Tanrı ölebilir mi?

Kutsal Kitap’ta İsa Mesih hakkında çok şey anlatılır. O, bir insan olarak dünyaya gelen Tanrı’nın Kendisi olmuştur. Günahlarımızın cezasını çekmek için öldü. Günahkâr davranışları için tövbe eden ve İsa’nın bu günahlar için öldüğüne inanan her kişi artık bu yükü tek başına taşımak zorunda değildir. İsa’nın ölümü sayesinde Tanrı tarafından bağışlanma mümkün kılınmıştır.

Fakat Tanrı’nın ölmesi nasıl mümkün olabilir? Bu süre zarfında evreni kim yönetiyordu?

Bu sorunun yanıtı Tanrı’nın özünde bulunur. Kutsal Kitap Tanrı’nın bir parçası olan 3 kişiyi tanımlar. Bu sayfanın sonundaki makalede bu konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Tanrı birdir, ama aynı zamanda üç farklı kişidir. Bunu anlamak bizim için zordur çünkü bunu gözümüzde canlandıramayız. İnsanların bir ruhu ve bedeni vardır. Birlikte insanlığımızı oluştururlar. Tanrı bir bedenle sınırlı değildir, bunun yerine O her yerde mevcuttur.

Kurtuluş planının gerçekleşmesi için Tanrı’nın Kendisi insan oldu. Elçi Yuhanna bunu Müjde’sinde şöyle anlatır:

Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini –Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini– gördük. Yuhanna 1:14

Tanrı’nın Sözü insan oldu. Onun adı İsa’ydı. O da dünyadaki diğer insanlar gibi bir insan olarak yaşadı. Ama O tam olarak Tanrı’nın istediği gibi yaşadı ve hiçbir günah işlemedi. O da tıpkı bizim gibi sınanmalar yaşadı, ama bunlara boyun eğmedi. Bu da O’nun bizim günahlarımız ve hatalarımız için ölmesini sağladı. İnsan olan İsa çarmıhta bizim için öldü. Orada ruhunu verdi.

İsa yüksek sesle, “Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum!” diye seslendi. Bunu söyledikten sonra son nefesini verdi. Luka 23:46

O sırada İsa’nın insan bedeni çarmıhta ölmüştür. Tanrı (Baba) da bu şekilde ölmüş değildir. Tanrı bununla günahlarımızın cezasını ödediğini gösterdi. Günahkâr ve asi davranışlarımız yüzünden ölmemiz gerekiyordu. İsa bizim yerimize ölerek Kendisini bizim için feda etti. Bizler günahlarımızı ve Tanrı’ya karşı itaatsizliğimizi telafi etmekten aciziz.

Üç gün sonra mezardan kalktı. Bunu yaparak, ölümden daha güçlü olduğunu ve günahlarımızın cezasını ödediğini gösterdi. Bu, peygamberlerin pek çok kehanetini yerine getirdi.

Onlara dedi ki, “Şöyle yazılmıştır: Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek; günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yeruşalim’den başlayarak bütün uluslara O’nun adıyla duyurulacak. Luka 24:46

Tüm bunlarla ilgili pek çok sorunuz olabileceğini tahmin edebiliyorum. Tanrı’nın bu çok özel planı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen bu web sitesindeki ana hikayeyi okuyun.

.

İsa’nın hayatı
İsa bir peygamberden daha fazlası mıydı?
Tanrı’nın bir oğlu olabilir mi?
İsa gerçekten çarmıhta öldü mü?
Tanrı ölebilir mi?
Çarmıhta başka biri mi öldü?
Tek bir Tanrı üç kişi olabilir mi?
Kutsal Kitabı kim yazdı?
Kutsal Kitap hâlâ güvenilir mi?