கடவுள் இறக்க முடியுமா?

பைபிளில், இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றி அதிகம் கூறப்பட்டுள்ளது. கடவுளே மனிதனாக பூமிக்கு வந்தவர். நம்முடைய பாவங்களுக்கான தண்டனையைச் சுமப்பதற்காக அவர் இறந்தார். தங்கள் பாவ நடத்தைக்காக மனந்திரும்பி, இந்தப் பாவங்களுக்காக இயேசு மரித்தார் என்று நம்பும் ஒவ்வொரு நபரும், இனி பாரத்தைத் தாங்களே சுமக்க வேண்டியதில்லை. இயேசுவின் மரணத்தின் காரணமாக, கடவுளால் மன்னிப்பு சாத்தியமாகிறது.

ஆனால் கடவுள் எப்படி இறப்பது சாத்தியம்? இதற்கிடையில் பிரபஞ்சத்தை இயக்குவது யார்?

இந்த கேள்விக்கான பதில் கடவுளின் சாராம்சத்தில் காணப்படுகிறது. கடவுளின் பாகமான 3 நபர்களைப் பற்றி பைபிள் விவரிக்கிறது. இந்தப் பக்கத்தின் முடிவில் உள்ள கட்டுரையில் இதைப் பற்றி மேலும் அறியலாம்.

கடவுள் ஒருவரே, ஆனால் அதே நேரத்தில் அவர் மூன்று வெவ்வேறு நபர்களாகவும் இருக்கிறார். இதைப் புரிந்துகொள்வது கடினம், ஏனென்றால் நாம் அதைக் காட்சிப்படுத்த முடியாது. மனிதர்களுக்கு ஆவி ஆன்மா மற்றும் உடல் உள்ளது. அவை இணைந்து நமது மனிதநேயத்தை உருவாக்குகின்றன. கடவுள் ஒரு உடலுக்கு மட்டும் அல்ல, மாறாக அவர் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறார்.

அவரது இரட்சிப்பின் திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக, கடவுள் தாமே மனிதனாக ஆனார். அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் தனது நற்செய்தியில் பின்வருமாறு விவரிக்கிறார்:

அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி, கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய், நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார்; அவருடைய மகிமையைக் கண்டோம்; அது பிதாவுக்கு ஒரேபேறானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது. யோவான் 1:14

கடவுளின் வார்த்தை மனிதனாக மாறியது. அவருடைய பெயர் இயேசு. பூமியில் உள்ள மற்ற மனிதர்களைப் போல அவர் ஒரு மனிதனாக வாழ்ந்தார். ஆனால் அவர் கடவுள் நினைத்தபடி துல்லியமாக வாழ்ந்தார் மற்றும் எந்த பாவமும் செய்யவில்லை. அவர் நம்மைப் போலவே சோதனைகளை அனுபவித்தார், ஆனால் அவர் அதற்கு அடிபணியவில்லை. இது நம்முடைய பாவங்களுக்காகவும் தவறுகளுக்காகவும் அவரை இறக்க உதவியது. மனிதனாகிய இயேசு நமக்காக சிலுவையில் மரித்தார். அங்கே அவர் ஆவியைக் கொடுத்தார்…

இயேசு: பிதாவே, உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று மகா சத்தமாய்க் கூப்பிட்டுச் சொன்னார்; இப்படிச் சொல்லி, ஜீவனை விட்டார். லூக்கா 23:46

அந்த நேரத்தில், இயேசுவின் மனித உடல் சிலுவையில் இறந்தார். கடவுளும் (தந்தை) இதனால் இறந்தார் என்று இல்லை. கடவுள் நம் பாவங்களுக்கான தண்டனையை செலுத்தினார் என்பதை இதன் மூலம் காட்டினார். எங்கள் பாவம் மற்றும் கலகத்தனமான நடத்தைக்காக நாங்கள் இறக்க வேண்டும். இயேசு நமக்காகத் தம்மையே தியாகம் செய்து நம் இடத்தில் மரித்தார். நம்முடைய பாவங்களையும், கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படியாமையையும் ஈடுசெய்ய நாமே இயலாதவர்கள்.

3 நாட்களுக்குப் பிறகு அவர் கல்லறையிலிருந்து எழுந்தார். இதன் மூலம், அவர் மரணத்தை விட சக்தி வாய்ந்தவர் என்பதையும், நம்முடைய பாவங்களுக்கான தண்டனையை அவர் செலுத்தினார் என்பதையும் காட்டினார். இது பல தீர்க்கதரிசிகளின் தீர்க்கதரிசனங்களை நிறைவேற்றியது.

எழுதியிருக்கிறபடி, கிறிஸ்து பாடுபடவும், மூன்றாம்நாளில் மரித்தோரிலிருந்தெழுந்திருக்கவும் வேண்டியதாயிருந்தது. லூக்கா 24:46

இதைப் பற்றி உங்களுக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கலாம் என்று என்னால் கற்பனை செய்ய முடிகிறது. கடவுளின் இந்த சிறப்புத் திட்டத்தைப் பற்றி மேலும் அறிய விரும்பினால், இந்த இணையதளத்தில் உள்ள முக்கிய செய்தியைப் படியுங்கள்.

.

இயேசுவின் வாழ்க்கை
இயேசு ஒரு தீர்க்கதரிசியை விட மேலானவரா?
கடவுளுக்கு ஒரு மகன் இருக்க முடியுமா?
இயேசு உண்மையில் சிலுவையில் இறந்தாரா?
கடவுள் இறக்க முடியுமா?
வேறு யாராவது சிலுவையில் இறந்தார்களா?
ஒரு கடவுள் 3 நபர்களாக இருக்க முடியுமா?
பைபிளை எழுதியவர் யார்?
பைபிள் இன்னும் நம்பகமானதா?