Beyaz giysili bir adam rüyası

Dünyanın dört bir yanındaki pek çok Müslümandan rüyalarında beyaz giysiler içinde parlayan bir adam gördüklerini duydum. Çoğu zaman bu adamın imgesine O’nun sevgisine ilişkin bir deneyim eşlik eder.

Bu kişiyle ilgili bir rüya ya da imgelem de gördünüz mü? Belki de daha önce hiç duymadığınız bir şey hakkında sizinle de konuştu. Belki de O’ndan bir talimat almışsınızdır.

Muhtemelen İsa Mesih’i duymuşsunuzdur. Kur’an O’ndan İsa Peygamber olarak söz eder. Muhtemelen İsa Mesih’i görmüşsünüzdür.

Ancak O bir peygamberden çok daha fazlasıdır. Takipçilerinin görgü tanıklıklarında (İncil Bölümlerinden, Kutsal Kitap’tan) O’nun hakkında çok daha fazlasını keşfedebilirsiniz. İsa Mesih’in takipçilerinden biri olan Matta, şahsen tanık olduklarını anlatır;

Altı gün sonra İsa, yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup’un kardeşi Yuhanna’yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa’nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı, giysileri ışık gibi bembeyaz oldu. Matta 17:1-2

İsa Mesih’in Kendisi insanlık için “ışık” olduğunu açıklar:

İsa yine halka seslenip şöyle dedi: “Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.” Yuhanna 8:12

Ve Kendisi hakkında daha çok şey anlatır;

“Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” Yuhanna 14:6

Gerçeği mi arıyorsunuz?

Hangi amaç için yaratıldığınızı bilmek ister misiniz? Eğer öyleyse, kendisinin “gerçek” ve “yaşam” olduğunu söyleyen İsa Mesih hakkında daha fazla şey keşfetmeniz için sizi teşvik etmek istiyorum.

O diyor ki:

Kapı Ben’im. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. Yuhanna 10:9

Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su, içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak.” Yuhanna 4:14

“Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Matta 11:28

Bu açıklamaları yapan çok özel kişi hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Muhtemelen rüyanızda veya görümünüzde gördüğünüz kişi hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? O halde sizi bu web sitesini okumaya devam etmeye davet ediyorum.

Sizin geleceğiniz

Size İsa Mesih gerçeği hakkında daha fazla bilgi vermek istiyorum. Bir sonraki sayfada başlayan hikaye, neden var olduğumuz hakkında daha fazla şey keşfetmenize yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ve İsa Mesih’le ilgili gerçeği bilmek neden önemlidir? Keşif yolculuğu Yaratıcımızın kim olduğu ile başlar. Okumaya devam ettikçe, muhtemelen rüyanızda ya da imgeleminizde gördüğünüz Kişi hakkında daha fazla şey keşfedeceksiniz.

Size harika bir keşif yolculuğu diliyorum!

.