• blank

  Özet

  Neden varız? Bu sorunun cevabını bilmek hayatınızı gerçekten değerli ve anlamlı kılabilir. Var olmanız harika! Umarım bunun farkındasınızdır. Umarım neden değerli olduğunuzu da biliyorsunuzdur. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, doğru yere geldiniz. Bu web sitesinin ana hikayesinde, sizi hayatınızın amacını bulmanız için bir keşif yolculuğuna çıkaracağım. Bu sayfada özeti okuyabilirsiniz. Bölüm 1 ~ Hayatınız Neden Önemlidir? Doğaya baktığınızda her şeyin güzel ve ustaca olduğunu göreceksiniz. Çok farklı renkler, şekiller, kokular ve sesler var. Örneğin, dünyada yüzbinlerce farklı çiçek türü olduğunu biliyor muydunuz? Bedenimiz yürüyen bir mucizedir. Milyarlarca küçük hücreden yapılmıştır. Her hücre DNA adı verilen, inanılmaz miktarda bilgi içerir. Tüm bu bilgileri tek bir hücreye yazacak olsaydınız, 2500’den…

 • blank

  Yaratıcı bizi dinler mi?

  Bir Yaratıcı tarafından yaratılmış olsaydık, bize ilgi gösterir miydi? O’nunla yüksek sesle ya da zihnimizden konuştuğumuzda bizi dinler mi? Bu sitedeki “Gerçeği Arayışı”nda bir Yaratıcının olduğunu öğrenebilirsiniz. Orada O’nun özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. O’nun özelliklerinden biri de sevgidir. Bize başkalarını sevme yeteneği verdi ama aynı zamanda bizi de seviyor. O sizi ve beni sevdiğine göre, bizim için de endişe duyması doğaldır. Yaratıcımızı göremeyiz. Ne de olsa O ruhani bir varlıktır. Bununla birlikte, O’nun her yerde bulunduğunu varsayabiliriz. Ne yaptığımızı, ne söylediğimizi ve ne düşündüğümüzü bilir. Yaratıcımızla nasıl iletişim kurabiliriz? Dua, Yaratıcımızla konuşmaktır. Bu öncelikle ruhunuzla yaptığınız bir konuşmadır. Kiminle konuştuğunuzu bilmek için O’nun kim olduğunu keşfetmeniz gerekecektir. Bu…

 • blank

  Aynı Tanrı, farklı isimler mi?

  Hepimiz Aynı Tanrı’ya mı Tapıyoruz? Birçok kişi hepimizin aynı Tanrı’ya ibadet ettiğine inanır. Muhammed defalarca Adem’i, İbrahim’i, Musa’yı ve İsa’yı gönderen aynı Tanrı’dan bahsettiğini söylemiştir. Tüm Müslümanlar, Hıristiyanlar, Hindular, Budistler ve diğer dindarlar aynı Tanrı’ya farklı şekilde tapıyor olabilir mi? Yaratıcımızı göremeyiz. Bununla birlikte, O ve özellikleri hakkında daha fazlasını keşfedebilir miyiz? Binlerce farklı din, Yaratıcı’nın doğru imgesine sahip olduklarına inanmaktadır. Peki O’nun gerçek imgesinin ne olduğunu nasıl öğrenebiliriz? Yoksa tüm dinler Gerçeğin bir parçasını mı gösterir? Kör Adamlar ve Fil Bir çift kör adamla ilgili iyi bilinen bir hikaye vardır. Adamlar bir filin etrafında durmaktadır ve ilk adam bir bacağı hisseder ve kalın kaba bir ağacı tarif eder. İkinci…

 • blank

  Kutsal Kitabı kim yazdı?

  Kutsal Kitap 40 farklı yazar tarafından yazılmıştır. Onlar krallar, çiftçiler, filozoflar, balıkçılar, şairler, müzisyenler, doktorlar, öğretmenler, devlet adamları, avukatlar ve çobanlardı. Bin yıldan fazla yaşadılar. Bu kadar uzun döneme rağmen, tutarlı bir tema var. Kutsal Kitap’ın ikinci ve son bölümü yaklaşık 2.000 yıl önce yazılmıştır. Yine de Kutsal Kitap’ın mesajı güncel ve güvenilirdir. Bazı insanlar Kutsal Kitap’ın değiştirildiği iddia ediyor Bazı insanlar Kutsal Kitap’ın artık güvenilir olmadığını düşünmektedir. Ne de olsa Kutsal Kitap uzun zaman önce yazılmıştır ve orijinal el yazmaları artık mevcut değildir. Bu sayfanın altındaki makaleyi okuyarak İncil’in neden hala güvenilir olduğunu öğrenebilirsiniz. Tanrı’nın Sözü Tanrı, Kutsal Kitap boyunca insanlara olan sevgisini ifade etmek ister. O, yüzyıllar boyunca…

 • blank

  İsa’nın hayatı

  İsa Mesih [1] yaklaşık 2000 yıl önce İsrail’de doğmuştur. Bununla ilgili her şeyi Kutsal Kitap’ta, örneğin Luka Bölümünde okuyabilirsiniz. Yüzyıllar önce, bir Kurtarıcının geleceği bir dizi peygamber tarafından duyurulmuştu. O’nun doğumu İsa dünyaya geldi. O da tıpkı diğer insanlar gibi bir anneden doğmuştur. Ancak O ve diğer herkes arasında büyük bir fark vardı. Annesi Meryem bir erkek tarafından hamile bırakılmamıştır. Tanrı’nın Kutsal Ruhu onun içindeki çocuğa gebe kaldı. İlahi ve insani olanın eşsiz bir birleşimi. Kendisine (Kurtarıcı anlamına gelen) İsa adı verilmiş ve Tanrı’nın Oğlu olarak da anılmıştır. İsa Beytlehem köyünde doğdu ve Nasıra’da büyüdü. Basit bir ailede büyümüştü ve dünyevi babası bir marangozdu (ayrıca bkz. Luka 1 ve 2).…

 • blank

  İsa gerçekten çarmıhta öldü mü?

  Bazı kişilerin İsa Mesih’in gerçekten çarmıhta ölüp ölmediği konusunda şüpheleri vardır. Birçok İslam öğretmeni İsa’nın çarmıhtaki ölümünü inkâr etmektedir. Bu inkârlarını Kuran’da yer alan ve açıklanması zor olan bir ayete dayandırmaktadırlar (Nisa Suresi 4:157). Bu yazıda, İsa Mesih’in çarmıha gerildikten sonra hayatta kalmasının neden imkânsız olduğunu açıklayan bazı temel gerçekleri sunacağım. Bazı kişiler de çarmıhta başka birisinin öldüğünü iddia etmektedir. Durumun neden böyle olmadığı hakkında daha fazla bilgiyi “Çarmıhta başka biri asılı mıydı?” başlıklı yazıda okuyabilirsiniz. İşkence görmüş ve zayıflamıştı. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna Bölümleri İsa’nın mahkûm edilişini ve çarmıha gerilişini ayrıntılı olarak anlatmaktadır. İsa çarmıha gerilmeden önce, üzerinde kemik parçaları olan bir kırbaçla dövülmüştü. Bundan sonra bedeni derin…

 • blank

  Tanrı ölebilir mi?

  Kutsal Kitap’ta İsa Mesih hakkında çok şey anlatılır. O, bir insan olarak dünyaya gelen Tanrı’nın Kendisi olmuştur. Günahlarımızın cezasını çekmek için öldü. Günahkâr davranışları için tövbe eden ve İsa’nın bu günahlar için öldüğüne inanan her kişi artık bu yükü tek başına taşımak zorunda değildir. İsa’nın ölümü sayesinde Tanrı tarafından bağışlanma mümkün kılınmıştır. Fakat Tanrı’nın ölmesi nasıl mümkün olabilir? Bu süre zarfında evreni kim yönetiyordu? Bu sorunun yanıtı Tanrı’nın özünde bulunur. Kutsal Kitap Tanrı’nın bir parçası olan 3 kişiyi tanımlar. Bu sayfanın sonundaki makalede bu konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Tanrı birdir, ama aynı zamanda üç farklı kişidir. Bunu anlamak bizim için zordur çünkü bunu gözümüzde canlandıramayız. İnsanların bir ruhu ve…

 • blank

  Çarmıhta başka biri mi öldü?

  Çarmıhta İsa Mesih yerine başka birinin öldüğüne inanan bazı insanlar vardır. Bazıları bunun İsa’ya ihanet eden öğrenci Yahuda olduğunu söyler. Bazıları da Romalılar tarafından İsa’nın çarmıhını taşıması emredilen Kireneli Simon olduğunu söyler. Benziyor mu? Kuran’daki bir ayete (Sure 4:157) dayanılarak, İsa’nın yerine bir benzerinin getirileceği ileri sürülmektedir. Bu konudaki en önemli soru şudur: Tanrı neden İsa’nın yerine başka birini koysun ki? Kutsal Kitap’ın tamamı bir Kurtarıcı’nın geleceğine işaret eder. İncil ve öğrencilerinin görgü tanıklarının anlattıkları, İsa’nın dünyaya neden geldiğini açıkça tanımlamaktadır: Tüm günahlarımız için bizim yerimize ölmek içindir. Öyleyse Tanrı neden O “nun yerine bir başkasını koysun ki? Bu, günahkâr ve isyankâr davranışlarımızın sonuçları için İsa Mesih aracılığıyla kurtuluş olduğuna…

 • blank

  Tek bir Tanrı üç kişi olabilir mi?

  Kutsal Kitap Tanrı’nın üç farklı tezahüründen bahseder: Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı. Ancak Kutsal Kitap aynı zamanda tek bir Tanrı olduğunu da açıkça belirtir. O tek bir varlık ve üç kişidir – bunu hayal etmek bizim için çok zordur. Bunun için genellikle “Üçlü Birlik” terimini kullanırız. Bu terim Kutsal Kitap’ta geçmez. Tanrı’nın 3 farklı kişiliğini ifade eden bir sözcüktür. Tanrı’nın büyüklüğü ve karmaşıklığı hiçbirimiz tarafından asla tam olarak anlaşılamayacak olsa da, Kutsal Kitap’tan O’nun bazı özelliklerini keşfedebiliriz. Bazı insanlar İsa ‘nın annesi Meryem’in de üçlemenin bir parçası olduğunu düşünebilir ,ancak bu yanlıştır. Tanrı’nın üçlü birliği Baba Tanrı, Oğul Tanrı (Söz, İsa Mesih) ve Kutsal Ruh‘tan oluşur. Tanrı…

 • blank

  Sizin İçin Bir Dua!

  Senin için dua edebildiğim için teşekkür ederim! Bu sayfayı ziyaret ettiğinizde bir mesaj alıyorum ve sizin için dua edeceğim. . Ama herhangi bir özel ihtiyaç için de dua etmek istiyorum. Dua isteğinizi iki şekilde iletebilirsiniz: Senin için dua edeceğim! . Dua isteğiniz