Wie heeft de Bijbel geschreven?

De Bijbel is geschreven door 40 verschillende schrijvers. Zij waren koningen, boeren, filosofen, vissers, belastingontvangers, dichters, musici, artsen, leraren, staatslieden, advocaten en herders. Ze leefden in een periode van meer dan 1000 jaar. Ondanks deze lange periode, is er een duidelijk thema. Het tweede en laatste deel van de Bijbel is ongeveer 2000 jaar geleden geschreven. Toch is de inhoud van de Bijbel nog steeds actueel en betrouwbaar.

De Bijbel is vervalst zeggen sommige mensen

Er zijn mensen die aannemen dat de Bijbel niet meer betrouwbaar is. De Bijbel is immers al lang geleden geschreven en de originele manuscripten bestaan niet meer. Waarom de Bijbel nog steeds betrouwbaar is, kan je lezen in het artikel onderaan deze pagina.

Woorden van God

God wil door de Bijbel heen Zijn liefde voor mensen duidelijk maken. Hij voert Zijn plan door de eeuwen heen uit. Het is daarom niet zomaar een boek. De Bijbel bevat Gods boodschap voor ons. Daarom wordt de Bijbel ook wel Gods Woord genoemd.

Het oude en nieuwe testament

De Bijbel bestaat uit twee delen. Het eerste deel wordt ook wel het Oude Testament of de Tenach genoemd. Dit deel beschrijft een periode van meer dan 3000 jaar. Het tweede deel wordt het Nieuwe Testament genoemd. Dit deel beschrijft een periode van minder dan 100 jaar.

Het woord “testament” betekent “verbond“, een afspraak. Het gaat om de relatie tussen God en de mensen en de beloften van God aan de mensen.

Het oude testament

In het Oude Testament wordt de schepping van het universum, de aarde en van de mensen beschreven. In het scheppingsverhaal wordt duidelijk dat de mensen zijn gemaakt met de mogelijkheid om zelf te kunnen kiezen. Mensen kunnen kiezen om te doen wat hun Schepper goed vindt, óf om te doen ze zelf belangrijk vinden. Uit de geschiedenissen die je in het oude testament kan lezen, wordt al snel duidelijk dat de mensen er vaak voor kiezen om te doen wat ze zelf willen. 

In het Oude Testament kan je ook lezen dat God de mensen gemaakt heeft om Hem en elkaar lief te hebben. Toch doen veel mensen dat niet. Onze Schepper is ook rechtvaardig en kan het rebelse gedrag van de mensen niet ongestraft laten. Dan zou Hij zijn betrouwbaarheid en respect verliezen. Meer hierover kan je lezen in het hoofdverhaal op deze site. Het op onszelf gerichte gedrag leidt naar een leven zónder God. Na ons leven moeten we dan ook de consequenties voor ons respectloze en zondige gedrag onder ogen zien.

Maar God wil ons ook liefhebben en vergeven wanneer we spijt hebben van onze verkeerde daden. Maar tegelijkertijd kan Hij onze zonden niet zomaar vergeven, zonder ook rechtvaardig te blijven. Wanneer God ons toch wil vergeven, zal er dus iets moeten gebeuren. In het oude testament wordt vele malen verwezen naar de komst van een Redder. Deze Redder zal het mogelijk maken om de relatie met God te herstellen.

Het Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament is het tweede deel van de Bijbel. Dit deel gaat over de beloofde Redder. Zijn naam is Jezus Christus. Het gaat over de uitvoering van het reddingsplan van God voor de mensen die op Hem willen vertrouwen. In het hoofdverhaal op deze website kan je veel lezen over dit reddingsplan voor jou en mij.

Jezus Christus heeft veel duidelijk gemaakt wat Gods plan is met de wereld en wat Hij van de mensen verwacht. Toch is daarmee het Oude Testament geen ‘oud nieuws‘. De Bijbel is een eenheid. Een groot deel van de boodschap van het Oude Testament wordt werkelijkheid in het Nieuwe Testament.

De Bijbel bestaat uit 66 boeken

De 40 verschillende schrijvers hebben in totaal 66 boeken geschreven. Samen vormen deze de Bijbel. Deze boeken zijn allemaal geïnspireerd door God. Het was niet zo dat een engel Gods boodschap aan de schrijvers dicteerde. De gedachten en ervaringen zijn door God geïnspireerd, waardoor de schrijvers Zijn boodschap konden opschrijven. Omdat de Bijbel door mensen geschreven is, kunnen wij als lezer ons vaak herkenning in de personen over wie geschreven is. We kunnen leren van de uitdagingen, de moeilijkheden, fouten en successen van de vele personen in de Bijbel.

Omdat jullie bij Mij horen, zal de Vader jullie straks de Helper sturen. Hij is de Heilige Geest. Hij zal jullie alles leren en alles helpen herinneren wat Ik tegen jullie heb gezegd. Johannes 14:26

Er is nooit één persoon geweest die de 66 geschiften heeft gebundeld tot één boek. Ook is er geen bijeenkomst aan te wijzen waarbij definitief bepaald werd welke geschiften er in de Bijbel moesten komen. Door de eeuwen heen zijn de geschriften samengekomen en gebundeld tot wat we nu kennen als de Bijbel. In de eerste eeuwen na Jezus Christus, zijn er ook geschriften in omloop gekomen die niet voldoende betrouwbaar en door God geïnspireerd bleken. Deze zijn dan ook niet in de Bijbel terug te vinden.

In welke taal is de Bijbel te lezen?

De Bijbel is tegenwoordig te lezen in meer dan 2500 talen. Dat is meer dan ieder ander boek. Het Oude Testament is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws en Aramees. Het Nieuwe Testament in het Grieks.

In sommige talen zijn zelfs tientallen verschillende vertalingen beschikbaar. Sommige vertalingen zijn in alledaagse taal en zijn dus makkelijker te lezen. Andere vertalingen zijn zo vertaald dat ze de boodschap van de oorspronkelijke tekst zo nauwkeurig mogelijk weergeven. Het grote voordeel van de verschillende vertalingen is, dat je op verschillende manieren de tekst kan bestuderen. Wanneer er onduidelijkheid is over de betekenis van een tekstgedeelte kan je altijd teruggaan naar de oorspronkelijke tekst in het Hebreeuws of Grieks.

Is de Bijbel vooral een boek van wetten en regels?

De Bijbel is geen handboek en ook geen wetboek. De Bijbel is geschreven als levensboek. De rode draad door de bijbel heen is gaat over de liefde van God voor Zijn Schepping. Het gaat ook om ons vertrouwen in God. Maar wij zijn erg eigenwijs en koppig. Daarom staan er ook leefregels in de Bijbel. Wanneer je die goed bestudeert, dan zal je ontdekken dat deze regels bedoeld zijn voor ons welzijn. Ze geven uitdrukking aan de liefde die God heeft voor de mensen. Maar ze wijzen ook op het respect wat wij horen te hebben voor onze Schepper.

‘Want de wetten: “Wees niet ontrouw aan je man of vrouw,” “Dood niemand,” “Steel niet,” “Beschuldig niemand van iets wat niet waar is,” “Wees niet jaloers” en al Gods andere wetten kun je samenvatten met de volgende woorden: “Houd net zoveel van je medemensen als van jezelf.” Romeinen 13:9

Heeft Jezus ook een boek geschreven?

Jezus Christus heeft zelf geen boek van de Bijbel geschreven. Vier van Zijn leerlingen hebben in de Evangeliën geschreven over Zijn onderwijs, de verhalen die Hij vertelde en de genezingen en wonderen die Hij deed. Met de indjiel van Jezus wordt vaak het Nieuwe Testament of de 4 evangeliën bedoeld. Hierin lezen we over Zijn geboorte, zijn leven en over Zijn kruisiging en Zijn opstanding uit de dood.

In het Oude Testament werden vele voorspellingen gedaan over over de Redder die zou komen. Deze werden werkelijkheid door het leven, sterven en de opstanding van Jezus.

Is de boodschap van Paulus anders?

Paulus is de schrijver van aan aantal brieven die in het Nieuwe Testament staan. Sommige mensen stellen dat de boodschap van Paulus afwijkt van andere auteurs. Maar wanneer je de evangeliën (Injil) leest en deze naast de brieven van Paulus legt, dan zal je een grote samenhang ontdekken. Paulus was eerst een felle tegenstander van de volgelingen van Jezus. Nadat Paulus op bijzondere wijze door God werd aangeraakt, heeft hij de rest van zijn leven benut om in vele landen het goede nieuws van Jezus Christus te vertellen. Paulus leerde de mensen over de betekenis van het kruis en over de opstanding van Jezus Christus. Hij deed wat Jezus Christus opgedragen had aan Zijn leerlingen:

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb‘ (Matteüs 28:19).

Paulus was bereid hiervoor te lijden en zelfs gedood te worden. Hij was geen vervalser van de boodschap van Jezus zoals wel eens beweerd wordt. Er wordt ook gezegd dat Paulus de leer van de drie-eenheid bedacht heeft en dat hij Jezus goddelijk gemaakt zou hebben. De term “drie-eenheid” komt hele Bijbel niet voor, ook niet in de brieven van Paulus. De term “drie-eenheid” is pas later populair geworden onder volgers van Jezus. Met deze term woord tot uitdrukking brengen dat God zich heeft geopenbaard als Vader, Zoon en Geest. Dat Jezus goddelijk is, wordt al duidelijk uit de woorden van Jezus zelf in de evangeliën.

Tot slot

De Bijbel staat vol verhalen van mensen die net als jij en ik uitdagingen en ontberingen in het leven meemaken. Het is inspirerend om de geschiedenissen te lezen van mensen die vertrouwden op God. Je kan lezen over hoe God die mensen helpt en zegent. Ik zou je willen uitnodigen om zelf ook te ontdekken wat de woorden van God voor jou kunnen betekenen.

.

Wie heeft de Bijbel geschreven?
Is de Bijbel nog betrouwbaar?