Vaftiz edilmem gerekiyor mu?

Vaftiz, bir kişinin suya batırılması ya da üzerine su serpilmesidir. Vaftiz, eski, günahkâr yaşamınızdan kurtulmayı seçtikten sonraki adımdır. Eğer Tanrı’nın sizden istediği şekilde yaşamaya karar verdiyseniz, bunu vaftiz olarak ifade edebilirsiniz. Vaftizle, tıpkı İsa gibi öldüğünüzü ve dirildiğinizi herkesin önünde gösterirsiniz. Günahlarınızın yıkandığını ve yeni bir yaşama başladığınızı gösterirsiniz.

Vaftiz etmek nedir?

Vaftiz durumunda suya daldırılırsınız. Bu bir nehirde, denizde, yüzme havuzunda ya da kilisedeki özel bir havuzda yapılabilir. Bazı kiliselerde bu, birine su serpilerek de yapılır. Vaftiz olarak İsa Mesih’e ait olduğunuzu herkese açıkça gösterirsiniz. İsa Mesih’in ölümü ve dirilişinin bir sembolüdür. Bu aynı zamanda eski günahkâr yaşamınızdan temizlenmenin de bir simgesidir. Bu yeni bir hayatın başlangıcıdır.

Yeni bir hayat

Daldırma işlemi sizin (ruhani) gömülmenizdir. Ama aynı zamanda sudan yeniden çıkarsınız. Bu sizin (ruhsal) yeni bir yaşama dirilişinizi temsil eder.

Vaftizde O’nunla birlikte gömüldünüz, O’nu ölümden dirilten Tanrı’nın gücüne iman ederek O’nunla birlikte dirildiniz. Koloseliler 2:12

Mesih İsa’ya vaftiz edildiğimizde, hepimizin O’nun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz? Baba’nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla O’nunla birlikte ölüme gömüldük. Romaliler 6:3-4

Ruhsal açıdan eski yaşamınız sona erer ve yeni bir yaşama başlarsınız. Vaftiz aynı zamanda geleceğinizin de bir sembolüdür. Bedeniniz öldükten sonra cennette Tanrı’yla birlikte yeni bir yaşama kavuşacaksınız.

Günahlarınız yıkandı.

Vaftiz aynı zamanda günahlarınızdan arınmanızı da simgeler. İsa Mesih’in ölümü ve dirilişi aracılığıyla günahlarınızdan arındığınızı gösterir. Tanrı artık sizi günahlarınız için yargılamayacaktır.

Peter, a follower of Jesus, says about this:

Petrus onlara şu karşılığı verdi: “Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih’in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız. ELÇİLERİN İŞLERİ 2:38

Tövbe ve vaftiz birbirine aittir

Tövbe yaşam tarzınızı değiştirmekle ilgilidir. İsa’nın teklifini kabul ettiğinizde, farklı bir yaşam sürmeye başlayabilirsiniz. Bu, ebedi (ruhani) bir yaşamın başlangıcıdır. Tanrı yaşamınızdaki en önemli konuma sahip olacaktır. Artık her şeyi kendiniz kontrol etmemeye, Tanrı tarafından yönlendirilmeye karar verirsiniz. Harika bir geleceği olan bir hayata başlayacaksınız.

İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek. Markos 16:16

İsa Mesih de vaftiz edilmişti

İsa Mesih de yeryüzündeki görevine başlamadan önce kendisini vaftiz ettirmiştir. Yahya tarafından vaftiz edildi. İsa’nın günahlarından arınmaya ya da yeni bir yaşama başlamaya ihtiyacı yoktu. O’nun vaftizi, Tanrı’ya itaat etmemiz gerektiğini gösteren bir örnekti.

Bu sırada İsa, Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Celile’den Şeria Irmağı’na, Yahya’nın yanına geldi. Ne var ki Yahya, “Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun?” diyerek O’na engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi: “Şimdilik buna razı ol! Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir.” O zaman Yahya O’nun dediğine razı oldu. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı’nın Ruhu’nun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses, “Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum” dedi. Matta 3:13-17

İsa Mesih vaftizinden sonra Kutsal Ruh’u aldı. İsa Cennetteki Babasına itaat etti ve bunu yaparak bizim için bir örnek oluşturdu.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına

Vaftizde Baba (Tanrı), Oğul (İsa Mesih) ve Kutsal Ruh adına vaftiz edildiğiniz söylenir. Tanrı’nın ailesine ait olacaksınız. İsa cennete gittiğinde öğrencilerine bu talimatı verdi:

Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin. Matta 28:19

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh Tanrı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bu konuyla ilgili makaleyi okuyun.

Sizi geride tutan nedir?

İsa Mesih’in günahlarınız için öldüğüne inandığınızda ve Tanrı’nın istediği şekilde yaşamaya başlamak istediğinizde vaftiz olabilirsiniz. Başlangıçta Kutsal Kitap’ı tam olarak bilmek gerekmez. En önemlisi Tanrı’ya güvenmenizdir.

Vaftiz olarak bunu Tanrı’ya ve size yakın olan insanlara göstermiş olursunuz. Bazı ülkelerde vaftiz olmak çok zor olabilir. Ne de olsa, İsa Mesih’e ait olduğunuzu herkesin önünde gösteriyorsunuz. Bu kararı verdiğinizi ailenize ve arkadaşlarınıza göstermeniz bile tehlikeli olabilir.

Böyle bir durumda vaftiz olmak çok zor bir karar olabilir. Tanrı da bunu biliyor. Eğer böyle bir durumdaysanız, Tanrı’dan bilgelik ve güç isteyin.

Bölgenizde İsa Mesih’in başka bir takipçisini tanımıyorsanız, ekibimizle iletişime geçin. Lütfen iletişim sayfasını ziyaret edin veya SOHBET’i kullanın (ülkenizde mevcutsa). Ekip üyelerimiz dünyanın farklı ülkelerinde yaşıyor. Böylece sizi çevrenizdeki diğer İsa Mesih takipçileriyle buluşturmaya çalışabiliriz.

Size bol bereket ve bilgelik diliyorum!

.