bizim refahımız için tasarlandığını keşfedeceksiniz. Tanrı’nın bize duyduğu sevgiyi yansıtırlar. Ama aynı zamanda bize Yaratıcımıza saygı duymamız gerektiğini de hatırlatırlar.

“Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, başkasının malına göz dikmeyeceksin” buyrukları ve bundan başka ne buyruk varsa, şu sözde özetlenmiştir: “Komşunu kendin gibi seveceksin.” Romalılar 13:9

İsa da bir kitap yazdı mı?

İsa Mesih İncil’in hiçbir bölümünü yazmamıştır. İsa’nın öğrencilerinden dördü O’nun öğretileri, meselleri, şifaları ve mucizeleri hakkında yazdılar. İsa’nın müjdesi genellikle Yeni Ahit’e ya da 4 İncil’e atıfta bulunur. Bu kitaplarda O’nun doğumunu, yaşamını, çarmıha gerilişini ve ölümden dirilişini okuruz.

Eski Antlaşma’da, gelecek olan bir Kurtarıcı hakkında birçok öngörüde bulunulmuştur. Bunlar İsa’nın yaşamı, ölümü ve dirilişi sayesinde gerçekleşmiştir.

Pavlus’un mesajı farklı mı?

Pavlus, Yeni Ahit’te bulunan birçok mektubun yazarıdır. Bazı kişiler Pavlus’un mesajının diğer yazarlardan farklı olduğunu iddia eder. Bununla birlikte, İncil’i okur ve Pavlus’un mektuplarıyla yan yana koyarsanız, büyük bir tutarlılık keşfedersiniz. Pavlus başlangıçta İsa’nın izleyicilerine karşı şiddetli bir muhalifti. Pavlus Tanrı tarafından özel bir şekilde etkilendikten sonra, hayatının geri kalanını İsa Mesih’in müjdesini birçok ülkede duyurmak için kullandı. Pavlus insanlara İsa Mesih’in ölümünün ve dirilişinin önemini öğretti. İsa Mesih’in öğrencilerine yapmalarını söylediği şeyleri uyguladı:

Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin. Matta 28:19

Pavlus bu uğurda acı çekmeye ve hatta öldürülmeye hazırdı. Bazılarının iddia ettiği gibi, İsa’nın mesajını tahrif eden biri değildi. Pavlus’un Üçlü Birlik öğretisini icat ettiği ve İsa’yı tanrılaştırdığı da iddia edilmektedir. “Üçleme” terimi İncil’de ya da Pavlus’un mektuplarında bile yer almaz.“Üçleme” terimi ancak daha sonra İsa’nın takipçileri arasında popüler bir terim haline gelmiştir. Bu sözcük Tanrı’nın Kendisini Baba, Oğul ve Ruh olarak açıkladığını ifade eder. İsa’nın ilahi olduğu, İncil’de İsa’nın kendi sözlerinden zaten bellidir.

Sonuç olarak

Kutsal Kitap, tıpkı sizin ve benim gibi hayatta zorluklar ve sıkıntılar yaşayan insanların tasvirleriyle doludur. Tanrı’ya güvenen insanların hikayelerini okumak ilham vericidir. Tanrı’nın insanlara nasıl yardım ettiğini ve onları nasıl kutsadığını okuyabilirsiniz. Tanrı’nın sözlerinin sizin için ne anlama gelebileceğini kendiniz keşfetmeniz için sizi teşvik etmek istiyoruz.

.

Kutsal Kitabı kim yazdı?
Kutsal Kitap hâlâ güvenilir mi?