Tanrı’nın bir oğlu olabilir mi?

Bu web sitesinde gerçeği arıyoruz. Araştırmamızda Kutsal Kitap’ın bu konuda bize ne söylediğini gözden geçiriyoruz. Kutsal Kitap sık sık “Tanrı’nın Oğlu “ndan söz eder. Birçok Müslümanın bu ifadeyi kullanmakta zorluk çektiğini biliyorum. Bu makalede, bazı yanlış anlamaları açıklığa kavuşturmak ve “Tanrı’nın Oğlu” ifadesi hakkında sıkça sorulan bazı soruları yanıtlamaya çalışmak istiyorum.

Açıklığa kavuşturmak istediğim ilk yanlış anlama, bazı insanların Tanrı’nın Meryem’le fiziksel bir ilişki yaşadığını düşünmeleridir. Ancak Tanrı ve Meryem arasında cinsel bir ilişki ya da evlilik yoktu. Tanrı’nın Ruhu bakire Meryem’in hamile kalmasını sağladı. Bu makalede bunu biraz daha ayrıntılı olarak açıklayacağım.

Ya Kutsal Kitap’ın mesajı yanlışsa?

Bugünkü Kutsal Kitap’ın mesajının orijinal metinden farklı olduğuna inanıyorsanız, lütfen önce bu makaleyi okuyun. Gerçekten de, Kutsal Kitap’ın güvenilirliğinden şüphe ediyorsanız, okumaya devam etmenizin pek bir anlamı yoktur.

İncil’in ana mesajına baktığınızda, onun hakkında tek bir fikriniz olabilir: Ya doğrudur ya da değersizdir. Kutsal Kitap gerçekten Yaratıcımızın mesajını paylaşıyorsa, o zaman aşağıdaki sözler sizin için hayat kurtaran bir mesaj içeriyor;

Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul’un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı’nın gazabı böylesinin üzerinde kalır. Yuhanna 3:36

Hadi İsa Mesih hakkında daha fazla şey öğrenelim. O büyük bir öğretmen, bir peygamber miydi, yoksa daha fazlası mıydı?

Kutsal Kitap’ın mesajı

Kutsal Kitap boyunca yankılanan en önemli mesaj şudur: Tanrı yarattıklarını sever ve hepimizi sever. O’nun istediği gibi yaşamamızı ister. Tanrı bir samimiyetTanrısıdır ve bizim de O’nu sevmemizi ister.

Ancak dürüst olursak, O’nun sevgisine karşılık veremeyeceğimizin de farkındayız. Kişisel çıkarlarımızla çok ilgiliyizdir ve bu nedenle çoğu zaman Tanrı’nın istediğinin tam tersini yaparız. Tanrı adil ve adaletlidir ve bu nedenle sahtekârlığımızı ve utanç verici davranışlarımızı görmezden gelemez.

Yine de, O’nu içtenlikle arayanları bağışlamak ister, ancak tamamen doğru olarak, kötü eylemlerimizi öylece bağışlayamaz. Yine de bizi affedebilmek için özel bir plan hazırladı… Bu plandaki merkezi kişi İsa Mesih’tir.

Kutsal Kitap İsa Mesih’in neden dünyaya geldiğini anlatır: O Tanrı’nın temsilcisiydi ve bizi ölüme götüren yaşam yolundan kurtarmak için gelmişti…

Tanrı’yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlu’nu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur. 1 Yuhanna 4:10

Bu konuda daha fazla bilgiyi bu web sitesindeki ana haberde okuyabilirsiniz.

İsa büyük bir hayalperest miydi yoksa akıllı bir düzenbaz mıydı?

Yeryüzündeki görevinin en başından itibaren İsa’nın çok özel bir kişi olduğu açıktır. O Mucizeler yapar ve insanları iyileştirir. Bunlar sıradan bir insanın yapabileceği şeyler değildir. O’nun bir Peygamber ya da Tanrı tarafından belirli nitelikler verilmiş seçilmiş bir kişi olduğunu düşünebilirsiniz.

Ancak O’nun günahları bağışladığını iddia etmesi başka bir konudur. Ne de olsa hiçbir insan, Tanrı’ya karşı işlenmiş bir suçu bağışlama yetkisine sahip değildir. Bunu yaparken, İsa sadece bir insandan daha fazlası olduğunu iddia ediyor.

Dolayısıyla bana göre sadece iki olasılık vardır; İsa aptalca fikirleri olan biriydi ya da O gerçekten ilahidir. Dolayısıyla, İsa’nın tüm takipçileri ya bir sahtekâra ya da gerçek Tanrı’ya inanır.

Bu yüzden Yahudi yetkililer iyileşen adama, “Bugün Şabat Günü” dediler, “Şilteni toplaman yasaktır.” 1 Yuhanna 5:10

İsa insan olmadan önce de vardı

İsa’nın öğrencilerinden biri olan Yuhanna, görgü tanıklığı anlatımına aşağıdaki açıklamayla başlar;

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi. Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı. Yuhanna 1:1-3

Ve biraz daha ileride Yuhanna şöyle yazar:

Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini –Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini– gördük. Yuhanna 1:14

İsa Mesih Tanrı Sözü olarak adlandırılır. Tanrı’nın kendisi insan olur. Bu giriş, Tanrı’nın çok özel doğası ve dünya için kurtuluş planı hakkında bir fikir vermektedir.

İsa Mesih’in Doğumu

İsa’nın bir başka öğrencisi olan Luka, İsa’nın doğumunu anlatır; çoğu insan Kutsal Kitap’ın İsa Mesih’in bir bakireden doğduğundan bahsettiğini bilir. Meryem Ana bir erkekle cinsel ilişkiye girmeden hamile kalır.

Bazı insanların düşündüğü gibi, Tanrı ve Meryem arasında cinsel bir ilişki ya da evlilik yoktu. Tanrı’nın Ruhu bakire Meryem’in hamile kalmasına neden oldu.

Melek ona şöyle yanıt verdi: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek. Luka 1:35

Bu da İsa’yı türünün tek örneği bir kişi yapar. Hem ilahi hem de insani. Bunu asla tam olarak anlayamayacağız çünkü bu “çifte kimliğe” sahip başka kimse yok.

Daha bebekken bile İsa’nın özel bir çocuk olduğu anlaşılıyordu. Yeni doğan çocuğu ziyaret etmek için uzak bir ülkeden gelen insanlar bile vardı. Hatta O’nu bir kral olarak onurlandırmak için bile geldiler (bkz. Matta 2).

İsa Mesih neden Tanrı’nın Oğlu olarak adlandırılır?

“Oğul” unvanını fiziksel ilişkiye bağlamaya alışkınız, ancak bu unvan İncil’de “Temsilci” anlamında da kullanılıyor. Belirli bir grubun veya ülkenin parçası olan kişi. Bu, fiziksel anlamda doğrudan bir çocuğu veya soyu içermez.

Kutsal Kitap tarihinde birçok kişi “Tanrı’nın Oğlu” olarak adlandırılmıştır. Bu, bu kişi ile Tanrı arasındaki özel ilişkiye işaret ediyordu. Aynı şekilde, ilk insan olan Adem de Tanrı’nın oğlu olarak adlandırılmıştır. İsa da özel bir kişi olduğuna göre, ona da bu unvanın verilmesi hiç de şaşırtıcı değildir.

Ancak İsa, “Tanrı’nın oğlu” unvanı verilen diğer tüm kişilerden farklıdır: Kutsal Kitap bize İsa’nın Tanrı’nın insani bir yansıması olduğunu öğretir;

Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O’nun varlığının öz görünümüdür. Ibraniler 1:3a

İsa yeryüzündeki görevine başladığı anda, önce Vaftizci Yahya tarafından vaftiz edildi. Tanrı o anda İsa’nın Kendi Oğlu olduğunu açıkça belirtir;

İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı’nın Ruhu’nun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses, “Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum” dedi. Matta 3:16-17

İsa Oğul’dan daha fazlasıdır

Kutsal Kitap Tanrı’nın varlıkta tek olduğunu gösterir. Ancak O, Kendisini üç farklı kişi olarak açıklar: Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh. İsa bu konuda şöyle der:

Ben ve Baba biriz.” Yuhanna 10:30

Biz insanlar, yaşamımız boyunca ayrı ayrı var olamayacak bir bedene ve bir Ruha sahibiz. Tanrı söz konusu olduğunda durum farklıdır. Tanrı’nın hem insan olduğunu hem de her yerde var olan sonsuz Yaratıcı olduğunu anlamamız bizim için zordur.

Tanrı’nın sevgi dolu planının ne olduğunu anlamak için, varlığımızın ruhani kısmını anlamaya çalışmalısınız. Ruhumuz bedenimizde yaşar, ancak bedenimiz öldükten sonra ruhumuz var olmaya devam eder. Bu, çoğu insanın farkında olduğu bir şeydir. Pek çok insan öldükten sonra Yaratıcımızla karşılaşacağımızın ve yaşam biçimimizden sorumlu tutulacağımızın da farkındadır.

Tanrı ruhtur, ama planını gerçekleştirmek için insan olmuştur.

İnsanlar O’na Tanrı’nın Oğlu diyor

İsa’nın yeryüzündeki yaşamı sırasında pek çok kişi O’nun vaat edilen Mesih, Kurtarıcı olduğu sonucuna vardı. Bu nedenle O’na Tanrı’nın Oğlu da diyorlardı;

Teknedekiler, “Sen gerçekten Tanrı’nın Oğlu’sun” diyerek O’na tapındılar. Matta 14:33

Sadece yakın takipçileri değil, birçok kişi de böyle söyledi. Böylece, kötü güçler tarafından ele geçirilmiş bir adam şöyle dedi:

İsa’ya, “Ey Tanrı’nın Oğlu, bizden ne istiyorsun?” diye bağırdılar. “Buraya, vaktinden önce bize işkence etmek için mi geldin?” Matta 8:29

İsa kendisinin Tanrı’nın Oğlu olduğunu onaylar.

Yeryüzündeki görevinin başlangıcında İsa’nın Kendisi Tanrı’nın Oğlu olduğunu onaylar, ancak insanların bu konuda konuşmaması gerektiğini vurgular.

İsa adamı kovduklarını duydu. Onu bularak, “Sen İnsanoğlu’na iman ediyor musun?” diye sordu. Adam şu yanıtı verdi: “Efendim, O kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim.” İsa, “O’nu gördün. Şimdi seninle konuşan O’dur” dedi. Yuhanna 9:35-37

Çarmıha gerilmeden hemen önce Tanrı olduğunu onaylar.

Onların hepsi, “Yani, sen Tanrı’nın Oğlu musun?” diye sordular. O da onlara, “Söylediğiniz gibi, ben O’yum” dedi. Luka 22:70

“Ben” sözcükleri Kutsal Kitap’ın ilk bölümünde Tanrı’nın ismine atıfta bulunur:

Tanrı, “Ben Ben’im” dedi, “İsrailliler’e de ki, ‘Beni size Ben Ben’im diyen gönderdi.’ Misir’dan çikiș 3:14

Bu yüzden ölmesi gerekiyordu.

Dönemin dini liderlerinin çoğu İsa’nın uzun zamandır vaat edilen Kurtarıcı olduğuna inanmıyordu. O’na kâfir dediler ve O’nu öldürmek istediler. Tutuklandı ve dini önderin (başkâhin) huzuruna çıkarıldı;

İsa susmaya devam etti. Başkâhin ise O’na, “Yaşayan Tanrı adına ant içmeni buyuruyorum, söyle bize, Tanrı’nın Oğlu Mesih sen misin?” dedi. İsa, “Söylediğin gibidir” karşılığını verdi. “Üstelik size şunu söyleyeyim, bundan sonra İnsanoğlu’nun, Kudretli Olan’ın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz.” Bunun üzerine başkâhin giysilerini yırtarak, “Tanrı’ya küfretti!” dedi. “Artık tanıklara ne ihtiyacımız var? İşte küfürü işittiniz. Matta 26:63-65

İsa sadece Kurtarıcı olduğunu iddia etseydi, ruhani liderlerden daha az muhalefet görebilirdi, ama Tanrı’nın Oğlu olduğunu iddia ettiği için, böylece Tanrı olduğunu da ifade etmiş oldu.

İsa günahlarımız için öldü

Kutsal Kitap’ın temel mesajı, Tanrı’nın bizi sevdiği ve günahlarımız için bağışlanabileceğimizdir. Tanrı’yla esenliğe kavuşabiliriz, ama bunu kendi başımıza yapamayacağımız da açıktır. Bu nedenle Tanrı, haksızlık etmeden hatalarımızı bağışlamasına izin veren bir plan yapmıştır.

Oğlu İsa Mesih bizim yerimize günahlarımızın karşılığı olarak öldü. Bu nedenle, günahlarınız için pişmanlık duyduğunuzda ve Tanrı’nın lütfuna güvenmeye istekli olduğunuzda Tanrı sizi affedebilir. Ama Tanrı’nın ölmesi nasıl mümkün olabilir? Bu konuda daha fazla bilgi için

İsa ölümden dirildi

Kutsal Kitap’ta İsa Mesih’in en büyük mucizesini okuyabiliriz: ölümünden üç gün sonra yeniden dirilmiştir. Hiçbir sıradan insan ölümü yenecek güce ve yetkiye sahip değildir.

Tanrı, Oğlu Rabbimiz İsa Mesih’le ilgili bu Müjde’yi peygamberleri aracılığıyla Kutsal Yazılar’da önceden vaat etti. Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Davut’un soyundandır; kutsallık ruhu açısından ise ölümden dirilmekle Tanrı’nın Oğlu olduğu kudretle ilan edildi. Romalilar 1:3-4

Bir ölüm kalım meselesi

Tanrı’nın günahlarımızın bağışlanması için verdiği önemli bir koşul, Oğlu İsa Mesih’in ölümü ve dirilişi aracılığıyla tamamen kurtuluşa güvenmektir.

“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Yuhanna 3:16

Umarım bu makale okumaya devam etmeniz ve Tanrı’nın sizi ne kadar sevdiği hakkında daha fazla şey keşfetmeniz için size ilham verir.

Ya da bu sayfaya geldiyseniz, hikayenin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

.

İsa’nın hayatı
İsa bir peygamberden daha fazlası mıydı?
Tanrı’nın bir oğlu olabilir mi?
İsa gerçekten çarmıhta öldü mü?
Tanrı ölebilir mi?
Çarmıhta başka biri mi öldü?
Tek bir Tanrı üç kişi olabilir mi?