நீ அழகு!!

ஏன் என்று உங்களுக்கும் தெரியுமா?

நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்பதில் உங்களுக்கு எப்போதாவது சந்தேகம் இருக்கிறதா? நீங்கள் சரியான ஆடைகளை அணிந்திருக்கிறீர்களா? நீங்கள் சொல்வது சரியா?

நீங்கள் இருப்பதால் நீங்கள் அங்கு இருக்க முடியும். நீங்கள் எந்த காரணமும் இல்லாமல் இல்லை. இதைப் பற்றி மேலும் அறிய நீங்கள் ஆர்வமாக இருந்தால், இந்த வலைத்தளத்தின் முக்கிய கதையைப் படிக்க உங்களை அழைக்க விரும்புகிறேன். முன்கூட்டியே ஒரு எச்சரிக்கை: இது உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றும்.

.