అధ్యాయం 8 ~ శుభవార్త!

మీరు దయనీయమైన స్థితిలో ఉన్నారని ఈపాటికే మీరు గ్రహించి ఉండవచ్చు. మనము అబద్ధాలు మరియు మోసం. అవిధేయులము మరియు నమ్మదగనివారము. మనము ఇతరులను బాధపెడతాము మరియు ఎప్పటికప్పుడు మన సృష్టికర్తను అవమానిస్తాము. ఆలాంటి వారమైన మనతో , నీతిమంతుడైన దేవుడు మనకు ఏమీ చేయలేడు. మన కార్యాలను బట్టి ఆయన మనల్ని శిక్షించాలి. ఆయనకు ఇవ్వాల్సిన గౌరవాన్ని మనం ఇవ్వలేకపోతున్నాం. మీరు మంచి జీవితాన్ని గడపడానికి మీ వంతు కృషి చేసినా, గతంలోని మీరు చేసిన తప్పులు మిమ్మల్ని వెంటాడుతూనే ఉంటాయి.

ఏ భేదమును లేదు; అందరును పాపముచేసి దేవుడు అను గ్రహించు మహిమను పొందలేక పోవుచున్నారు.౹ రోమా 3:23

మనలో గౌరవం లేకపోవడం మరియు మనలో ఉన్న చెడు వల్ల మనం దేవుడిని ఎదుర్కోలేము. మనము పనికిరానివారిగాను మరియు ఆధ్యాత్మిక కోణంలో మనం చనిపోయినట్లు ప్రకటించబడ్డాము .

ఏలయనగా పాపమువలన వచ్చు జీతము మరణము, అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభువైన క్రీస్తుయేసునందు నిత్యజీవము. రోమా 6:23

చివరికి మన ప్రవర్తన మరణానికి దారి తీస్తుంది. భూమిపై మనం జీవించే జీవితానికి ముగింపు అయితుంది. కానీ మరణం అనేది మన ఆధ్యాత్మిక ఉనికికి ముగింపు కాదు. మన ప్రవర్తనంతటికి లెక్క అప్పగించవలసిన వరమై ఉన్నాము .

నీ కాఠిన్యమును, మార్పు పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి, ఉగ్రతదినమందు, అనగా దేవుని న్యాయమైన తీర్పు బయలు పరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగ్రతను సమకూర్చు కొనుచున్నావు.౹ ఆయన ప్రతివానికి వాని వాని క్రియల చొప్పున ప్రతిఫలమిచ్చును.౹ రోమా 2:5-6

మరణం అనేది మీ ప్రవర్తన యొక్క ఫలితం. ఇది మీ జీవితాన్ని అత్యవసరమైనదిగా చేస్తుంది. మీరు జీవిస్తూ ఉన్న కాలంలో మీరు దేవునితో రాజీపడే అవకాశం ఉంది.

మీరు పాపములో జీవించడము దేవుడు కోరుకునేది కాదు

మీ ఏలాంటి ప్రవర్తన కలిగిన వారైనప్పటికి దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడనేది దాదాపు నమ్మశక్యం కాదు. మీరు మీ జీవన విధానానికి చింతిస్తున్నారని నేను అనుకొనుచున్నాను. నీకు మరియు నీ సృష్టికర్తకు మధ్య విషయాలను సరిదిద్దడానికి మీరు ఒక పరిష్కారాన్ని కనుగొనాలని నేను ఆశిస్తున్నాను.

మీరు దాని గురించి ఆలోచిస్తే, మీరు మీ స్వంతంగా విషయాలను పరిస్కరించు కోలేరని మీరు గ్రహించవచ్చు. మీరు నిజాయితీగా ఉండి, మీ గత ప్రవర్తనకు చింతిస్తున్నట్లయితే , భవిష్యత్తులో మీరు మరిన్ని తప్పులు చేస్తారని మీకు తెలుసు.

రక్షణ కొరకైనా దేవుని ప్రణాళిక

మనం అనర్హులమైనప్పటికీ దేవుడు ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడు.

మనకు మరియు ఆయనకి మధ్య ఉన్న అంతరాన్ని తగ్గించడానికి మొదటి నుండే ఆయన ఒక ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు. మనపట్ల ఆయనకున్నఅపారమైనమైన ప్రేమను చూపే ప్రణాళిక అది.

ముందుగా, దేవుని ప్రణాళిక గురించి క్లుప్తంగా మీకు చెబుతాను. మిగిలిన అధ్యాయంలో, నేను మీకు మరింత చెబుతాను.

~ దేవుని రక్షణ ప్రణాళిక ~

క్షమించబడకపోతే, మన భవిష్యత్తు నిరాశాజనకంగా ఉంటుంది. మనము మన సృష్టికర్తను అవమానించాము మరియు ఆధ్యాత్మికంగా చనిపోయినట్లు ప్రకటించబడ్డాము. మనం దేవునికి దూరంగా చీకటిలో జీవిస్తున్నాం. అయితే ఆయన మనలను సృష్టించిన ఉద్దేశ్యం అది కాదు.

సృష్టి ప్రారంభం నుండి దేవుడు మనలను నాశనం నుండి రక్షించడానికి జోక్యం చేసుకోవలసి వచ్చింది. అందుకే స్వయంగా భూలోకానికి వచ్చాడు. ఆయన మన కొరకు మనిషిగా అయ్యాడు మరియు ఆయన పేరే యేసు క్రీస్తు. ఆయన దేవుని కుమారుడు (ప్రతినిధి) అని కూడా పిలువబడ్డాడు. పాపం లేకుండా మరియు దేవుణ్ణి అవమానపరచకుండా జీవించిన ఏకైక వ్యక్తి ఆయన మాత్రమే. ఆయన దేవుడు కాబట్టి ఆయన అలా చేయగలడు.

ఆయన మోక్ష ప్రణాళిక అద్భుతమైనది మరియు అదే సమయంలో ప్రేమపూర్వకమైనది. ఆయన సేవ చేయుంచుకోడానికి భూమిపైకి రాలేదు. మన అవమానకరమైన ప్రవర్తనను బట్టి ఆయన మనలను శిక్షించడానికి రాలేదు. కానీ ఆయనకు మనపట్ల తనకున్న గొప్ప ప్రేమను చూపించడానికి వచ్చాడు. మనం అర్హులైనందున కాదు, కానీ ఆయన మనలను ప్రేమిస్తున్నందున మనమీద సానుభూతి చూపాడు.

ఆయన తనను తాను మానవులచే అవమానించబడటానికి అనుమతించాడు మరియు తనను తాను శిలువపై మరణశిక్ష విధించుకున్నాడు. సిలువపై ఆయన భరించలేని శారీరక నొప్పిని అనుభవించడమే కాకుండా, దేవుని కోపాన్ని మరియు తీర్పును కూడా భరించాడు. ఆయన మన శిక్షను భరించాడు. సిలువపై ఆయన దేవునిచే విడిచిపెట్టబడ్డాడని అనుభవించాడు.

ఆయన మరణం కంటే గొప్పవాడు మరియు బలవంతుడు అని నిరూపించడానికి, ఆయన మూడు రోజుల తర్వాత సమాధి నుండి లేచాడు. ఆ విధంగా ఆయన మరణాన్ని నిర్వీర్యం చేశాడు. దేవుని గౌరవం పునరుద్ధరించబడింది.

ఇది దేవుడు మనకు ఇచ్చిన గొప్ప వరం. ఆయన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు మరణం మరియు పునరుత్థానం ద్వారా మన పాపాలన్నీ క్షమించబడ్డాయి మరియు తొలగించబడ్డాయి. యేసుక్రీస్తు చనిపోయి, మీ కోసం కూడా లేచాడని మీరు విశ్వసిస్తే, మీరు మీ మలినాలన్నింటి నుండి కడిగివేయబడతారు. మీరు దేవుని దయను పొందుతారు, మీ పాపాలు ఇకపై మీపై మోపబడవు మరియు మీరు నీతిమంతులుగా ప్రకటించబడతారు.

మీరు మీ పాపం, మీ మురికిని మరియు మీ సృష్టికర్త అయిన దేవుడిని అవమానించిన మార్గాల గురించి పశ్చాత్తాపపడితే, మీరు రక్షింపబడవచ్చు. మీరు ఆయన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవుని క్షమాపణఅనే బహుమతిని అంగీకరిస్తే, మీరు యేసు ద్వారా అపరాధం మరియు మరణం నుండి విముక్తి పొందుతారు. మీ మురికి అంతటి నుండి శుభ్రంగా కడుగబడతారు.

ఆధ్యాత్మికంగా, మీరు ఆయనతో చనిపోయి మళ్లీ జన్మిస్తారు. మీరు కొత్త (ఆధ్యాత్మిక) జీవితాన్ని అందుకుంటారు. మీరు దేవునితో మరియు దేవుని కొరకు జీవించవచ్చు. ఆయన సహాయంతో, మీరు హృదయపూర్వకంగా ఆయనకు సేవ చేయగలుగుతారు. ఆయన ఇష్టానుసారంగా జీవించేందుకు ఆయన మీకు సహాయం చేస్తాడు. ఆయన ప్రేమతో చేసినట్లే మీరు మీ చుట్టూ ఉన్న ఇతరులకు సేవ చేయవచ్చు.

మీరు దేవుని బిడ్డ అని పిలవబడే గౌరవం కూడా పొందుతారు. మీరు శాశ్వత జీవితాన్ని పొందుతారు. భవిష్యత్తులో, మీరు స్వర్గంలో దేవునితో జీవించవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ జీవితంలో, ఆయన తన పరిశుద్ధాత్మతో మీతో ఉంటాడు.

అయితే యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవుడు మీకు ఇవ్వదలచిన బహుమానాన్ని మీరు తిరస్కరించినట్లయితే, మీ చర్యల మరియు మీ అవిధేయత యొక్క పరిణామాలను మీరే భరించాలి.

ఈ సంక్షిప్త సారాంశం చాలా ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతుందని నేను ఊహించగలను. అందుకే నేను మీకు దేవుని రక్షణ ప్రణాళిక గురించి మరింత వివరంగా చెప్పాలనుకుంటున్నాను.

మొదట ఏం జరిగింది

మనిషి తన సృష్టికర్తకు అవిధేయుడుగా ఉండుటకు స్వేచ్ఛగా ఎంచుకున్నందున, మనిషి మళ్లీ దేవుని దగ్గరికి రాలేడని సృష్టి ప్రారంభం నుండి స్పష్టంగా ఉంది. మనము ఆధ్యాత్మిక చీకటిలో జీవిస్తున్నందున విచారకరంగా ఉన్నాము.

చరిత్ర ద్వారా రక్షకుని రాకడ ప్రకటించబడిందని బైబిల్లో మీరు కనుగొంటారు. సృష్టి జరిగిన కొద్దికాలం నుండి దాదాపు 2,000 సంవత్సరాల క్రితం వరకు, మనిషిని అతని విధి నుండి విడిపించడానికి రక్షకుడు వస్తాడని ప్రవచనాలు ఉన్నాయి. ఈ రక్షకుడే మెస్సీయ (అంటే అభిషిక్తుడు లేదా రాజు) అని పిలిచేవారు. 1 2

దేవుడు భూమిపైకి వస్తాడా?

మనము కొనసాగే ముందు, నేను కొంచెం వివరించాలని అనుకుంటున్నాను. గొప్ప సృష్టికర్త అయిన దేవుడు భూమిపైకి వచ్చాడు అని మీరు చదివినప్పుడు ఇది అవాస్తవంగా అనిపిస్తుంది. బైబిల్లో, అపొస్తలుడైన యోహాను ఈ విధంగా వర్ణించాడు:

ఆ వాక్యము శరీరధారియై, కృపాసత్యసంపూర్ణుడుగా మనమధ్య నివసించెను; తండ్రివలన కలిగిన అద్వితీయకుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి౹ యోహాను 1:14

మానవులమైన మనకు గొప్ప సృష్టికర్త మనిషి అయ్యాడంటే దాదాపు నమ్మశక్యం కాదు. దీన్ని కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలంటే, మీరు ముందుగా దేవుని గురించి మరింత తెలుసుకోవాలి. దేవుడు ఒక్కడే . కానీ బైబిల్లో మీరు తండ్రి అయిన దేవుడు, కుమారుడైన దేవుడు మరియు పరిశుద్ధాత్ము డైన దేవుని గురించి చదువుతారు. వారు ముగ్గురు వేర్వేరు వ్యక్తులు, కానీ కలిసి ఒకే దేవుడు. ఇది మన అవగాహనకు మించినది, ఎందుకంటే మానవ ప్రపంచంలో దీనితో పోల్చదగినది ఏదీ లేదు.

blank

కొంతమంది దీనిని నీటితో పోల్చడానికి ప్రయత్నిస్తారు. నీరు ద్రావంగాను, ఆవిరి (గ్యాస్)గాను, లేదా మంచు (ఘన)గాను ఇన్ని విదాలుగా మనకు కనబడుతుంది. మరొక ఉదాహరణ క్లోవర్ ఆకు, ఇది మూడు చిన్న ఆకులను కలిగి ఉంటుంది. అవి కలిసి ఒక ఆకును ఏర్పరుస్తాయి. కానీ మీరు దేనితో పోల్చడానికి ప్రయత్నించినా, భగవంతుని స్వభావాన్ని ఏదీ వర్ణించలేదు.

‘దేవుని కుమారుడు’ అనే పేరు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క దైవత్వాన్ని సూచిస్తుంది. ఆయనను (ది వర్డ్) వాక్కు అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది ప్రపంచం యొక్క సృష్టిని సూచిస్తుంది, అక్కడ దేవుడు మాట్లాడాడు మరియు అది సృష్టించబడింది.

మనకు ఇది భగవంతుని స్వభావం యొక్క అంశాలను అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. మీరు మరింత తెలుసుకోవాలనుకుంటే, మీరు కథనాలను చదవగలరు దేవునికి కుమారుడు ఉండగలడా? మరియు దేవుడు ఒకరిలో 3గా ఉండగలడా? (ఈ పేజీ దిగువన ఉన్న లింక్‌లు)

శిష్యువుగా వచ్చాడు

రక్షకుని రాకడ ప్రపంచ ఆరంభం నుండి ప్రవచించబడింది. ఆయన శిశువుగా జన్మించాడు. అయితే ఆయన సాదారణ శిశువు కాదు.

యేసు క్రీస్తు జననవిధమెట్లనగా, ఆయన తల్లియైన మరియ యోసేపునకు ప్రధానము చేయబడిన తరువాత వారేకము కాకమునుపు ఆమె పరిశుద్ధాత్మవలన గర్భవతిగా ఉండెను. మత్తయి 1:18

దేవుని ఆత్మ మరియ గర్భవతి అయ్యేలా చేసింది. ఆమె ఒక కన్య, కానీ దేవుని ఆత్మ ఆమెకు బిడ్డను కలిగి ఉండేలా చేసింది. ఆమె శిశువు పూర్తిగా మానవుడు మాత్రమే కాదు , పూర్తిగా దేవుడు కూడా . ఆయన పేరు యేసు, అంటే ‘రక్షకుడు’.

బాలుడు జ్ఞానముతో నిండుకొనుచు, ఎదిగి బలము పొందుచుండెను; దేవుని దయ ఆయనమీద నుండెను. లూకా 2:40

యేసు జ్ఞానమందును, వయస్సునందును, దేవుని దయయందును, మనుష్యుల దయయందును వర్ధిల్లుచుండెను. లూకా 2:52

యేసు మరియు ఇతర పిల్లలకు మధ్య ఉన్న ప్రధాన వ్యత్యాసం ఏమిటంటే, యేసు ఎప్పుడూ పాపం చేయలేదు.

ప్రత్యక్ష సాక్షులలో ఒకరైన పేతురు ఈ విధంగా వివరించాడు:

ఆయన పాపము చేయలేదు; ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు.౹ ఆయన దూషింప బడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శ్రమపెట్టబడియు బెదిరింపక, న్యాయముగా తీర్పు తీర్చు దేవునికి తన్ను తాను అప్పగించుకొనెను.౹ 1 పేతురు 2:22-23

యేసు క్రీస్తు సందేశం

యేసు దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాల వయస్సులో తన బహిరంగ పరిచర్యను ప్రారంభించాడు. 3 దాదాపు మూడు సంవత్సరాల తక్కువ వ్యవధిలో, యేసు అంతటా తిరిగి ప్రజలకు బోధించాడు. ఆయన సందేశం స్పష్టంగా ఉంది: మీ పాపభరితమైన, స్వార్థపూరిత జీవితం గురించి పశ్చాత్తాపపడి దేవుని వైపు తిరగండి.

అప్పటినుండి యేసు పర లోక రాజ్యము సమీపించియున్నది గనుక మారుమనస్సు పొందుడని చెప్పుచు ప్రకటింప మొదలు పెట్టెను. మత్తయి 4:17

కొన్ని నియమాలు మరియు సాంప్రదాయాల ప్రకారం జీవించడం ద్వారా భగవంతుని సేవించకూడదని కూడా ఆయన స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే, మీరు సరైన దృక్పథం కలిగిన హృదయం నుండి దేవునికి సేవ చేయడం. వారి కపట ప్రవర్తన గురించి లెక్క చెప్పమని యేసు మత పెద్దలను పిలిచాడు.

వేషధారులారా – ఈ ప్రజలు తమ పెదవులతో నన్ను ఘనపరచుదురు గాని వారి హృదయము నాకు దూరముగా ఉన్నది; మనుష్యులు కల్పించిన పద్ధతులు దైవోపదేశములని బోధించుచు వారు నన్ను వ్యర్థముగా ఆరాధించుచున్నారు అని యెషయా మిమ్మునుగూర్చి ప్రవచించిన మాట సరియే అని వారితో చెప్పి మత్తయి 15:7-9-7-9

ఆయన అనేక అద్భుతాలు చేసి గ్రుడ్డివారిని, కుష్టు వ్యాధిగల వారిని మరియు ఇతర వ్యాధులతో బాధపడుతున్న ప్రజలను బాగు చేశాడు.4

5 . కానీ ప్రజలకు ఆయన హెచ్చరిక స్పష్టంగా ఉంది:

కారని మీతో చెప్పుచున్నాను; మీరు మారుమనస్సు పొందనియెడల మీరందరును ఆలాగే నశింతురు. లూకా 13:5

ఆయన శిష్యుల బృందాన్ని సమకూర్చాడు. ఆయన దేవుని రాజ్యం గురించి మరియు దేవుని దృష్టిలో ముఖ్యమైన వాటి గురించి వారికి బోధించాడు: అతను దేవుని కుమారుడని మరియు ప్రపంచ రక్షకుడని విశ్వసించాడు. కాబట్టి, మనం దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి, ఆయన కోసం జీవించాలి మరియు మనలాగే మన పొరుగువారిని ప్రేమించాలి.

వారు–మేము దేవుని క్రియలు జరిగించుటకు ఏమి చేయవలెనని ఆయనను అడుగగా౹ యేసు–ఆయన పంపిన వానియందు మీరు విశ్వాసముంచుటయే దేవుని క్రియయని వారితో చెప్పెను.౹ యోహాను 6:28-29

అందు కాయన–నీ పూర్ణహృదయముతోను నీ పూర్ణాత్మతోను నీ పూర్ణమనస్సుతోను నీ దేవుడైన ప్రభువు ను ప్రేమింపవలెననునదియే. ఇది ముఖ్యమైనదియు మొదటిదియునైన ఆజ్ఞ. నిన్నువలె నీ పొరుగువాని ప్రేమింపవలెనను రెండవ ఆజ్ఞయు దానివంటిదే. మత్తయి 22:37-39

కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెదకుడి; అప్పుడవన్నియు మీకనుగ్రహింపబడును. మత్తయి 6:33

అది ఆయన ఆజ్ఞ

యేసు మనకు అజ్ఞాపించదానికి భూమిపైకి రాలేదు. ఆయన గొప్ప మరియు శక్తివంతమైన సృష్టికర్తగా సేవ చేయించుకోడానికి రాలేదు. ఆయన మమ్మల్ని రక్షించడానికి వచ్చాడు.

లోకము తన కుమారుని ద్వారా రక్షణ పొందుటకేగాని లోకమునకు తీర్పు తీర్చుటకు దేవుడాయనను లోకములోనికి పంప లేదు.౹ యోహాను 3:17

మన (ఆధ్యాత్మిక) మరణం నుండి మనలను రక్షించడానికి ఆయన వచ్చాడు. అతను దేవుడు మరియు మనిషి మధ్య సంబంధాన్ని పునరుద్ధరించడానికి వచ్చాడు. ఆయన మన పాపాల క్షమాపణను సాధ్యం చేయడానికి వచ్చాడు.

మన తండ్రియైన దేవుని చిత్త ప్రకారము క్రీస్తు మనలను ప్రస్తుతపు దుష్టకాలములోనుండి విమోచింపవలెనని మన పాపముల నిమిత్తము తన్ను తాను అప్పగించుకొనెను.౹ దేవునికి యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. గలతీయులకు 1:4-5

ఈ ప్రణాళికను అమలు చేయడానికి, ఆయన మన పాపానికి శిక్షను రద్దు చేయాల్సి వచ్చింది. మనం మరణశిక్షకు అర్హులం, ఎందుకంటే మనం మన ప్రవర్తన మరియు మన చర్యలతో దేవుణ్ణి అగౌరవపరుస్తాము. మన కోసం చనిపోవడం ద్వారా, యేసు శిక్షను తన మీద వేసుకున్నాడు. ఆయన మన స్థానంలో మరణించినందున, మనం దేవునిచే నీతిమంతులమని ప్రకటించబడతాము.

ఆయన శ్రమలు మరియు మరణం

యేసు ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడో ఖచ్చితంగా తెలుసు. తనకు ఏమి ఎదురుచూస్తుందో ఆయనకు తెలుసు మరియు తన శిష్యులకు ఆది తెలియజేశాడు.

అప్పటినుండి తాను యెరూషలేమునకు వెళ్లి పెద్దలచేతను ప్రధానయాజకులచేతను శాస్త్రులచేతను అనేక హింసలు పొంది, చంపబడి, మూడవదినమున లేచుట అగత్యమని యేసు తన శిష్యులకు తెలియజేయ మొదలుపెట్టగా మత్తయి 16:21

కొంత కాలం తరువాత, ఆయన చెప్పింది నిజమైంది. మత పెద్దలు ఆయనతో విసిగిపోయారు. వారు తమ గౌరవం మరియు అధికారానికి ముప్పు ఉందని భావించారు మరియు అతనిని వదిలించుకోవడానికి ఒక మార్గాన్ని వెతుకుతున్నారు. వారు ఆయనను బంధించి, ప్రధాన పూజారి (ఆనాటి ఆధ్యాత్మిక నాయకుడు) వద్దకు తీసుకెళ్లారు. ఆయన చాలా విషయాలలో తప్పుగా నిందించబడ్డాడు, కానీ చివరికి వారు ఆయనపై అభియోగాన్ని మోపారు.

అయితే ఆయన ఉత్తరమేమియు చెప్పక ఊరకుండెను. తిరిగి ప్రధానయాజకుడు–పరమాత్ముని కుమారుడవైన క్రీస్తువు నీవేనా? అని ఆయన నడుగగా యేసు–అవును నేనే; మీరు మనుష్యకుమారుడు సర్వశక్తిమంతుని కుడిపార్శ్వమున కూర్చుండుటయు, ఆకాశమేఘారూఢుడై వచ్చుటయు చూచెదరని చెప్పెను. మార్కు 14:61-62

అది గ్రహించకుండా, వారు మాట్లాడిన మాటలను ఆధారంగా చేసుకొని ఆయనకు మరణశిక్ష విధించారు.

దేశం రోమన్లచే ఆక్రమించబడినందున, యేసుకు మరణశిక్ష విధించడానికి మత పెద్దలు రోమన్ గవర్నర్‌ను అనుమతి కోరవలసి వచ్చింది.

యేసు అధిపతియెదుట నిలిచెను; అప్పుడు అధిపతి–యూదుల రాజవు నీవేనా? అని ఆయన నడుగగా యేసు అతని చూచి నీవన్నట్టే అనెను ప్రధానయాజకులును పెద్దలును ఆయనమీద నేరము మోపినప్పుడు ఆయన ప్రత్యుత్తరమేమియు ఇయ్యలేదు. మత్తయి 27:11-12

గవర్నర్ పిలాతు యేసుకు మరణశిక్ష విధించగల ఎటువంటి ఆరోపణలను కనుగొనలేకపోయాడు, కానీ అతనితో పాటు వచ్చిన పెద్ద గుంపును చూసి అతను భయపడ్డాడు;

అందుకు పిలాతు–ఆలాగైతే యూదుల రాజని మీరు చెప్పువాని నేనేమి చేయుదునని మరల వారి నడిగెను. వారు–వానిని సిలువవేయుమని మరల కేకలువేసిరి. అందుకు పిలాతు–ఎందుకు? అతడే చెడుకార్యము చేసె నని వారి నడుగగా వారు–వానిని సిలువవేయుమని మరి ఎక్కువగా కేకలువేసిరి. మార్కు 15:12-14

పిలాతు అల్లరి ఎక్కువగు చున్నదే గాని తనవలన ప్రయోజనమేమియు లేదని గ్రహించి, నీళ్లు తీసికొని జనసమూహము ఎదుట చేతులు కడుగుకొని–ఈ నీతిమంతుని రక్తమునుగూర్చి నేను నిరపరాధిని, మీరే చూచుకొనుడని చెప్పెను. మత్తయి 27:24

మత పెద్దలు యేసును కొండపైకి తీసుకెళ్లారు, అక్కడ ఆయనను సిలువకు వ్రేలాడదీశారు. మరణశిక్షను అమలు చేయడానికి అత్యంత భయంకరమైన మరియు అవమానకరమైన మార్గాలలో సిలువ ఒకటి. యేసు అవమానాన్ని మరియు బాధను ప్రతిఘటించకుండా భరించాడు, ఎందుకంటే ఇది దేవుని ప్రణాళిక ప్రకారం జరిగింది.

కానీ ఆయన కేవలం అవమానాన్ని మరియు శారీరక బాధను మాత్రమే భరించలేదు. సిలువపై ఆయన మన పాపాలకు దేవుని శిక్షను భరించాడు. దేవుని ఉగ్రత ఆయనపైకి వచ్చింది . ఒక మనిషిగా, అతను దేవునిచే పరిత్యాగాన్ని అనుభవించాడు. అది మన పాప ప్రవర్తనకు తగిన శిక్ష.

మధ్యాహ్నము మొదలుకొని మూడు గంటలవరకు ఆ దేశమంతటను చీకటి కమ్మెను. మూడు గంటలకు యేసు ఎలోయీ, ఎలోయీ, లామా సబక్తానీ అని బిగ్గరగా కేక వేసెను; అ మాటలకు నా దేవా, నా దేవా, నన్ను ఎందుకు చెయ్యివిడిచితివని అర్థము. మార్కు 15:33-34

ఆయన సిలువపై చనిపోయినప్పుడు, ఆయన రక్తం ప్రవహించినప్పుడు, మన పాపాలకు ఆయన పూర్తి వెల చెల్లించాడు.

దీని తరువాత ఆయన తన ఆత్మను విడిచిపెట్టి మరణించాడు. సిలువ వేయడాన్ని పర్యవేక్షించిన రోమన్ సైనికులలో ఒకరు యేసు చనిపోయారని నిర్ధారించుకోవడానికి ఆయన ప్రక్కలో ఈటెతో పొడిచాడు. యేసు స్నేహితులు ఆయనను పాతిపెట్టగలరా అని అడిగారు మరియు ఆయనను రాతిలో తొలిపించిన సమాధిలో ఉంచారు.

వ్యాసంలో దీని గురించి మరింత చదవండి యేసు నిజంగా చనిపోయాడా ? మరియు యేసు నిజంగా సిలువపై వేలాడదీయబడ్డాడా?

యేసుక్రీస్తు చనిపోవడం ద్వారా మనం దేవుని గౌరవాన్ని దెబ్బతీయడం ఎంత తీవ్రమైనదో ప్రపంచానికి చూపించాడు. కానీ చనిపోవడం ద్వారా దేవుడు మనల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో కూడా చూపించాడు.

యేసు స్నేహితులు ఆయనను పాతిపెట్టమని అడిగారు మరియు ఆయనను ఒక రాతి సమాధిలో ఉంచారు.

blank

ఆయన పునరుత్థానం

కానీ యేసు మరణంతో అంత అయిపోయింది అని కాదు. దేవుడు మరణం కంటే బలవంతుడని చూపించాడు. మూడు రోజుల తర్వాత యేసు సమాధి నుండి లేచి తన శిష్యులకు మరియు పెద్ద సమూహాలకు కనిపించాడు.6

ఆయన శ్రమపడిన తరువాత నలువది దినములవరకు వారి కగపడుచు, దేవుని రాజ్యవిషయములనుగూర్చి బోధించుచు, అనేక ప్రమాణములను చూపి వారికి తన్నుతాను సజీవునిగా కనుపరచుకొనెను.౹ అపొస్తలుల కార్యములు 1:3

ఆయన మరణం మరియు పునరుత్థానం ద్వారా మనకు కొత్త జీవితాన్ని సాధ్యం చేసాడు. మనము ఆయన రక్షణ ప్రణాళికను విశ్వసిస్తే, మనము ఆయనతో పాటు ఆత్మీయంగా చనిపోవచ్చు మరియు తిరిగి జన్మించవచ్చు. అతను మన పాపాలకు శిక్షను భరించాడు కాబట్టి మనం కొత్త జీవితాన్ని పొందుతాము. మనం మళ్లీ దేవుడినిని కలుసుకోవచ్చు.

అందుకు యేసు–పునరుత్థానమును జీవమును నేనే; నాయందు విశ్వాసముంచువాడు చనిపోయినను బ్రదుకును;౹ బ్రదికి నాయందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును ఎన్నటికిని చనిపోడు. ఈ మాట నమ్ముచున్నావా? అని ఆమెను నడిగెను.౹ యోహాను 11:25-26

మన శరీర మరణం ఇక అంతం కాదు. దేవునితో నిత్య జీవితానికి నాంది అయింది.

యేసే క్రీస్తయి యున్నాడని నమ్ము ప్రతివాడును దేవునిమూలముగా పుట్టియున్నాడు. పుట్టించినవానిని ప్రేమించు ప్రతివాడును ఆయన మూలముగా పుట్టిన వానిని ప్రేమించును.౹ 1 యోహాను 5:1

దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. కాగా ఆయన తన అద్వితీయకుమారునిగా పుట్టిన వానియందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్యజీవము పొందునట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను.౹ యోహాను 3:16

మృతులలో నుండి పునరుత్థానమైన తర్వాత, యేసు తన శిష్యులకు చాలాసార్లు కనిపించాడు. తన శిష్యుల సమక్షంలో స్వర్గంలో ఉన్న తన తండ్రి వద్దకు తిరిగి వెళ్ళాడు.

ఈ మాటలు చెప్పి, వారు చూచుచుండగా ఆయన ఆరోహణమాయెను, అప్పుడు వారి కన్నులకు కనబడకుండ ఒక మేఘము ఆయనను కొనిపోయెను.౹ ఆయన వెళ్లుచుండగా, వారు ఆకాశమువైపు తేరి చూచుచుండిరి. ఇదిగో తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొనిన యిద్దరు మనుష్యులు వారియొద్ద నిలిచి౹ –గలిలయ మనుష్యులారా, మీరెందుకు నిలిచి ఆకాశమువైపు చూచుచున్నారు? మీయొద్దనుండి పరలోకమునకు చేర్చుకొన బడిన యీ యేసే, ఏ రీతిగా పరలోకమునకు వెళ్లుట మీరు చూచితిరో ఆ రీతిగానే ఆయన తిరిగి వచ్చునని వారితో చెప్పిరి. అపొస్తలుల కార్యములు 1:9-11

blank

మన భవిష్యత్తు

మనము మన శిక్ష నుండి విముక్తి పొందాము మరియు దేవునితో సంబంధాన్ని పునరుద్ధరించవచ్చు.

అది యేసుక్రీస్తునందలి విశ్వాసమూలమైనదై, నమ్ము వారందరికి కలుగు దేవుని నీతియైయున్నది.౹ రోమా 3:22

మన పాపానికి మరియు మన ప్రవర్తనకు పశ్చాత్తాపపడితే మరియు ఆయన క్షమాపణను అంగీకరించినట్లయితే, మనం కొత్త (ఆధ్యాత్మిక) జీవితాన్ని ప్రారంభించవచ్చు. ఆధ్యాత్మిక కోణంలో, మనం మళ్లీ జన్మించాము.

అందుకు యేసు అతనితో –ఒకడు క్రొత్తగా జన్మించితేనే కాని అతడు దేవుని రాజ్యమును చూడలేడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పు చున్నాననెను.౹ యోహాను 3:3

వారు దేవునివలన పుట్టినవారేగాని, రక్తమువలననైనను శరీరేచ్ఛవలననైనను మానుషేచ్ఛవలననైనను పుట్టినవారు కారు.౹ యోహాను 1:13

చనిపోయే వరకు భూమిపై మనుషులుగా జీవిస్తాం. కానీ మన మరణానంతరం అద్భుతమైన భవిష్యత్తు మనకు ఎదురుచూస్తోంది.

నా తండ్రి యింట అనేక నివాసములు కలవు, లేనియెడల మీతో చెప్పుదును; మీకు స్థలము సిద్ధపరచ వెళ్లుచున్నాను.౹ నేను వెళ్లి మీకు స్థలము సిద్ధపరచినయెడల నేనుండు స్థలములో మీరునుఉండు లాగున మరల వచ్చి నాయొద్ద నుండుటకు మిమ్మును తీసి కొని పోవుదును.౹ యోహాను 14:2-3

దేవుడు మనలో నివసిస్తున్నాడు

తండ్రియొద్దనుండి మీ యొద్దకు నేను పంపబోవు ఆదరణకర్త, అనగా తండ్రి యొద్దనుండి బయలుదేరు సత్యస్వరూపియైన ఆత్మ వచ్చి నప్పుడు ఆయన నన్నుగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చును.౹ యోహాను 15:26

మీరు యేసుక్రీస్తును విశ్వసించి, ఆయన క్షమాపణను అంగీకరించినట్లయితే, దేవుని పరిశుద్ధాత్మ మీ హృదయంలో నివసించడానికి వస్తుంది మరియు దేవుని చిత్తానుసారంగా జీవించడానికి ఆయన మీకు సహాయం చేస్తాడు.

తీర్పు

అయితే ఈ శుభవార్తకు మరో కోణం కూడా ఉంది. ఏదో ఒక రోజు యేసు తిరిగి భూమిపైకి వస్తాడు, ప్రజలందరి క్రియలు మరియు ప్రవర్తన ఆధారంగా వారికి తీర్పు తీరుస్తాడు. దేవుడు ఏ పాపాన్ని పట్టించుకోలేడు.

మరియు ఈ రాజ్య సువార్త సకల జనములకు సాక్ష్యార్థమై లోకమందంతటను ప్రకటింపబడును; అటుతరువాత అంతము వచ్చును. మత్తయి 24:14

నీవు ఆయనిచ్చే నిత్యజీవాన్ని పొందుకోకపోతే ఆయన యెదుట ఎవరు నిలువలేరు, అని ముందే చూసాము.

కుమారునియందు విశ్వాసముంచువాడే నిత్యజీవముగలవాడు, కుమారునికి విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగ్రత వానిమీద నిలిచి యుండును. యోహాను 3:36

ఆయన మోక్ష ప్రణాళికను అంగీకరించని ప్రతి ఒక్కరూ వారి పాపం మరియు స్వార్థపూరిత ప్రవర్తనకు శిక్షను భరించాలి.

తన ప్రాణమును రక్షించు కొనగోరువాడు దాని పోగొట్టుకొనును; నా నిమిత్తము తన ప్రాణమును పోగొట్టుకొనువాడు దాని దక్కించు కొనును. ఒక మనుష్యుడు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన ప్రాణమును పోగొట్టుకొంటే అతనికేమి ప్రయోజనము? ఒక మనుష్యుడు తన ప్రాణమునకు ప్రతిగా నేమి యియ్యగలడు? మనుష్యకుమారుడు తన తండ్రి మహిమ గలవాడై తన దూతలతోకూడ రాబోవుచున్నాడు. అప్పు డాయన ఎవని క్రియలచొప్పున వానికి ఫలమిచ్చును. మత్తయి 16:25-27

నీతిమంతుడు మరియు పవిత్రుడైన దేవుడు తన కుమారుని ద్వారా మోక్షాన్ని విశ్వసించకూడదనుకునే వారికి శాశ్వత మరణానికి శిక్ష విధించాలి. బైబిల్ నరకాన్ని అగ్ని గందకములతో నిండిఉన్న ప్రదేశము అని, అక్కడ పళ్ళు కొరుకుట, మరియు ఏడ్పు ఉంటుంది. మీరు సమయానికి పశ్చాత్తాపపడతారని మరియు దేవుని ప్రేమపూర్వక క్షమాపణను అంగీకరిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. 7

మీ కదలిక

ఆయనయందు విశ్వాసముంచువానికి తీర్పు తీర్చబడదు; విశ్వసింపనివాడు దేవుని అద్వితీయకుమారుని నామమందు విశ్వాసముంచలేదు గనుక వానికి ఇంతకుమునుపే తీర్పు తీర్చబడెను.౹ ఆ తీర్పు ఇదే; వెలుగు లోకములోనికి వచ్చెను గాని తమ క్రియలు చెడ్డైవెనందున మనుష్యులు వెలుగును ప్రేమింపక చీకటినే ప్రేమించిరి.౹ యోహాను 3:18-19

దేవుని కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు గురించిన శుభవార్త మిమ్మల్ని ఆలోచింపజేసిందని నేను ఆశిస్తున్నాను.

సిలువపై మరణించడం ద్వారా, యేసు దేవుని దయ మరియు ప్రేమను చూపించాడు. పశ్చాత్తాపపడమని మనలను ప్రోత్సహిస్తున్నాడు. ఒక సాధారణ వ్యక్తి మీ కోసం లేదా నా కోసం చనిపోయినప్పుడు, మన పాపాల గురించి పశ్చాత్తాపపడిన కూడా ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదు. కానీ దేవుడు పాప సమస్యను పరిష్కరించడానికి తన స్వంత కుమారుడిని పంపాడు. దేవుడు నిన్ను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో గ్రహించావా?

ఈ అధ్యాయంలో, నేను దేవుని అద్భుతమైన ప్రణాళికను వివరించడానికి ప్రయత్నించాను. మీకు ఇంకా ప్రశ్నలు ఉన్నాయని నేను ఊహించగలను. వాటిలో అనేకం ఈ పేజీ దిగువన ఉన్న కథనాలలో ప్రస్తావించబడ్డాయి. మీరు మీ ప్రశ్నలను వ్రాసి కూడా అడగవచ్చు (మీ దేశంలో అందుబాటులో ఉంటే)

దేవునికి మీ పట్ల అపరిమితమైన ప్రేమ ఉందని స్పష్టమైందని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఆయన మిమ్మల్ని చాలా ప్రేమిస్తున్నాడు, ఆయన తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు తనను తాను తగ్గించుకొనుట ద్వారా మనిషిగా మారాడు ఆయన తనను తాను బాధపెట్టు కున్నాడు మరియు ఒక సిలువపై వ్రేలాడదీయబడ్డాడు, అక్కడ అతను మీ పాపాలకు శిక్షను భరించడానికి మరణించాడు. మీ పట్ల మరియు నా పట్ల ప్రేమతో ఆయన అలా చేసాడు, ఎందుకంటే ఆయన తనతో స్నేహాన్ని పునరుద్ధరించాలనుకుంటున్నాడు.8

నేను తదుపరి అధ్యాయాన్ని చదవమని మిమ్మల్ని ఆహ్వానించాలనుకుంటున్నాను, అందులో మీ జీవితంలో అత్యంత ముఖ్యమైన ఎంపిక చేయమని మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాము

.

యేసు ప్రవక్త కంటే గొప్పవాడా?
దేవునికి కుమారుడు పుట్టగలడా?
యేసు నిజంగా సిలువపై చనిపోయాడా?
దేవుడు చనిపోతాడా?
ఆయనకు బదులుగా మరెవరైనా సిలువపై చనిపోయారా?
ఒక దేవుడు ముగ్గురు వ్యక్తులు కాగలరా?
బైబిల్ ను ఎవరు రాశారు?
బైబిల్ ఇప్పటికీ నమ్మదగినదేనా?
యేసు జీవితం
సారాంశం
 1. ఈ ప్రవచనాలు దాదాపు 2,000 సంవత్సరాల క్రితం నెరవేరాయి. మరియు ఆయన కేవలం రక్షకుడే కాదు. తన రక్షణ ప్రణాళికను అమలు చేయడానికి దేవుడే భూమిపైకి వచ్చాడు.
 2. పరిపూర్ణులైనవారి మధ్య జ్ఞానమును బోధించుచున్నాము, అది యీ లోక జ్ఞానము కాదు, నిరర్థకులై పోవుచున్న యీ లోకాధికారుల జ్ఞానమును కాదుగాని౹ దేవుని జ్ఞానము మర్మమైనట్టుగా బోధించుచున్నాము; ఈ జ్ఞానము మరుగైయుండెను. జగదుత్పత్తికి ముందుగానే దీనిని దేవుడు మన మహిమ నిమిత్తము నియమించెను.౹ అది లోకాధికారులలో ఎవనికిని తెలియదు; అది వారికి తెలిసి యుండినయెడల మహిమాస్వరూపియగు ప్రభువును సిలువ వేయక పోయియుందురు.౹ ఇందునుగూర్చి దేవుడు తన్ను ప్రేమించువారికొరకు ఏవి సిద్ధపర చెనో అవి కంటికి కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, మనుష్య హృదయమునకు గోచరముకాలేదు అని వ్రాయబడియున్నది.౹
  1 కొరింథీయులకు 2:6-9
 3. యేసు (బోధింప) మొదలుపెట్టినప్పుడు ఆయన దాదాపు ముప్పది ఏండ్ల యీడుగలవాడు; ఆయన యోసేపు కుమారుడని యెంచబడెను. యోసేపు హేలీకి లూకా 3:23
 4. –ప్రభువు ఆత్మ నామీద ఉన్నది బీదలకు సువార్త ప్రకటించుటకై ఆయన నన్ను అభిషేకించెను చెరలోనున్న వారికి విడుదలను, గ్రుడ్డివారికి చూపును, (కలుగునని) ప్రకటించుటకును నలిగినవారిని విడిపించుటకును ప్రభువు హితవత్సరము ప్రకటించుటకును ఆయన నన్ను పంపియున్నాడు అని వ్రాయబడిన చోటు ఆయనకు దొరకెను. లూకా 4:18-19

  యేసు తనకు యెషయా 61:1 నుండి ఒక ప్రవచనాన్ని అన్వయించుకున్నాడు:

  అప్పుడు గ్రుడ్డివారు చూడగలిగేలా వారి కళ్ళు తెరవబడతాయి మరియు చెవిటివారి చెవులు వారు వినగలిగేలా గ్రుడ్డివారి కన్నులు తెరవబడును చెవిటివారి చెవులు విప్పబడును కుంటివాడు దుప్పివలె గంతులువేయును మూగవాని నాలుక పాడును అరణ్యములో నీళ్లు ఉబుకును అడవిలో కాలువలు పారును యెషయా 35:5-6

 5. యేసు ఈ మాటలు చెప్పి వెళ్లి వారికి కనబడకుండ దాగియుండెను. ఆయన వారి యెదుట యిన్ని సూచక క్రియలు చేసినను వారాయనయందు విశ్వాసముంచరైరి. యోహాను 12:37
 6. మరియు సహోదరులారా, నేను మీకు ప్రకటించిన సువార్తను మీకు తెలియపరచుచున్నాను.౹ 5ఆయన కేఫాకును, తరువాత పండ్రెండుగురికిని కనబడెను.౹ 6అటుపిమ్మట ఐదు వందలకు ఎక్కువైన సహోదరులకు ఒక్కసమయమందే కనబడెను. వీరిలో అనేకులు ఇప్పటివరకు నిలిచియున్నారు, కొందరు నిద్రించిరి.౹ 1 కొరింథీయులకు
 7. మరియు పరలోకరాజ్యము, సముద్రములో వేయబడి నానావిధములైన చేపలను పెట్టిన వలను పోలియున్నది. అది నిండినప్పుడు దానిని దరికి లాగి, కూర్చుండి, మంచి వాటిని గంపలలో చేర్చి చెడ్డవాటిని బయట పారవేయుదురు. ఆలాగే యుగసమాప్తియందు జరుగును. దేవదూతలు వచ్చి నీతిమంతులలోనుండి దుష్టులను వేరుపరచి, వీరిని అగ్ని గుండములో పడవేయుదురు. అక్కడ ఏడ్పును పండ్లుకొరుకుటయును ఉండును. మత్తయి 13:47-50
 8. అయితే దేవుడు మనయెడల తన ప్రేమను వెల్లడిపరచుచున్నాడు; ఎట్లనగా మనమింకను పాపులమై యుండగానే క్రీస్తు మనకొరకు చనిపోయెను.౹ కాబట్టి ఆయన రక్తమువలన ఇప్పుడు నీతిమంతులముగా తీర్చబడి, మరింత నిశ్చయముగా ఆయన ద్వారా ఉగ్రతనుండి రక్షింపబడుదుము.౹ రోమా 5:8-9