Hing iemand anders aan het kruis?

Er zijn mensen die denken dat iemand anders in de plaats van Jezus Christus aan het kruis stierf. Sommigen zeggen dat het Judas was, de leerling die Hem verraden heeft. Of Simon van Cyrene, de man die van de Romeinen de opdracht kreeg om het kruis van Jezus te dragen.

Een dubbelganger?

Op basis van een vers in de Koran (Soera 4:157), wordt gesteld dat Jezus vervangen zou zijn door een dubbelganger of een schijnbeeld. De belangrijkste vraag is daarbij, waarom zou God Jezus vervangen door iemand anders of zelfs door een dubbelganger?

De hele Bijbel wijst naar de komst van een Redder. De evangeliën, de ooggetuigenverslagen van zijn leerlingen, beschrijven duidelijk waarom Jezus op aarde gekomen is: Om in onze plaats te sterven voor onze zonden. Waarom zou God dan een dubbelganger voor Hem in de plaats zetten? Dat klopt totaal niet met de boodschap van het goede nieuws dat er door Jezus Christus redding is van de gevolgen van ons zondige en opstandige gedrag.

Een ander veelgehoord argument is dat de inhoud van de Bijbel zou zijn veranderd door de latere volgelingen van Jezus Christus. Alleen al vanuit de betrouwbaarheid van God is dit een zeer twijfelachtig argument. Waarom zou God immers de waarheid over Hem laten verdraaien? Als je meer wil weten over de betrouwbaarheid van de Bijbel, lees dan dit artikel.

Jezus voorspelde zijn dood meerdere keren

De dood van Jezus en Zijn opstanding staan centraal in de Bijbel. Op verschillende momenten heeft Jezus zelf aangekondigd dat Hij zou sterven en opstaan. Enkele voorbeelden hiervan:

Vanaf dat moment begon Jezus aan zijn leerlingen uit te leggen wat er zou gaan gebeuren. Dat Hij naar Jeruzalem moest gaan. Dat Hij daar mishandeld moest worden door de leiders van het volk, de leiders van de priesters, en de wetgeleerden. Dat Hij zelfs moest worden gedood. Maar ook dat Hij op de derde dag uit de dood zou opstaan. Mattheüs 16:21

En Hij vertelde: “De Mensenzoon moet veel lijden en zal niet worden geloofd door de leiders van het volk, de leiders van de priesters en de wetgeleerden. Ze zullen Hem doden. Maar op de derde dag zal Hij weer uit de dood opstaan.” Lukas 9:22

Waarom zou God de mensheid zó enorm voor de gek houden door een dubbelganger te laten sterven? Kunnen we dan nog op God vertrouwen?

Alles in de Bijbel wijst er op dat Jezus zélf is gestorven aan het kruis en dat Hij de straf die op onze zonden rust, heeft gedragen. Hierdoor kan God ons vergeven, zonder Zijn betrouwbaarheid en gerechtigheid te kort te doen.

We zullen nog aan aantal praktische argumenten bekijken waaruit blijkt dat Jezus Christus zélf aan het kruis gestorven is;

De tegenstanders van Jezus wilden Hem dood hebben

Bij de kruisiging kwamen veel mensen kijken. Ook de vrienden en vijanden van Jezus waren bij de kruisiging aanwezig. Het was dus niet mogelijk om ongemerkt personen te verwisselen? De tegenstanders van Jezus zouden het direct hebben gezien wanneer er iemand anders aan het kruis hing. Ze wilden immers Jezus dood hebben en zouden dus niet hebben geaccepteerd dat er iemand anders in Zijn plaats zou sterven.

Herkenbaar als gemartelde

Voordat Jezus aan het kruis werd gehangen, kreeg Hij eerst zweepslagen van de Romeinen. Dit werd gedaan met een zweep met botsplinters erin. Bij een dergelijke marteling werd niet allen het vel van iemand afgetrokken, maar werden spieren geraakt en vaak werden ook de ingewanden blootgelegd. Jezus was door zijn verwondingen dus goed herkenbaar. Na zijn geseling werd hij door de Romeinen naar de plek gebracht waar Zijn kruis zou worden opgezet. Door de geselingen was Jezus zo verzwakt dat de Romeinen onderweg een toeschouwer uit het publiek haalden om Zijn kruis te dragen. Die toeschouwer heette Simon van Cyrene. De optocht werd door een grote mensenmenigte bekeken. Dus ook onderweg naar de plaats waar het kruis werd opgezet was een verwisseling onmogelijk.

Zijn stem

Aan het kruis sprak Jezus meerdere keren. Zelfs wanneer Zijn lichaam niet meer te herkennen zou zijn, dan was zijn stem dat nog wel. Hij sprak vanaf het kruis ook tegen Zijn moeder. Die zou het gemerkt moeten hebben wanneer iemand anders tegen haar sprak.

Woorden van vergeving

Aan het kruis sprak Jezus vergeving uit over de mensen die Hem hadden veroordeeld. Hij beloofde aan de dief die naast Hem aan een kruis hing, dat hij nog diezelfde dag met Hem in het Paradijs zou zijn. Dat zijn geen uitspraken die iemand zonder geestelijke autoriteit zou doen.

Uit het graf gestolen?

Door sommige mensen wordt gezegd dat Jezus’ leerlingen Zijn lichaam uit het graf gestolen zouden hebben. En dat daardoor het verhaal zou zijn ontstaan dat Hij is opgestaan uit de dood. Maar het graf werd zwaar bewaakt door een groep Romeinse soldaten. Deze soldaten stonden daar juist om te voorkomen dat er iemand bij het graf zou komen. Zij waren daar geplaatst op verzoek van de Joodse leiders die bang waren dat Jezus’ leerlingen Hem uit het graf zouden halen en zouden gaan rondvertellen dat Jezus weer zou leven. Jezus had voor zijn dood immers al voorspeld dat Hij weer zou opstaan. Een Romeins soldaat riskeerde in die tijd de doodstraf wanneer hij zijn taken niet goed uitvoerde. De soldaten waren dus voldoende gemotiveerd om het graf goed te bewaken. (Zie ook Mattheüs 27:62-66).

Zijn leerlingen gaven hun leven voor het goede nieuws

Jezus is na Zijn opstanding nog 40 dagen op aarde geweest en is nog door een grote hoeveelheid mensen gezien. Hierna is Hij naar de Hemel gegaan. Niet lang daarna zijn Zijn leerlingen de wereld ingetrokken om het goede nieuws van Gods reddingsplan aan de mensen te vertellen. De meeste van Zijn leerlingen werden vanwege de boodschap die ze brachten gevangen genomen, gemarteld en vermoord. Wie zou zijn leven willen geven voor een boodschap die gebaseerd is op leugens?

.

Samenvatting
Het leven van Jezus
Was Jezus meer dan een profeet?
Kan God een Zoon hebben?
Is Jezus wel echt gestorven aan het kruis?
Kan God sterven?
Hing iemand anders aan het kruis?
Kan God uit 3 personen bestaan?
Wie heeft de Bijbel geschreven?
Is de Bijbel nog betrouwbaar?