• blank

  İsa’nın hayatı

  İsa Mesih [1] yaklaşık 2000 yıl önce İsrail’de doğmuştur. Bununla ilgili her şeyi Kutsal Kitap’ta, örneğin Luka Bölümünde okuyabilirsiniz. Yüzyıllar önce, bir Kurtarıcının geleceği bir dizi peygamber tarafından duyurulmuştu. O’nun doğumu İsa dünyaya geldi. O da tıpkı diğer insanlar gibi bir anneden doğmuştur. Ancak O ve diğer herkes arasında büyük bir fark vardı. Annesi Meryem bir erkek tarafından hamile bırakılmamıştır. Tanrı’nın Kutsal Ruhu onun içindeki çocuğa gebe kaldı. İlahi ve insani olanın eşsiz bir birleşimi. Kendisine (Kurtarıcı anlamına gelen) İsa adı verilmiş ve Tanrı’nın Oğlu olarak da anılmıştır. İsa Beytlehem köyünde doğdu ve Nasıra’da büyüdü. Basit bir ailede büyümüştü ve dünyevi babası bir marangozdu (ayrıca bkz. Luka 1 ve 2).…

 • blank

  İsa bir peygamberden daha fazlası mıydı?

  İsa Mesih’in iyi bir insan olduğuna inanan pek çok insan vardır. Diğerleri tarafından bir peygamber olarak kabul ediliyor. İsa bir peygamber miydi, yoksa bundan daha fazlası olduğuna dair işaretler var mı? Peygamber tam olarak nedir? Peygamber, Tanrı adına insanlarla konuşan kişidir. Tanrı’nın ne istediğini açıklar ve insanları Tanrı’nın isteğini izlemeye çağırır. Çoğu zaman bir peygamber, insanları kötü amellerinin sonuçlarına karşı uyarır. Peygamberler gelecekte meydana gelecek olayları da bildirirler. Peygamberlerin bildirileri her zaman bir umut mesajı içerir. Mesaj genellikle günahkâr davranışları bırakmaya ve Tanrı’nın istediği şekilde yaşamaya yönelik bir çağrı içerir. Bir peygamberin mesajı genellikle sıcak karşılanmazdı. Genel olarak konuşursak, “peygamberlik” en tehlikeli meslekler listesinde yer alıyordu. Gerçek bir peygamberi nasıl…

 • blank

  Tanrı’nın bir oğlu olabilir mi?

  Bu web sitesinde gerçeği arıyoruz. Araştırmamızda Kutsal Kitap’ın bu konuda bize ne söylediğini gözden geçiriyoruz. Kutsal Kitap sık sık “Tanrı’nın Oğlu “ndan söz eder. Birçok Müslümanın bu ifadeyi kullanmakta zorluk çektiğini biliyorum. Bu makalede, bazı yanlış anlamaları açıklığa kavuşturmak ve “Tanrı’nın Oğlu” ifadesi hakkında sıkça sorulan bazı soruları yanıtlamaya çalışmak istiyorum. Açıklığa kavuşturmak istediğim ilk yanlış anlama, bazı insanların Tanrı’nın Meryem’le fiziksel bir ilişki yaşadığını düşünmeleridir. Ancak Tanrı ve Meryem arasında cinsel bir ilişki ya da evlilik yoktu. Tanrı’nın Ruhu bakire Meryem’in hamile kalmasını sağladı. Bu makalede bunu biraz daha ayrıntılı olarak açıklayacağım. Ya Kutsal Kitap’ın mesajı yanlışsa? Bugünkü Kutsal Kitap’ın mesajının orijinal metinden farklı olduğuna inanıyorsanız, lütfen önce bu…

 • blank

  İsa gerçekten çarmıhta öldü mü?

  Bazı kişilerin İsa Mesih’in gerçekten çarmıhta ölüp ölmediği konusunda şüpheleri vardır. Birçok İslam öğretmeni İsa’nın çarmıhtaki ölümünü inkâr etmektedir. Bu inkârlarını Kuran’da yer alan ve açıklanması zor olan bir ayete dayandırmaktadırlar (Nisa Suresi 4:157). Bu yazıda, İsa Mesih’in çarmıha gerildikten sonra hayatta kalmasının neden imkânsız olduğunu açıklayan bazı temel gerçekleri sunacağım. Bazı kişiler de çarmıhta başka birisinin öldüğünü iddia etmektedir. Durumun neden böyle olmadığı hakkında daha fazla bilgiyi “Çarmıhta başka biri asılı mıydı?” başlıklı yazıda okuyabilirsiniz. İşkence görmüş ve zayıflamıştı. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna Bölümleri İsa’nın mahkûm edilişini ve çarmıha gerilişini ayrıntılı olarak anlatmaktadır. İsa çarmıha gerilmeden önce, üzerinde kemik parçaları olan bir kırbaçla dövülmüştü. Bundan sonra bedeni derin…

 • blank

  Tanrı ölebilir mi?

  Kutsal Kitap’ta İsa Mesih hakkında çok şey anlatılır. O, bir insan olarak dünyaya gelen Tanrı’nın Kendisi olmuştur. Günahlarımızın cezasını çekmek için öldü. Günahkâr davranışları için tövbe eden ve İsa’nın bu günahlar için öldüğüne inanan her kişi artık bu yükü tek başına taşımak zorunda değildir. İsa’nın ölümü sayesinde Tanrı tarafından bağışlanma mümkün kılınmıştır. Fakat Tanrı’nın ölmesi nasıl mümkün olabilir? Bu süre zarfında evreni kim yönetiyordu? Bu sorunun yanıtı Tanrı’nın özünde bulunur. Kutsal Kitap Tanrı’nın bir parçası olan 3 kişiyi tanımlar. Bu sayfanın sonundaki makalede bu konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Tanrı birdir, ama aynı zamanda üç farklı kişidir. Bunu anlamak bizim için zordur çünkü bunu gözümüzde canlandıramayız. İnsanların bir ruhu ve…

 • blank

  Çarmıhta başka biri mi öldü?

  Çarmıhta İsa Mesih yerine başka birinin öldüğüne inanan bazı insanlar vardır. Bazıları bunun İsa’ya ihanet eden öğrenci Yahuda olduğunu söyler. Bazıları da Romalılar tarafından İsa’nın çarmıhını taşıması emredilen Kireneli Simon olduğunu söyler. Benziyor mu? Kuran’daki bir ayete (Sure 4:157) dayanılarak, İsa’nın yerine bir benzerinin getirileceği ileri sürülmektedir. Bu konudaki en önemli soru şudur: Tanrı neden İsa’nın yerine başka birini koysun ki? Kutsal Kitap’ın tamamı bir Kurtarıcı’nın geleceğine işaret eder. İncil ve öğrencilerinin görgü tanıklarının anlattıkları, İsa’nın dünyaya neden geldiğini açıkça tanımlamaktadır: Tüm günahlarımız için bizim yerimize ölmek içindir. Öyleyse Tanrı neden O “nun yerine bir başkasını koysun ki? Bu, günahkâr ve isyankâr davranışlarımızın sonuçları için İsa Mesih aracılığıyla kurtuluş olduğuna…

 • blank

  Tek bir Tanrı üç kişi olabilir mi?

  Kutsal Kitap Tanrı’nın üç farklı tezahüründen bahseder: Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı. Ancak Kutsal Kitap aynı zamanda tek bir Tanrı olduğunu da açıkça belirtir. O tek bir varlık ve üç kişidir – bunu hayal etmek bizim için çok zordur. Bunun için genellikle “Üçlü Birlik” terimini kullanırız. Bu terim Kutsal Kitap’ta geçmez. Tanrı’nın 3 farklı kişiliğini ifade eden bir sözcüktür. Tanrı’nın büyüklüğü ve karmaşıklığı hiçbirimiz tarafından asla tam olarak anlaşılamayacak olsa da, Kutsal Kitap’tan O’nun bazı özelliklerini keşfedebiliriz. Bazı insanlar İsa ‘nın annesi Meryem’in de üçlemenin bir parçası olduğunu düşünebilir ,ancak bu yanlıştır. Tanrı’nın üçlü birliği Baba Tanrı, Oğul Tanrı (Söz, İsa Mesih) ve Kutsal Ruh‘tan oluşur. Tanrı…