అధ్యాయం 6 ~ మన సమస్య

మన హృదయలోతులో ఏదో సరైనదో లేక తప్పో మనకు తెలుసు. ఇందుకు మనం నివసిస్తున్న దేశానికీ, సంస్కృతికీ సంబంధం లేదు. ప్రపంచమంతటా ఒక మనిషిని మరొక మనిషిని చంపడం తప్పు. మరియు ప్రపంచంలో ఇతరుల ఆస్తులను దొంగిలించడం ఎక్కడ ఆమోదయోగ్యంగా భావించడం లేదు.

జంతువులకు ఈ నైతిక విలువలు లేవు. ఒక జంతువు మరొకదానిని చంపినప్పుడు, అది ఆకలితో లేదా దాడికి గురవుతున్నందున అలా చేస్తుంది. జంతువులు ఒకదానికొకటి అబద్ధాలు చెప్పవు.

ఏది సరైనదో లేదా తప్పో అది మానవులకు తెలుసు. మనము ఒకరినొకరు లెక్క అప్పగించుకొంతకు పిలువబడతాము . తీవ్రమైన సందర్భాల్లో, మనము న్యాయమూర్తిని ఆశ్రయిస్తాము. నిజాయితీగల న్యాయమూర్తి చట్టం ఆధారంగా తీర్పు ఇస్తారు. బాధితురాలికి జరిగిన హానిని భర్తీ చేయడానికి అతను దోషులను శిక్షిస్తాడు.

సుప్రీం కోర్టు

మంచి చెడులను నిర్ణయించినవాడు సృష్టికర్త. దేవుడు నమ్మదగినవాడని మనం చూశాము ఎందుకంటే ఆయన ప్రకృతి యొక్క మార్పులేని నియమాలను రూపొందించాడు. ఆయన ప్రకృతి విషయంలో నియమాలను పాటించడం ఎంత నిజమో, నైతిక చట్టాలు పాటించే విషయంలో కూడా అంతే నిజం. ప్రతి పరిస్థితిలోనూ, పరిస్థితుల్లోనూ అవి మారకుండా ఉంటాయి. అలా కాకపోతే, ఆయనను నమ్మడం అసాధ్యం.

నైతిక చట్టాలు ఉల్లంఘించినట్లయితే, ప్రతిచర్య అనుసరించాలి. ఒక పెద్ద నేరం విషయంలో, జరిమానాను నిర్ణయించమని న్యాయమూర్తిని కోరతారు. ఎవరైనా హత్య చేయబడితే, ఉదాహరణకు, కుటుంబ సభ్యులు మరియు స్నేహితులు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తారు. హంతకుడికి శిక్ష పడాలి. ఒక న్యాయమూర్తి హంతకుడిని శిక్ష లేకుండా విడుదల చేస్తే, స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులు దానిని ఎప్పటికీ అంగీకరించరు.

దేవుడు నైతిక చట్టాలను రూపొందించాడు. మనం ఆ చట్టాలను ఉల్లంఘిస్తే, దేవుడు చర్య తీసుకోవాలి. ఆయన అత్యున్నత అధికారం గలవాడు కాబట్టి, మనం ఆయన చట్టాలను ఉల్లంఘించినప్పుడు ఆయన తప్పక చర్య తీసుకోవాలి. మనం ఆయనను విశ్వసించాలంటే దేవుడు న్యాయంగా ఉండాలి.

కానీ ప్రజలు ఆయన యొక్క నైతిక చట్టాలను రోజురోజుకు ఉల్లంఘిస్తూనే ఉన్నారు. హత్య అయినా లేక మరేదైనా నేరస్థులకు శిక్ష తప్పదని మనము ఇప్పుడే చూశాము.

కానీ ప్రజలు రోజంతా ఆయన నైతిక నియమాలను ఉల్లంఘిస్తున్నారు. ఉల్లంఘించిన వారిని శిక్షపడాలి. అది హత్య అయినా లేదా మరేదైనా నేరమే. కానీ దేవుడు నేరం చేసిన వెంటనే చర్య తీసుకోడు. మనము దీనికి కారణాన్ని కనుగొనడానికి తరవాత ప్రయత్నం చేద్దాము.

blank

మన సృష్టికర్త పట్ల గౌరవం ఉండాలి

మనం చేసే ప్రతి తప్పుకు దేవుడు ప్రతిస్పందించాలా? దేవుడు తన వారిలో ఏ ఒకరు హత్య చేయబడిన కూడా విస్మరించలేడని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. కానీ దేవుడు కూడా ప్రేమగలవాడు. ఆయన మన ప్రతి చిన్న తప్పులను విస్మరించలేడా లేక క్షమించలేడా?

ఒక ఉదాహరణ: మీరు నన్ను ముఖం మీద కొట్టినట్లయితే ఏమి జరుగుతుంది? నేను బహుశా నీపై కోపంగా ఉండి నిన్ను తిరిగి కొడతాను. అప్పుడు నా గౌరవం పునరుద్ధరింపబడుతుంది మరియు మనం మళ్లీ సరిదిద్దుకోవచ్చు. కానీ మీరు పనిలో మీ బాస్ ముఖం మీద కొట్టినట్లయితే? మీరు బహుశా పనిలోనుండి తొలగించబడతారు. మరియు మీరు రాజు ముఖం మీద కొట్టినట్లయితే ఏమి జరుగుతుంది? మీరు అరెస్టు చేయబడతారు మరియు జైలులో గడపవలసి ఉంటుంది.

అదే ‘చిన్న’ నేరానికి శిక్ష ఎందుకు వేరు వేరుగా విధిస్తారు? ఎవరు అవమానించబడ్డారనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

మీరు సృష్టికర్తను అవమానిస్తే పరిణామాలను ఊహించడానికి ప్రయత్నించండి. మీరు ఆయన ముఖం మీద కొట్టలేరు, కానీ మీరు ఆయన నైతిక నియమాలను ఉల్లంఘించడం ద్వారా ఆయనను బాధపెడతున్నారు. మీరు చేసే ప్రతి నేరం, చిన్నదైన లేదా పెద్దదైన, ప్రతిస్పందనను కోరుతుంది. సృష్టికర్త గౌరవాన్ని పునరుద్ధరించాలి. ఆయన తన నియమాలను ఉల్లంఘించడాన్ని విస్మరించలేడు. ఆయన తన గౌరవాన్ని కోల్పోతాడు మరియు నమ్మదగనివాడు అవుతాడు.

మీ జీవితంలో అత్యంత ముఖ్యమైన ఎంపిక ఏమిటంటే మీరు సృష్టికర్తకు ఎటువంటి ఇస్తున్నారు. ఆయన మీ జీవితంలో అత్యంత ముఖ్యమైన వ్యక్తిలాగా ఉన్నాడా? మీ కోసం ఆయన ఉద్దేశ్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? లేదా మీ జీవితాన్ని ఎలా జీవించాలో మీరే నిర్ణయించుకుంటారా? లేదా ఏది ముఖ్యమైనదో నిర్ణయించుకోవడానికి ఇతరులను అనుమతిస్థారా?

మీరు దేవుణ్ణి విస్మరిస్తే, మీరు ఆయనను అవమానిస్తారు మరియు దుఃఖపరుస్తారు. తనకు తల్లి, తండ్రి లేనట్లు నటించే పిల్లవాడు తనకు నచ్చినది చేస్తాడు.

మీరు దేనిమీద నిలబడతారు?

మిమ్మల్ని మీరు నిజాయితీగా చూసుకోవడానికి కొంత సమయం కేటాయించండి. సృష్టికర్త మీ గురించి గర్వించగలరా? మీరు ఆయన ఉనికిని గురించి తెలుసుకున్నారా మరియు మీరు ఎల్లప్పుడూ ఆయనను గౌరవిస్తారా? లేదా మీరు ఆయనకు మీ జీవితంలోని కొన్నింటిని దాచిపెడతారా? మీరు మీ సృష్టికర్త పట్ల మీకున్న కృతజ్ఞతను ఎలా చూపిస్తారు? అతను మిమ్మల్ని ఎందుకు చేసాడు అని తెలుసుకోవాలని మీరు కోరుకుంటున్నారా? మీ జీవితంలో ఆయన ఉద్దేశ్యాన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా?

దేవుడు మీ హృదయపూర్వక శ్రద్ధను కోరుకుంటున్నాడు. మీరు నియమ నిబందన జాబితాను అనుసరించాలని దీని అర్థం కాదు. ఆయన మీకున్న శ్రద్దను మీ హృదయం నుండి నేరుగా కోరుకుంటున్నాడు.

మిమ్మల్ని మీరు నిజాయితీగా చూసుకోండి. మీరు మీ సృష్టికర్తగా దేవునిమీద తగిన శ్రద్ధ మరియు ఆయనకు ఇవ్వవలిసిన గౌరవాన్ని ఇస్తున్నారా? మీరు చేసే ప్రతి పని దేవునికి తెలియదా? లేదా మీ జీవితంలో కొన్నిం టిని మీరు దాచి ఉంచాలనుకుంటున్నారా? మీరు సిగ్గుపడే విషయాలు? మీరు గర్వించని విషయాలు? ఈరోజు, గత వారంలో లేదా గత సంవత్సరంలో మీరు సిగ్గుపడేలా ఏదైనా చేశారా? మీకు తెలిసిన విషయాలు సరైనవి కావా?

బహుశా మీ జీవితంలో మీరు సిగ్గుపడే విషయాలు ఉండవచ్చు, కానీ ఈలోగా అవి సాధారణమయ్యాయి. ఇతరుల గురించి సణుగులా? అలా చేయడం వల్ల మీరు ప్రజలను బాధపెట్టారా? మీరు దురాశచే నియంత్రించబడ్డారా? ఇతరులకు లేదా ప్రభుత్వానికి నష్టం కలిగించే విధంగా మీరు డబ్బుతో తెలివిగా ఉన్నారా? మీరు ఇంటర్నెట్‌లో అశ్లీల చిత్రాలను చూస్తున్నారా లేదా మీరు కూడా నమ్మకద్రోహంగా ఉన్నారా? మద్యం దుర్వినియోగం చేస్తున్నారా? మీ ప్రతిష్టను నిలబెట్టుకోవడానికి మీరు ఏమైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? మీ దగ్గర లేనిది ఇతరుల వద్ద ఉంటే దానిపై మీరు చాలా అసూయపడుతున్నారా? లేదా మీ చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులకు మీరు దాచిన ఇతర విషయాలు ఏమైనా ఉన్నాయా?

మీరు మీ సృష్టికర్తకు సరైన గౌరవం మరియు ప్రశంసలు ఇవ్వగలుగుతున్నారా? మీ జీవితం కోసం ఆయన ఉద్దేశ్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? మీరు ప్రతిరోజూ చేసే పనులకు ఆయన గర్వపడగలడా? లేదా నీతిమంతుడైన న్యాయమూర్తి చర్య తీసుకోవలసినవాటిలో మీరు చేసె పనులు ఏమైనా ఉన్నాయా? బైబిల్ ఇలా చెబుతోంది:

నీతిమంతుడు లేడు, ఒక్కడును లేడు గ్రహించువాడెవడును లేడు దేవుని వెదకువాడెవడును లేడు అందరును త్రోవ తప్పి యేకముగా పనికిమాలినవారైరి. మేలుచేయువాడు లేడు, ఒక్కడైనను లేడు. రోమా 3:11-12

మన తప్పులను మనం సరిదిద్దుకోగలమా?

ఎవరూ ప్రతిదీ సరిగ్గా చేయరు. మనమందరం తప్పు పనులు చేస్తాము. మనము తగినంత మంచి పనులు చేయడం ద్వారా చెడు పనులను భర్తీ చేయగలమని మీరు అనుకుంటారు. అయితే మంచి పనులు చేయడం ద్వారా చేసిన తప్పులన్ని సరిదిద్దవచ్చా? చాలా తప్పులు తిరుగులేని నష్టాన్ని కలిగిస్తాయి.

ఎవరైనా స్వచ్ఛంద సంస్థలో ఏళ్ల తరబడి పని చేశారనుకుందాం. అతను పిల్లల గృహాలు మరియు పాఠశాలల నిర్మాణానికి సహాయం చేశాడు. ఈ వ్యక్తి వల్ల చాలా మంది పిల్లలకు మంచి చదువులు, మంచి జీవితం లభిస్తాయి. అయితే ఈ వ్యక్తి పిల్లల్లో ఎవరినైనా ఒకరిని వేధిస్తే? ఆ వ్యక్తి చేసిన అన్ని మంచి పనుల కారణంగా అతడు చేసిన తప్పు రద్దు చేయబడతుందా? వేధింపులకు గురైన చిన్నారికి ఈ విధంగా న్యాయం జరుగుతుందా?

మీరు ఎప్పటికీ ఇలాంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం లేదని నేను ఆశిస్తున్నాను. అదృష్టవశాత్తూ, చాలా మంది వ్యక్తులు పిల్లలను వేధించేవారు, హంతకులు లేదా ప్రధాన నేరస్థులు కాదు. కానీ మీ స్వంత జీవితాన్ని చూడండి. మీరు అసూయతో ఉన్నప్పుడు మీరు ఏమి చేసారు? మీరు ఇతరుల మీద సణగడం ద్వారా వారిని బాధపెట్టలేదా? మీరు మీ భాగస్వామి పట్ల, మీ కుటుంబం పట్ల ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారు? మీరు ఎల్లప్పుడూ డబ్బు విషయంలో నిజాయితీగా ఉంటున్నార ? లేదా మీరు ఇతరుల కంటే మెరుగైన వారని అనుకోవచ్చు.

దురదృష్టవశాత్తు, పరిపూర్ణ నిజ జీవితాన్ని గడిపే వారెవరో నాకు తెలియదు. మీకు తెలుసా?

మన స్వేచ్చా ఎంపిక యొక్క ఫలితం వినాశకరమైనది!

ప్రధానంగా మనకు కావలసిన విధంగా మనం జీవిస్తాము. మనకు మనమే లేదా మా కుటుంబానికే మొదటి ప్రాధాన్యత ఉండాలి. మనము గర్వంగా మరియు మొండిగా ఉంటాము. సృష్టికర్త ఏమి కోరుకుంటున్నాడో మనం విస్మరించడానికి కారణం అదే. మనకు కావలసినది చేయడం ద్వారా మనం ఆయనను నిరాశపరుస్తాము. దేవునికి మనకి మధ్య ఉన్నసంబంధం ప్రతిసారీ మరింత దిగజారుతుంది.

భాగస్వామి నమ్మకద్రోహంగా ఉంటే, సంబంధం శాశ్వతంగా మారిపోతుంది. ఇతర భాగస్వామి ద్రోహం చేయడం వలన నష్టం జరిగినది. మీరు ఒక్కసారి మాత్రమే ద్రోహం చేసినా, ఎక్కువ కాలం నమ్మకంగా ఉండడం ద్వారా దాన్ని సరిదిద్దలేరు. విశ్వాసం ఉల్లంఘించబడుతుంది. సంబంధాన్ని పునర్నిర్మించడానికి, మీరు మొదట ఏమి తప్పు చేశారో అది మీరు తెలుసుకోవాలి. ఎదుటి వ్యక్తిని మీరు ఎంతగా బాధపెట్టారో మీరు గ్రహించాలి. నిజమైన పశ్చాత్తాపం ఉంటే మరియు అవతలి వ్యక్తి మిమ్మల్ని క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉంటే మాత్రమే, సంబంధాన్ని మరమ్మత్తు చేయవచ్చు.

దేవునితో మనకున్న సంబంధంలో అదే జరుగుతుంది. మనం ప్రధానంగా మన గురించి మరియు బహుశా మన కుటుంబం గురించి మరియు ప్రతిరోజూ మనల్ని ఆక్రమించే ప్రతిదాని గురించి కూడా ఆలోచిస్తాము. మనము గర్వంగా మరియు స్వీయ సంకల్పంతో ఉంటాము. మనము ఆయనను విస్మరిస్తూ ఉంటాము లేదా నిరాశపరుస్తాము. ప్రతిసారీ మనం ఆయనతో మనకున్న సంబంధాన్ని దెబ్బతీస్తాము. ప్రతిసారీ సంబంధాన్ని మరమ్మతు చేయడం చాలా కష్టం. ప్రత్యేకించి దేవుడు నీతిమంతుడని మరియు తప్పును విస్మరించలేడని మీరు గ్రహించినప్పుడు.

నీ కాఠిన్యమును, మార్పు పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి, ఉగ్రతదినమందు, అనగా దేవుని న్యాయమైన తీర్పు బయలు పరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగ్రతను సమకూర్చు కొనుచున్నావు.౹ రోమా 2:5

blank

మనకు ఏదైనా ఆశ ఉందా?

మన స్వేచ్ఛా ఎంపిక మంచి మరియు చెడును ఎంచుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది. ప్రతిరోజూ మనం అబద్ధాలు చెప్పడం, మోసం చేయడం, సణగడం , వాదించడం, ఇతరులమీద అసూయపడటం మరియు అధికారం, డబ్బు మరియు చట్టవిరుద్ధమైన లైంగిక కోరికలు కలిగిఉండటాన్ని ఎంచుకుంటాము. మేము గర్వంగా మరియు చిన్న చూపుతో ఉన్నాము మరియు ప్రస్తుతం మనకు మంచి అనుభూతిని కలిగించే దాని గురించి ప్రధానంగా ఆలోచిస్తాము. బహుశా మనం కొన్ని అలవాట్లకు బానిసలమై ఉండవచ్చు. మనం తరచుగా మన గురించి ఆలోచిస్తాము మరియు సృష్టికర్త యొక్క ఉద్దేశ్యం గురించి ఆలోచించడం మరచిపోతాము.

సత్యం మరియు న్యాయం యొక్క మూలం దేవుడు. కాబట్టి, ఆయన మీ తప్పులను పట్టించుకోలేడు. మీరు కూడా నిజంగా పశ్చాత్తాపపడి మరియు మంచిని చేస్తానని వాగ్దానం చెసీనా. అతను మిమ్మల్ని క్షమించినట్లయితే, ఆయన ఇకపై న్యాయంగా మరియు నమ్మదగినవాడు కాదు.

మనం ఆయన ఇష్టానికి విరుద్ధంగా వెళితే అది దేవుని గౌరవానికి అవమానం. ఆయన అవమానం కలిగిస్తూ మీరు నిజాయితీగా ఉన్నట్లుగా ఉంటే , మీరు పగటిపూట చాలా తరచుగా ఆయన ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్తారని మీరు అంగీకరించాలి. నేను ఇంతకు ముందు చెప్పిన ఉదాహరణ లాగా మాటల్లో చెప్పాలంటే: మనం ఆయన ముఖంపై మళ్లీ మళ్లీ కొడుతున్నాము.

మనం నిస్సహాయంగా ఓడిపోయామా?

.

సారాంశం