Çarmıhta başka biri mi öldü?

Çarmıhta İsa Mesih yerine başka birinin öldüğüne inanan bazı insanlar vardır. Bazıları bunun İsa’ya ihanet eden öğrenci Yahuda olduğunu söyler. Bazıları da Romalılar tarafından İsa’nın çarmıhını taşıması emredilen Kireneli Simon olduğunu söyler.

Benziyor mu?

Kuran’daki bir ayete (Sure 4:157) dayanılarak, İsa’nın yerine bir benzerinin getirileceği ileri sürülmektedir. Bu konudaki en önemli soru şudur: Tanrı neden İsa’nın yerine başka birini koysun ki?

Kutsal Kitap’ın tamamı bir Kurtarıcı’nın geleceğine işaret eder. İncil ve öğrencilerinin görgü tanıklarının anlattıkları, İsa’nın dünyaya neden geldiğini açıkça tanımlamaktadır: Tüm günahlarımız için bizim yerimize ölmek içindir. Öyleyse Tanrı neden O “nun yerine bir başkasını koysun ki? Bu, günahkâr ve isyankâr davranışlarımızın sonuçları için İsa Mesih aracılığıyla kurtuluş olduğuna dair iyi haber mesajıyla tamamen tutarsızdır.

Bir başka yaygın argüman da, Kutsal Kitap’ın içeriğinin İsa Mesih’in sonraki takipçileri tarafından değiştirilmiş olabileceğidir. Tanrı’nın güvenilirliği açısından bakıldığında, bu son derece tartışmalı bir argümandır. Sonuçta, Tanrı neden Kendisi hakkındaki gerçeğin bozulmasına izin versin ki? Kutsal Kitap’ın güvenilirliği hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bu makaleyi okuyun.

İsa ölümünü birkaç kez önceden bildirmiştir

İsa’nın ölümü ve dirilişi Kutsal Kitap’taki en merkezi olaylardır. İsa’nın kendisi birkaç defa, öleceğini ve dirileceğini duyurmuştur. İşte bu duyurulardan birkaçı:

Bundan sonra İsa, kendisinin Yeruşalim’e gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Matta 16:21

İnsanoğlu’nun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini söyledi. Luka 9:22

Tanrı neden bir başkasının ölmesine izin vererek insanlığı bu kadar büyük bir ölçüde kandırsın? Durum böyle olsaydı Tanrı’ya hâlâ güvenebilir miydik?

Kutsal Kitap’taki her şey İsa’nın kendisinin çarmıhta öldüğüne ve günahlarımızın cezasına katlandığına işaret eder. Sonuç olarak Tanrı, güvenilirliğinden ve adaletinden ödün vermeden bizi bağışlayabilir.

Ayrıca İsa Mesih’in bizzat çarmıhta öldüğünü gösteren bazı ek pratik argümanlara da bakacağız;

İsa’nın muhalifleri O’nun ölmesini istediler

Birçok insan çarmıha gerilişi izlemeye geldi. Çarmıha gerilme sırasında İsa’nın dostları ve düşmanları da oradaydı. Dolayısıyla kişileri gizlice değiştirmek mümkün değildi. İsa’nın muhalifleri, başka biri çarmıhta asılıyken bunu hemen anlayabilirlerdi. Ne de olsa İsa’nın ölmesini istiyorlardı ve bu nedenle O’nun yerine başka birinin ölmesine izin vermezlerdi.

İşkence görmüş bir kişi rahatça tanınabilir.

İsa çarmıha gerilmeden önce Romalılar tarafından kırbaçlandı. Bu, üzerine kemik parçaları iliştirilmiş bir kırbaç kullanılarak yapılmıştır. Bu işkence sırasında sadece deri parçalanmakla kalmıyor, kaslara da vuruluyor ve çoğu zaman bağırsaklar açığa çıkıyordu. Böylece İsa yaraları nedeniyle kolayca tanınabilir hale gelmiştir. Kırbaçlandıktan sonra Romalılar tarafından çarmıhın dikileceği yere götürüldü. Kırbaçlanma nedeniyle İsa o kadar zayıf düşmüştü ki, yolda Romalılar O’nun çarmıhını taşıması için kalabalıktan bir seyirci çıkardılar. Bu görgü tanığının adı Kireneli Simon’du. Geçit töreni büyük bir kalabalık tarafından izlendi. Bu nedenle, haçın dikildiği yere giderken bile kişilerin değiştirilmesi mümkün değildi.

O’nun sesi

İsa çarmıhtayken birkaç kez konuştu. Bedeni artık tanınmasa bile, sesi hâlâ tanınıyordu. Çarmıhtayken annesiyle de konuştu. Başka biri onunla konuşsaydı fark ederdi.

Bağışlama Sözleri

İsa çarmıhta kendisini mahkûm edenleri bağışladığını ilan etti. Ayrıca çarmıhta O’nun yanında asılı duran hırsıza da aynı gün cennette O’nunla birlikte olacağına dair söz vermiştir. Bunlar ruhani yetkisi olmayan birinin yapacağı açıklamalar değildir.

O mezardan çalındı mı?

Bazı kişiler tarafından İsa’nın öğrencilerinin O’nun bedenini mezardan çalmış olabilecekleri belirtilmektedir. Ve bu, O’nun ölümden dirildiği efsanesini yaratacaktı. Ancak mezar bir grup Romalı asker tarafından sıkı bir şekilde korunuyordu. Bu askerler, kimsenin mezara girmesini engellemek için oraya yerleştirilmiştir. İsa’nın öğrencilerinin O’nu mezardan çıkarıp İsa’nın yeniden yaşadığı haberini yaymaya başlamalarından korkan Yahudi önderlerin isteği üzerine oraya yerleştirilmişlerdi. Ne de olsa İsa ölümünü ve yeniden dirileceğini önceden bildirmişti. O dönemde Romalı bir asker, görevini düzgün bir şekilde yerine getirmediği takdirde ölüm cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıyaydı. Böylece askerler mezarı düzgün bir şekilde korumak için yeterince motive oldular. (Ayrıca bkz. Matta 27:62-66).

Öğrencileri Müjde uğruna hayatlarını feda ettiler.

İsa dirilişinden sonra 40 gün boyunca yeryüzünde kaldı ve çok sayıda insan tarafından görüldü. Bundan sonra O cennete gitti. Kısa bir süre sonra öğrencileri Tanrı’nın kurtuluş planının müjdesini insanlara duyurmak için dünyaya açıldılar. Öğrencilerinin çoğu yaydıkları mesaj nedeniyle hapsedildi, işkence gördü ve öldürüldü. Kim yalanlar üzerine kurulu bir mesaj için hayatını feda etmek ister ki?

.

İsa’nın hayatı
İsa bir peygamberden daha fazlası mıydı?
Tanrı’nın bir oğlu olabilir mi?
İsa gerçekten çarmıhta öldü mü?
Tanrı ölebilir mi?
Çarmıhta başka biri mi öldü?
Tek bir Tanrı üç kişi olabilir mi?
Kutsal Kitabı kim yazdı?
Kutsal Kitap hâlâ güvenilir mi?