İsa gerçekten çarmıhta öldü mü?

Bazı kişilerin İsa Mesih’in gerçekten çarmıhta ölüp ölmediği konusunda şüpheleri vardır. Birçok İslam öğretmeni İsa’nın çarmıhtaki ölümünü inkâr etmektedir. Bu inkârlarını Kuran’da yer alan ve açıklanması zor olan bir ayete dayandırmaktadırlar (Nisa Suresi 4:157).

Bu yazıda, İsa Mesih’in çarmıha gerildikten sonra hayatta kalmasının neden imkânsız olduğunu açıklayan bazı temel gerçekleri sunacağım. Bazı kişiler de çarmıhta başka birisinin öldüğünü iddia etmektedir. Durumun neden böyle olmadığı hakkında daha fazla bilgiyi “Çarmıhta başka biri asılı mıydı?” başlıklı yazıda okuyabilirsiniz.

İşkence görmüş ve zayıflamıştı.

Matta, Markos, Luka ve Yuhanna Bölümleri İsa’nın mahkûm edilişini ve çarmıha gerilişini ayrıntılı olarak anlatmaktadır. İsa çarmıha gerilmeden önce, üzerinde kemik parçaları olan bir kırbaçla dövülmüştü. Bundan sonra bedeni derin yaralarla kaplandı. Sonuç olarak, kendi çarmıhını bile taşıyamayacak kadar zayıf düşmüştü.

Çarmıha gerilme sırasında O’nun ellerine (muhtemelen bileklerine) ve ayaklarına büyük demir çiviler çakılmıştır. Bundan sonra İsa en az 3 saat çarmıhta asılı kaldı ve sonra “Görevim tamamlandı!” diye seslendi. Ve sonra O öldü.

Böğründe bir mızrak vardı.

Romalı askerler çarmıha gerilişi denetlediler. İsa’nın öldüğünü fark ettiklerinde, askerlerden biri öldüğünden emin olmak için İsa’nın böğrüne bir mızrak saplar. Su ve kan boşalır. Bu, birinin işkence gördüğünü ve öldüğünü gösteren tıbbi bir işarettir. [1]

Askerler görevlerini büyük bir ciddiyetle yerine getirdiler. İşlerini düzgün yapmayan Romalı askerler ağır şekilde cezalandırılırdı. Eğer infaz doğru bir şekilde yapılmamış olsaydı, askerler muhtemelen öldürülmüş olacaktı. Bu nedenle, Roma çarmıhından sağ kurtulmuş bilinen hiçbir insan vakası yoktur.

İsa kumaşlara sarılmış ve bir mezara kapatılmıştı.

İsa çarmıha gerildikten sonra Aramatyalı Yusuf tarafından bir mezara konuldu ve bedeni mumyalandı. O dönemde, ölü bir kişinin yaklaşık 30 kilo çimento benzeri balmumu kullanılarak giysilere sarılması gelenekseldi bir davranıştı. Yuhanna 19:39‘da okuyabileceğimiz gibi, bu İsa’ya da yapılmıştı. Yüzü bu giysilerin içinde yara bere içindeydi. Mezar büyük ve çok ağır bir taşla kapatılmıştı. Herhangi bir yiyecek ya da içecek olmadan, sağlıklı bir insanın böyle bir şeye dayanması zaten çok zor olurdu. İşkence görmüş, çarmıha gerilmiş ve giysilere sarılmış biri için bu kesinlikle imkânsızdır.

İsa ölümden diriltileceğini önceden bildirmişti. Bu nedenle, O’nun düşmanları Romalılardan mezarı iyice korumalarını istediler. Bir grup Romalı asker mezarın önünde nöbet tutuyordu (bkz. Matta 27:63-66).

Bir başka dikkat çekici gerçek de İsa’nın havarileri tarafından gömülmemiş olmasıdır. Onun yerine Aramatyalı Yusuf bu kaya mezarı O’na sağladı. Yusuf önemli bir kişiydi, muhtemelen bir yargıç ve Sanhedrin üyesiydi. İsa’nın mahkûm edilmesinden Sanhedrin de sorumluydu. Ama Yusuf uzun bir süredir gizlice İsa’nın takipçisiydi.

İlk Kadınlar Tarafından Görülmek

İsa dirildiğinde, ilk olarak birkaç kadın tarafından görüldü. O günlerde kadınların güvenilirliği çok azdı. Eğer İncil’in yazarları dirilişi uydurmuş olsalardı, öykülerinde erkekleri seçerlerdi. Bu, hikayelerinin kulağa çok daha inandırıcı gelmesini sağlardı.

Öğrencileri Müjde uğruna ölmeye hazırdı.

İsa’nın öğrencileri, İsa cennete gittikten sonra tüm dünyayı dolaştılar. Gittikleri her yerde İsa’nın ölümü ve dirilişi aracılığıyla Tanrı’yla barışmak hakkındaki müjdeyi paylaştılar. Takipçilerinin birçoğu yaydıkları mesaj nedeniyle hapsedildi, işkence gördü ve öldürüldü. Eğer bu mesaj yalan üzerine kurulmuş olsaydı, elçilerin çoğu şüpheye düşer ve kesinlikle bu mesaj için canlarını vermezlerdi. Bugün bile İsa’nın binlerce takipçisi, İsa’nın müjdesini diğer insanlarla paylaşmaktan vazgeçmedikleri için öldürülmektedir.

İsa Mesih’in kendisinin çarmıhta ölmediğine dair şüpheler varsa, neden bu kadar çok sayıda insanın O’nun ölümü aracılığıyla günahların bağışlanabileceğine ve sonsuz yaşamın elde edilebileceğine inandığını açıklamak zor görünüyor. O sırada İsa Mesih’in çarmıhta ölüp dirildiğine dair herhangi bir şüphe varsa, o zaman neden bu kadar çok insanın bu mesajı savunmak için hayatlarını riske attığını açıklamak zor olurdu.

Neredeyse tüm tarihçiler İsa’nın çarmıhta öldüğü konusunda hemfikirdir. Bu, O’nun neden çarmıhta öldüğü sorusunu yanıtlamaz. Bu konu hakkında daha fazla bilgiyi 8. Bölümde bulabilirsiniz.

Çarmıhta başka birisi mi öldü?

Aşağıdaki makaleler İsa’nın çarmıha gerilmeden önce bir ikame ile değiştirilip değiştirilmediği ve Tanrı’nın ölüp ölemeyeceği sorularını yanıtlayacaktır.

Web sitesine bu sayfadan girdiyseniz, ana hikayenin 1. Bölümüne gidin.

[1]

.