మీ విరాళానికి ధన్యవాదాలు

మీ విరాళానికి ధన్యవాదాలు. మీరు సూచించిన దానిని మేము పూర్తిగాప్రయోజనం కోసం ఉపయోగిస్తాము.

మీ విరాళం కోసం ఇంకా ఏమైనా సూచనలు ఉంటే, దయచేసి donate@alwujud.comకి ఇమెయిల్ పంపండి

.