Tek bir Tanrı üç kişi olabilir mi?

Kutsal Kitap Tanrı’nın üç farklı tezahüründen bahseder: Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı. Ancak Kutsal Kitap aynı zamanda tek bir Tanrı olduğunu da açıkça belirtir. O tek bir varlık ve üç kişidir – bunu hayal etmek bizim için çok zordur.

Bunun için genellikle “Üçlü Birlik” terimini kullanırız. Bu terim Kutsal Kitap’ta geçmez. Tanrı’nın 3 farklı kişiliğini ifade eden bir sözcüktür. Tanrı’nın büyüklüğü ve karmaşıklığı hiçbirimiz tarafından asla tam olarak anlaşılamayacak olsa da, Kutsal Kitap’tan O’nun bazı özelliklerini keşfedebiliriz.

Bazı insanlar İsa ‘nın annesi Meryem’in de üçlemenin bir parçası olduğunu düşünebilir ,ancak bu yanlıştır. Tanrı’nın üçlü birliği Baba Tanrı, Oğul Tanrı (Söz, İsa Mesih) ve Kutsal Ruh‘tan oluşur.

Tanrı Birdir

Kutsal Kitap tek bir Tanrı olduğu konusunda çok nettir. İşte Kutsal Kitap’tan bunu açıklayan birkaç ayet:

  • On emirden ilki: “… Tanrın RAB benim. “Benden başka tanrın olmayacak. Misir’dan çikis 20:2-3
  • Tanrımız RAB tek RAB’dir. Yasa’nin tekrari 6:4
  • İşaya peygamber aracılığıyla Tanrı şöyle bildirir: “(…) Benden önce bir tanrı olmadı, Benden sonra da olmayacak. Yeşaya 43:10
  • Elçi Pavlus Efeslilere yazdığı mektupta şöyle der: Çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi, beden bir, Ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün, her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir. Efesliler 4:5-6

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh

Tanrı’nın özü basit bir şekilde açıklanamaz. Bu o kadar da sürpriz değil; bir çiçek tohumunun büyüme gücünü ya da bir insan embriyosunun oluşumunu bile tam olarak anlayamıyoruz. Peki, Yaratıcının Kendisini anlayabilir miyiz?

Tanrı’nın üç tezahüründe, büyüklüğünü ve özelliklerini biraz gözlemleyebiliriz. Çocuklarıyla ilgilenen Baba. Tıpkı bizim gibi bir insan olan Oğul. Tanrı’nın aracılığıyla O’na inanan insanlarda bulunduğu Kutsal Ruh.

Beden, Ruh ve Can

İnsan bir beden, bir ruh ve bir özden oluşur: Bir insan, fiziksel bedenine ek olarak, bir ruha (düşünme yeteneği) ve bir öze veya “kalbe” (karakter, sevgi) sahiptir. Bu üç unsur birlikte bir insanı oluşturur.

Bu, Tanrı’nın farklı kişilerini anlamaya biraz yardımcı olabilir, ancak hiçbir şekilde hepsini açıklamaz. Tanrı bir bedenle sınırlı değildir; O manevi bir varlıktır ve O her yerdedir. Yine de O, çok özel planını uygulayabilmek için bir süre insan olarak yaşamıştır.

İsa’nın kendisi şöyle dedi:

Ben ve Baba biriz.” Yuhanna 10:30

Ve:

[…] Beni görmüş olan, Baba’yı görmüştür. […] Yuhanna 14:9b

Yaratılıştan önce Tanrı üç kişiydi

Kutsal Kitap’tan, Tanrı’nın üç kişiliğinin dünya yaratıldığında zaten var olduğunu öğrenebiliriz. Dolayısıyla, Tanrı’nın Oğlu’nun yeryüzünde doğduğundan beri var olması söz konusu değildir. Tanrı’nın Ruhu’nun varlığı da zaten yaratılışın en başında açıklanmıştır;

Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Yaratılış 1:2

Yuhanna müjdesine “Tanrı Sözü “nü tanımlayarak başlar. Tanrı Sözü, birkaç ayet sonra okuyabileceğimiz gibi, Tanrı’nın Oğlu’na atıfta bulunur;

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi. Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı. Yuhanna 1:1-3

Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini –Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini– gördük. Yuhanna 1:14

İsa Tanrı’nın sağında mı oturuyor?

Birçok Kutsal Kitap ayeti İsa’nın şu anda Tanrı’nın sağındaki tahtta oturduğundan bahseder; örneğin İbraniler 12:2’de:

Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa’ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve şimdi Tanrı’nın tahtının sağında oturuyor. İbraniler 12:2

Kutsal Kitap bize Tanrı’nın ruhsal dünyasının bir resmini göstermek için metaforlarla doludur. Sonuçta, Tanrı’nın fiziksel bir bedeni yoktur. “Sağda oturmak”, İsa’nın yaratılıştaki konumunu ve gücünü gösterir. Bu, Tanrı’nın tüm onur ve saygısının İsa sayesinde olduğunu gösteren bir metafordur. Bununla ilgili daha fazlasını okumak istiyorsanız, örneğin bu bağlantıyı okuyun (İngilizce).

Kutsal Kitap’tan Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Ruh Tanrı’nın bir bütünlük oluşturduğunu ama aynı zamanda üç bağımsız kişi olduğunu öğrenebiliriz.

Kutsal Kitap’tan Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Ruh Tanrı’nın bir bütün olduğunu ama aynı zamanda üç bağımsız kişi olduğunu öğrenebiliriz.

Tanrı’nın tek bir varlık ama aynı zamanda üç kişi olduğunu tam olarak anlamamız mümkün değildir. Elimizde başka örnek olmadığına göre, Tanrı’nın bizim hayal gücümüzden daha büyük olduğunu kabul etmek zorundayız.

.