blank

8. Bölüm ~ İyi haber!

Şimdiye kadar acınası bir durumda olduğunuzu fark etmiş olabilirsiniz. Yalan söyler ve aldatılırız. Bizler itaatsiz ve güvenilmeziz. Zaman zaman diğer insanları incitiriz ve Yaratıcımızın onurunu kırarız. Biz böyle olduğumuz sürece, doğru Tanrı’nın bizimle hiçbir ilgisi olamaz. Yaptıklarımız için bizi cezalandırmalıdır. O’na hak ettiği onuru veremiyoruz. İyi bir hayat yaşamak için elinizden geleni yapmış olsanız bile, geçmişinizdeki hatalar peşinizi bırakmayacaktır.

Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı. Romalılar 3:23

Saygısızlığımız ve tüm kötü şeylerimiz yüzünden Tanrı’nın yüzüne bakamıyoruz. İşe yaramaz durumdayız ve ruhani anlamda ölü ilan edildik.

Çünkü günahın ücreti ölüm Romalılar 6:23 A

Sonunda, davranışlarımız bizi ölüme götürecektir. Dünyadaki hayatımızın sonu. Ancak ölüm, ruhsal varlığımızın sonu değildir. Davranışlarımız için hesap vermeye çağrılacağız.

İnatçılığın ve tövbesiz yüreğin yüzünden Tanrı’nın adil yargısının açıklanacağı gazap günü için kendine karşı gazap biriktiriyorsun. Tanrı “herkese, yaptıklarının karşılığını verecektir.” Romalılar 2:5-6

Ölüm sizin davranışlarınızın sonucudur. Bu da hayatınızı acil bir mesele haline getirir. Yaşadığınız sürece Tanrı’yla barışma olanağına sahipsiniz.

Tanrı’nın istediği bu değil.

Davranışlarınıza rağmen Tanrı’nın sizi sevmesi neredeyse inanılmaz. Umarım yaşam tarzınızdan pişman olursunuz. Umarım Yaratıcınızla aranızı düzeltecek bir çözüm bulursunuz.

Biraz düşünürseniz, her şeyi kendi başınıza düzeltemeyeceğinizi anlayacaksınız. Geçmişteki davranışlarınızdan pişmanlık duyuyorsanız ve dürüstseniz, gelecekte daha fazla hata yapacağınızı bilirsiniz.

Tanrı’nın kurtuluş planı

Biz değersiz olsak da Tanrı insanları sever.

En başından beri, bizimle O’nun arasındaki boşluğu kapatmak için bir planı vardı. O’nun bize olan inanılmaz büyük sevgisini gösteren bir plan.

Önce size kısaca Tanrı’nın planından söz edeceğim. Bölümün geri kalanında size daha fazlasını anlatacağım.

~ Tanrı’nın kurtuluş planı ~

Bağışlama olmadan geleceğimiz umutsuzdur. Yaratıcımıza saygısızlık ettik ve ruhen ölü ilan edildik. Karanlıkta, Tanrı’dan uzakta yaşıyoruz. Fakat O’nun bizi yaratma amacı bu değildir.

Yaratılışın başlangıcından itibaren Tanrı bizi yıkımdan kurtarmak için müdahale etmek zorunda kaldı. Bu yüzden O, yeryüzüne Kendisi geldi. İnsan oldu ve adı İsa Mesih’ti. O, aynı zamanda Tanrı’nın Oğlu (temsilcisi) olarak da adlandırıldı. O, günahsız ve Tanrı’yı lekelemeden yaşayan tek insandı. Bunu yapabilirdi, çünkü O Tanrıydı.

Kurtuluş planı inanılmaz ve aynı zamanda sevgi dolu. O, hizmet edilmek için yeryüzüne gelmedi. Utanç verici ve onur kırıcı davranışlarımızdan dolayı bizi cezalandırmaya gelmedi. Hayır, bize olan büyük sevgisini göstermeye geldi. Bunu hak ettiğimiz için değil, O bizi sevdiği ve bize sempati duyduğu için.

Kendisinin insanlar tarafından aşağılanmasına ve hatta çarmıhta ölüme mahkûm edilmesine izin vermiştir. Çarmıhta yalnızca dayanılmaz bedensel acılar çekmekle kalmadı, aynı zamanda Tanrı’nın gazabını ve yargısını da taşıdı. Cezamızı o çekti. Çarmıhta Tanrı tarafından terk edilmenin nasıl bir his olduğunu yaşadı.

Ölümden daha büyük ve güçlü olduğunu kanıtlamak için üç gün sonra mezardan dirildi. Bu şekilde ölümü güçsüz kıldı. Tanrı’nın onuru iade edildi.

Bu, Tanrı’nın bize en büyük armağanıdır. Oğlu İsa Mesih’in ölümü ve dirilişi sayesinde tüm günahlarımız bağışlandı ve ortadan kaldırıldı. İsa Mesih’in sizin için de öldüğüne ve dirildiğine inanırsanız, tüm günahlarınızdan arınacaksınız. Tanrı’nın merhametine nail olursunuz, günahlarınız artık size isnat edilmez ve doğru ilan edileceksiniz.

Günahınızdan, pisliğinizden ve Yaratıcınız olan Tanrı’nın onurunu kırdığınız yollardan tövbe ederseniz, kurtulabilirsiniz. Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih tarafından bağışlanma armağanını kabul ederseniz, İsa aracılığıyla suçluluktan ve ölümden kurtulacaksınız. Tüm günahlardan arınacaksınız.

Ruhsal olarak, O’nunla birlikte ölecek ve yeniden doğacaksınız. Yeni (ruhsal) bir yaşam alacaksınız. Tanrı ile ve Tanrı için yaşayabilirsiniz. O’nun yardımıyla, O’na yürekten hizmet edebileceksiniz. O’nun isteğine göre yaşamanıza yardım edecektir. O’nun sevgisinden dolayı, tıpkı O’nun yaptığı gibi çevrenizdekilere hizmet edebilirsiniz.

Tanrı’nın çocuğu olarak adlandırılma onuruna bile sahip olacaksınız. Sonsuz yaşamı alacaksınız. Gelecekte cennette Tanrı’yla birlikte yaşayabilirsiniz. Şimdi bu yaşamda O, Kutsal Ruh’uyla sizinle birlikte olacaktır.

Ama Tanrı’nın size İsa Mesih aracılığıyla vermek istediği armağanı reddederseniz, yaptıklarınızın ve itaatsizliğinizin sonuçlarına kendiniz katlanmalısınız.

Bu kısa özetin birçok soruyu gündeme getirdiğini tahmin edebiliyorum. Bu yüzden size Tanrı’nın kurtuluş planını daha ayrıntılı olarak anlatmak istiyorum.

Önce ne oldu

Yaratılışın başlangıcından itibaren insanın bir daha asla Tanrı’ya yaklaşamayacağı açıktı, çünkü Yaratıcısına itaatsizlik etmeyi özgürce seçmişti. Ruhsal karanlık içinde yaşamaya mahkûm edildik.

İncil’de tarih boyunca bir Kurtarıcı’nın gelişinin duyurulduğunu göreceksiniz. Yaratılıştan kısa bir süre sonra yaklaşık 2.000 yıl öncesine kadar, bir Kurtarıcı’nın insanı kaderinden kurtarmak için geleceğine dair kehanetler vardı. Bu Kurtarıcı’ya Mesih (Meshedilmiş ya da Kral anlamına gelir) adı verildi. Bu kehanetler yaklaşık 2.000 yıl önce gerçekleşti. Ve O sadece herhangi bir Kurtarıcı değildi. Tanrı’nın Kendisi kurtuluş planını gerçekleştirmek için yeryüzüne geldi. [1]

Tanrı yeryüzüne mi iniyor?

Devam etmeden önce, sanırım biraz daha açıklamam gerekiyor. Yüce Yaratıcı Tanrı’nın yeryüzüne indiğini okuduğunuzda kulağa gerçek dışı geliyor. Elçi Yuhanna İncil’de bunu şöyle anlatır:

Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini –Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini– gördük. Yuhanna 1:14

Biz insanlar için büyük Yaratıcı’nın insan olması neredeyse inanılmaz. Bunu biraz anlayabilmek için önce Tanrı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalısınız. Tek bir Tanrı vardır. Ama Kutsal Kitap’ta Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı hakkında bir şeyler okursunuz. Onlar üç ayrı bireydir, ancak birlikte tek bir Tanrı’dırlar. Bu bizim kavrayışımızın ötesindedir, çünkü insan dünyasında bununla karşılaştırılabilecek hiçbir şey yoktur.

blank

Bazı insanlar onu suyla karşılaştırmaya çalışır. Su sıvıdır, buharlaşınca gaz ve donunca buz olur. Başka bir örnek, üç küçük yapraktan oluşan bir yonca yaprağıdır ve birlikte bir yaprak oluştururlar. Ama onu neyle karşılaştırmaya çalışırsanız çalışın, hiçbir şey Tanrı’nın doğasını gerçekten tanımlayamaz.

‘Tanrı’nın Oğlu’ adı, Rab İsa Mesih’in tanrılığını gösterir. O, Tanrı’nın konuştuğu ve yaratıldığı dünyanın yaratılışına atıfta bulunan Söz olarak da adlandırılır.

Bizim için bu, Tanrı’nın doğasının anlaşılması en zor yönlerinden biridir. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz, Tanrı’nın Oğlu Olabilir mi? ve Tanrı Üçü Bir Arada Olabilir mi? makalelerini okuyabilirsiniz.

Bir çocuk olarak geldi

Kurtarıcı’nın gelişi dünyanın başlangıcından beri önceden bildirilmişti. Bir çocuk olarak doğdu. Ama o sıradan bir çocuk değildi.

İsa Mesih’in doğumu şöyle oldu: Annesi Meryem, Yusuf’la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem’in Kutsal Ruh’tan gebe olduğu anlaşıldı. Matta 1:18

Tanrı’nın Ruhu Meryem’in hamile kalmasına neden oldu. Bakireydi, ama Tanrı’nın Ruhu onun hamile kalmasına neden oldu. Çocuğu sadece tamamen insan değil, aynı zamanda tamamen Tanrıydı . Adı ‘Kurtarıcı’ anlamına gelen İsa olacaktı.

Çocuk büyüyor, güçleniyor ve bilgelikte yetkinleşiyordu. Tanrı’nın lütfu O’nun üzerindeydi. Luka 2:40

İsa bilgelikte ve boyda gelişiyor, Tanrı’nın ve insanların beğenisini kazanıyordu. Luka 2:52

İsa ile diğer çocuklar arasındaki en büyük fark, İsa’nın hiç günah işlememiş olmasıdır.

Görgü tanıklarından biri olan Petrus olayı şöyle anlatır:

“O günah işlemedi, ağzından hileli söz çıkmadı.” Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi, acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi; davasını, adaletle yargılayan Tanrı’ya bıraktı. 1. Petrus 2:22-23

İsa Mesih’in mesajı

İsa halka yönelik hizmetine yaklaşık otuz yaşındayken başladı. [2] Yaklaşık üç yıl gibi kısa bir süre içinde İsa etrafı dolaştı ve insanlara öğretti. Mesajı açıktı: günahkâr, bencil yaşamınızdan tövbe edin ve Tanrı’ya dönün.

O günden sonra İsa şu çağrıda bulunmaya başladı: “Tövbe edin! Çünkü Göklerin Egemenliği yaklaştı.” Matta 4:17

Ayrıca Tanrı’ya belirli kurallara ve geleneklere göre yaşayarak hizmet edilmemesi gerektiğini de açıkça belirtmiştir. Önemli olan, Tanrı’ya doğru tutumla, yürekten hizmet etmenizdir. İsa din önderlerini ikiyüzlü davranışları konusunda hesap vermeye çağırdı.

Ey ikiyüzlüler! Yeşaya’nın sizinle ilgili şu peygamberlik sözü ne kadar yerindedir: ‘Bu halk dudaklarıyla beni sayar, Ama yürekleri benden uzak. Bana boşuna taparlar. Çünkü öğrettikleri, sadece insan buyruklarıdır.’ ” Matta 15:7-9

Hayatı boyunca birçok mucize gerçekleştirmiş ve körlük, cüzzam ve diğer hastalıkları olan insanları iyileştirmiştir[3].

Yine de O’nun uzun zamandır vaat edilen Kurtarıcı olduğuna inanmak istemeyen pek çok insan vardı [4]. Ama insanlara uyarısı çok açıktı:

Ama tövbe etmezseniz, hepiniz böyle mahvolacaksınız.”Luka 13:5b

Bir grup öğrenci topladı. Onlara Tanrı’nın Egemenliği’ni ve Tanrı’nın gözünde neyin önemli olduğunu öğretti: Kendisinin Tanrı’nın Oğlu ve dünyanın Kurtarıcısı olduğuna inanmak. Bu nedenle Tanrı’yı sevmeli, O’nun için yaşamalı ve komşumuzu kendimiz gibi sevmeliyiz.

Onlar da şunu sordular: “Tanrı’nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız?” İsa, “Tanrı’nın işi O’nun gönderdiği kişiye iman etmenizdir” diye yanıt verdi. Yuhanna 6:28-29

İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez. Yuhanna 14:6

İsa ona şu karşılığı verdi: “ ‘Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin.’ İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’ Matta 22:37-39

Siz öncelikle O’nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir. Matta 6:33

O’nun komisyonu

İsa dünyaya bizi azarlamak için gelmedi. O, yüce ve kudretli Yaratıcı olarak kendisine hizmet edilmesi için gelmemiştir. Bizi kurtarmaya geldi.

Tanrı, Oğlu’nu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya O’nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Yuhanna 3:17

O bizi (ruhsal) ölümümüzden kurtarmak için geldi. Tanrı ile insan arasındaki ilişkiyi yeniden kurmaya geldi. Günahlarımızın bağışlanmasını mümkün kılmak için geldi.

Mesih, Babamız Tanrı’nın isteğine uyarak bizi şimdiki kötü çağdan kurtarmak için günahlarımıza karşılık kendini feda etti. Tanrı’ya sonsuzlara dek yücelik olsun! Amin. Galatyalılar 1:4-5

Bu planı gerçekleştirebilmek için günahımızın cezasını kaldırması gerekiyordu. Ölüm cezasını hak ediyoruz, çünkü davranışlarımızla ve eylemlerimizle Tanrı’yı lekelemeye devam ediyoruz. İsa bizim için ölerek cezayı kendi üzerine aldı. O bizim yerimize öldüğü için, Tanrı tarafından aklanmış ilan edilebiliriz.

Çektiği acılar ve ölümü

Bundan sonra İsa, kendisinin Yeruşalim’e gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Kendisini neyin beklediğini biliyordu ve öğrencilerine böyle söyledi.

Bundan sonra İsa, kendisinin Yeruşalim’e gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Matta 16:21

Çok geçmeden bu öngörü gerçekleşti. Dini liderler O’ndan bıkmıştı. Onurlarının ve güçlerinin tehdit edildiğini hissettiler ve O’ndan kurtulmanın bir yolunu aradılar. O’nu tutukladılar ve Başrahibe (o zamanın ruhani lideri) götürdüler. Birçok konuda haksız yere suçlandı, ama sonunda O’na karşı bir suçlama buldular.

Ne var ki, İsa susmaya devam etti, hiç yanıt vermedi. Başkâhin O’na yeniden, “Yüce Olan’ın Oğlu Mesih sen misin?” diye sordu. İsa, “Benim” dedi. “Ve sizler, İnsanoğlu’nun Kudretli Olan’ın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz.” Markos 14:61-62

Farkında olmadan, O’nu gerçek kimliğine dayanarak ölüme mahkûm ettiler.

Ülke Romalılar tarafından işgal edildiğinden, dini liderler İsa’yı ölüme mahkum etmek için Roma valisinden izin istemek zorunda kaldılar.

İsa valinin önüne çıkarıldı. Vali O’na, “Sen Yahudiler’in Kralı mısın?” diye sordu. İsa, “Söylediğin gibidir” dedi. Başkâhinlerle ileri gelenler O’nu suçlayınca hiç karşılık vermedi. Matta 27:11-12

Vali Pilatus, İsa’yı ölüm cezasına çarptırabileceği hiçbir suçlama bulamadı, ancak kendisine eşlik eden büyük kalabalıktan korktu;

Pilatus onlara tekrar seslenerek, “Öyleyse Yahudiler’in Kralı dediğiniz adamı ne yapayım?” diye sordu. “O’nu çarmıha ger!” diye bağırdılar yine. Pilatus onlara, “O ne kötülük yaptı ki?” dedi. Onlar ise daha yüksek sesle, “O’nu çarmıha ger!” diye bağrıştılar. Markos 15:12-14

Pilatus, elinden bir şey gelmediğini, tersine, bir kargaşalığın başladığını görünce su aldı, kalabalığın önünde ellerini yıkayıp şöyle dedi: “Bu adamın kanından ben sorumlu değilim. Bu işe siz bakın!” Matta 27:24

Dini önderler İsa’yı bir tepeye götürdüler ve orada çarmıha gerdiler. Haç, ölüm cezasını infaz etmenin en korkunç ve aşağılayıcı yollarından biridir. İsa utanca ve acıya direnmeden katlandı, çünkü bu Tanrı’nın planına göreydi.

Ama sadece utanç ve fiziksel acıya katlanmakla kalmadı. Çarmıhta günahlarımız için Tanrı’nın cezasını üstlendi. Tanrı’nın gazabı O’nun üzerine döküldü. Bir insan olarak Tanrı tarafından terk edilme deneyimi yaşadı. Günahkâr davranışlarımızdan dolayı hak ettiğimiz ceza buydu.

Öğleyin on ikiden üçe kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat üçte İsa yüksek sesle, “Elohi, Elohi, lema şevaktani” yani, “Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?” diye bağırdı. Markos 15:33-34

Çarmıhta öldüğünde, kanı aktığında günahlarımızın bedelinin tamamını ödedi.

Bundan sonra ruhunu teslim etti ve öldü. Çarmıha gerilmeyi denetleyen Romalı askerlerden biri, İsa’nın öldüğünden emin olmak için böğrüne bir mızrak sapladı. İsa’nın arkadaşları O’nu gömüp gömemeyeceklerini sordular ve İsa kayaya oyulmuş bir mezara gömüldü.

Bu konuda daha fazla bilgi için İsa gerçekten öldü mü? makalesini okuyun. ve İsa gerçekten çarmıha gerilen kişi miydi?

İsa Mesih ölerek Tanrı’nın onurunu incitmemizin ne kadar ciddi bir suç olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Ama ölerek, Tanrı’nın bizi ne kadar sevdiğini de gösterdi.

İsa’nın arkadaşları O’nu gömmek istediler ve O bir kaya mezarına konuldu.

blank

O’nun dirilişi

Ama İsa’nın ölümü bir son değildi. Tanrı ölümden daha güçlü olduğunu gösterdi. Üç gün sonra İsa mezardan kalktı ve öğrencilerine ve büyük insan gruplarına göründü [5].

İsa, ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. Kırk gün süreyle onlara görünerek Tanrı’nın Egemenliği hakkında konuştu. Elçilerin İşleri 1:3

O, ölümü ve dirilişi aracılığıyla bizim için yeni bir yaşamı mümkün kıldı. Eğer O’nun kurtuluş planına inanırsak, O’nunla birlikte ruhsal olarak ölebilir ve yeniden doğabiliriz. Yeni bir hayata kavuşacağız, çünkü bizim günahlarımızın cezasını O üstlendi. Tanrı ile tekrar yüzleşebiliriz.

İsa ona, “Diriliş ve yaşam Ben’im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?” Yuhanna 11:25-26

Bedensel ölümümüz artık bir son değildir. Tanrı’yla birlikte sonsuz yaşamın başlangıcı haline gelmiştir.

İsa’nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı’dan doğmuştur. Baba’yı seven O’ndan doğmuş olanı da sever. 1 Yuhanna 5:1

“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Yuhanna 3:16

Ölümden diriltilmesinden sonra, İsa öğrencilerine birçok kez göründü. Öğrencilerinin huzurunda göklerdeki Babası’nın yanına döndü.

İsa bunları söyledikten sonra, onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut O’nu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada, beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. “Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz?” diye sordular. “Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir.” Elçilerin İşleri 1:9-11

blank

Geleceğimiz

Cezamızdan aklanırız ve Tanrı’yla ilişkimiz yeniden kurulabilir.

Tanrı insanları İsa Mesih’e olan imanlarıyla aklar. Bunu, iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Romalılar 3:22

Günahımızdan ve davranışlarımızdan pişman olursak ve O’nun bağışlamasını kabul edersek yeni (manevi) bir hayata başlayabiliriz. Manevi anlamda yeniden doğuyoruz.

İsa ona şu karşılığı verdi: “Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliği’ni göremez.” Yuhanna 3:3

Onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrı’dan doğdular. Yuhanna 1:13

Ölene kadar yeryüzünde insan olarak yaşayacağız. Ama ölümümüzden sonra bizi bekleyen harika bir gelecek var.

Babam’ın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Yuhanna 14:2-3

Tanrı içimizde yaşıyor

“Baba’dan size göndereceğim Yardımcı, yani Baba’dan çıkan Gerçeğin Ruhu geldiği zaman, bana tanıklık edecek. Yuhanna 15:26

İsa Mesih’e iman eder ve O’nun bağışlamasını kabul ederseniz, Tanrı’nın Kutsal Ruh ‘u yüreğinizde yaşamaya başlayacak ve Tanrı’nın isteğine göre yaşamanıza yardım edecektir.

Yargı

Ancak bu iyi haberin bir başka yönü de var. Bir gün İsa, tüm insanları eylemlerine ve davranışlarına göre yargılamak için dünyaya geri dönecek. Tanrı hiçbir günahı görmezden gelemez.

Göksel egemenliğin bu Müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir. Matta 24:14

İsa’nın sunduğu yaşam çizgisine tutunmadıkça kimsenin ayakta duramayacağını daha önce görmüştük.

Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul’un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı’nın gazabı böylesinin üzerinde kalır. Yuhanna 3:36

O’nun kurtuluş planını kabul etmeyi reddeden herkes, günahlarının ve bencil davranışlarının cezasını çekmelidir.

Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? İnsanoğlu, Babası’nın görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese, yaptığının karşılığını verecektir. Matta 16:25-27

Doğru ve kutsal Tanrı, Oğlu aracılığıyla kurtuluşa inanmak istemeyenleri sonsuz ölüme mahkûm etmelidir. İncil, cehennemi ateş, diş gıcırdatması, gözyaşı ve keder yeri olarak tanımlsar. Umarım zaman içinde tövbe eder ve Tanrı’nın sevgi dolu bağışlamasını kabul edersiniz. [6]

Senin hamlen

O’na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı’nın biricik Oğlu’nun adına iman etmemiştir. Yargı da şudur: Dünyaya ışık geldi, ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Yuhanna 3:1819

Umarım Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih’in müjdesi sizi düşünmeye sevk etmiştir.

İsa çarmıhta ölerek Tanrı’nın merhametini ve sevgisini gösterdi. Bizi tövbe etmeye çağırıyor. Sıradan bir insan sizin ya da benim için ölmüş olsaydı, günahlarımızdan tövbe etmemiz için bir sebep olmazdı. Ama Tanrı, günah sorununu çözmek için Kendi Oğlunu gönderdi. Tanrı’nın sizi ne kadar çok sevdiğinin farkında mısınız?

Bu bölümde Tanrı’nın harika planını açıklamaya çalıştım. Hâlâ sorularınız olduğunu tahmin edebiliyorum. Bunların bir kısmı bu sayfanın altındaki makalelerde ele alınmaktadır. Sorularınızı CHAT (ülkenizde varsa) aracılığıyla da sorabilirsiniz.

Umarım Tanrı’nın size karşı sınırsız bir sevgi beslediği anlaşılmıştır. Sizi o kadar çok seviyor ki, İnsan olarak Oğlu İsa Mesih aracılığıyla Kendini alçalttı. Kendisinin acı çekmesine ve çarmıha gerilmesine izin verdi, burada günahlarınızın cezasını çekmek için öldü. Bunu size ve bana olan sevgisinden dolayı yaptı, çünkü O’nunla olan dostluğu yeniden kurmak istiyor [7].

Sizi, hayatınızın en önemli seçimini yapmanızın isteneceği bir sonraki bölümü okumaya davet etmek istiyorum.

.

İsa’nın hayatı
İsa bir peygamberden daha fazlası mıydı?
Tanrı’nın bir oğlu olabilir mi?
İsa gerçekten çarmıhta öldü mü?
Tanrı ölebilir mi?
Çarmıhta başka biri mi öldü?
Tek bir Tanrı üç kişi olabilir mi?
Kutsal Kitabı kim yazdı?
Kutsal Kitap hâlâ güvenilir mi?
Özet

[1] Gerçi olgun kişiler arasında bilgece sözler söylüyoruz; ama bu bilgelik ne şimdiki çağın, ne de bu çağın gelip geçici önderlerinin bilgeliğidir. Tanrı’nın saklı bilgeliğinden gizemli biçimde söz ediyoruz. Zamanın başlangıcından önce Tanrı’nın bizim yüceliğimiz için belirlediği bu bilgeliği bu çağın önderlerinden hiçbiri anlamadı. Anlasalardı yüce Rab’bi çarmıha germezlerdi. Yazılmış olduğu gibi, “Tanrı’nın kendisini sevenler için hazırladıklarını Hiçbir göz görmedi, Hiçbir kulak duymadı, Hiçbir insan yüreği kavramadı.” (Yeşaya 64:4) 1 Korintliler 2:6-9

[2] İsa görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı. Luka 3:23 a

[3] “Rab’bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara Müjde’yi iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, Körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak Ve Rab’bin lütuf yılını ilan etmek için Beni gönderdi.” (Yeşaya 61:1-2; 58:6) Luka 4:18-19

İsa Yeşaya 61:1’deki bir peygamberlik sözünü Kendisine uygulamıştır:

O zaman körlerin gözleri, Sağırların kulakları açılacak; Topallar geyik gibi sıçrayacak, Sevinçle haykıracak dilsizlerin dili. Çünkü çölde sular fışkıracak, Irmaklar akacak bozkırda. Yeşaya 35:5-6

[4] Gözleri önünde bunca doğaüstü belirti gerçekleştirdiği halde O’na iman etmediler. Yuhanna 12:37

[5] Kefas’a, sonra Onikiler’e göründü. Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe aynı anda göründü. Bunların çoğu hâlâ yaşıyor, bazılarıysa öldüler. 1 Korintliler 15:1,5-6

“Yine Göklerin Egemenliği, denize atılan ve her çeşit balığı toplayan ağa benzer. Ağ dolunca onu kıyıya çekerler. Oturup işe yarayan balıkları kaplara koyar, yaramayanları atarlar. Çağın sonunda da böyle olacak. Melekler gelecek, kötü kişileri doğruların arasından ayırıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.” Matta 13:47-50

Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü. Böylece şimdi O’nun kanıyla aklandığımıza göre, O’nun aracılığıyla Tanrı’nın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir. Romalılar 5:8-9