Samenvatting

Waarom besta jij? Wanneer je het antwoord op deze vraag weet, dan zal je leven pas echt zinvol en betekenisvol zijn.

Je mag er in ieder geval zijn! In het hoofdverhaal van deze website wordt je uitgenodigd om op ontdekkingsreis te gaan naar het doel van jouw bestaan. Op deze pagina vind je een samenvatting daarvan.

Hoofdstuk 1 ~ Hoe het allemaal begon

Als je om je heen kijkt in de natuur, dan zie je hoe bijzonder alles in elkaar zit. Zoveel verschillende kleuren, vormen en geuren. Wist je dat er bijvoorbeeld alleen al honderdduizenden verschillende soorten bloemen bestaan?

Ons lichaam is een rondlopend wonder. Het bestaat uit miljarden cellen. Iedere cel bevat een ongelofelijk grote hoeveelheid informatie. Die informatie noemen we DNA. Als je al die informatie zou opschrijven dan heb je meer dan 2500 boeken vol. Alles in de natuur zit enorm vernuftig in elkaar. Veel organismen en processen kunnen niet bestaan zonder elkaar. Het is simpelweg onmogelijk dat dit allemaal door toeval is ontstaan.

Hoofdstuk 2 ~ Een ontwerper

Onze planeet, de planten, dieren en mensen zitten ongelofelijk bijzonder in elkaar. In hoofdstuk 1 hebben we al gezien dat dit niet door toeval kan zijn ontstaan. Er zit een ontwerp achter. En een ontwerp bestaat niet zonder ontwerper. We noemen deze ontwerper onze Schepper. Als er een Schepper bestaat, wil jij dan ook weten wie hij is? Wil jij weten of hij jou met een bedoeling heeft gemaakt? Er hebben wel een probleem: We kunnen hem niet zien. Hoe kunnen we de waarheid over Hem ontdekken? Je kan immers kiezen uit duizenden religies die allemaal een ander beeld van de Schepper geven.

Zoektocht naar de waarheid

Om het juiste beeld van de Schepper te ontdekken, zal je zelf op zoek moeten gaan naar de waarheid. De Schepper laat zich immers niet in materiële vorm zien. Toch is het belangrijk om uit te vinden met welk doel Hij ons heeft gemaakt. Als je niet weet wat jouw doel is, dan loop je hoogstwaarschijnlijk je bestemming mis!

Hoofdstuk 3 De eigenschappen van de ontwerper

De Schepper heeft ongetwijfeld goede redenen waarom wij Hem niet kunnen zien. Hij is geen materieel wezen, maar de schepper van de materie. Door te kijken naar wat Hij heeft gemaakt, kunnen we een aantal kenmerken van Hem ontdekken. Een ontwerp laat immers iets zien van de ontwerper.

Het eerste wat je in de natuur kan ervaren, is dat de Schepper zeer creatief is. Hij heeft het heelal, de aarde en de natuur gemaakt. Alles met énorm veel details en een enorme verscheidenheid. Er zijn bijvoorbeeld meer dan 400.000 verschillende soorten planten. Elk met hun eigen kleuren en vormen en geuren. Dieren en mensen zijn rondwandelende wonderen van techniek. Wetenschappers hebben ze al eeuwenlang bestudeerd, maar begrijpen nog lang niet hoe alles functioneert.

Als je iets weet over de natuurwetten, dan zal je begrijpen dat de Schepper ook een ontwerper van oorzaak en gevolg is. De natuurwetten werken altijd hetzelfde. Kijk bijvoorbeeld naar de zwaartekracht, die trekt je altijd naar beneden. Je kan er dus van uitgaan dat de Schepper betrouwbaar is. Als Hij dat niet zou zijn, zou zijn schepping veranderen in chaos.

Ook kunnen we concluderen dat er een basis is voor wat wij goed en fout vinden. Dat zijn geen spelregels die wij als mensen zelf bedacht hebben. Dan zouden er enorm veel verschillende versies van goed en kwaad zijn. De basis voor onze moraal moet dus vastgesteld zijn door onze Schepper.

Mensen beschikken over bijzondere eigenschappen die andere schepselen in de natuur niet hebben. Wij kunnen nadenken over ons bestaan. We hebben behoefte aan relaties aan met andere mensen en we kunnen andere mensen liefhebben. De Schepper is dus ook de bron zijn van relaties en liefde.

Omdat wij kunnen nadenken over ons bestaan, willen we ook weten wat het doel van ons bestaan is. Alle mensen zoeken bewust of onbewust naar een antwoord op die vraag. Zolang we het antwoord niet weten, zullen we een leegte ervaren. Die leegte vullen we vaak op met afleiding of door dingen waarmee dit gevoel proberen te dempen.

Hoofdstuk 4 ~ We mogen zelf kiezen

We zouden denken dat de Schepper zich niet meer bemoeit met zijn schepping. We zien Hem immers niet en er is zoveel ellende in de wereld. In dit hoofdstuk kijken we naar onze eigen verantwoordelijkheid. De mensen hebben van de Schepper de bijzondere eigenschap gekregen om zelf keuzes te maken. We hebben daarom de keuze om onze Schepper respect en waardering te geven. Maar we kunnen er ook voor kiezen om te doen wat we zelf goed of leuk vinden.

Niet alle mensen kiezen er voor om de aanwezigheid van hun Schepper te accepteren en respecteren. Dit kan er ook toe leiden dat mensen geen respect hebben voor andere mensen. De gevolgen daarvan kunnen verwoestend zijn. Je bent hopelijk geen moordenaar of haatdragend persoon. Maar ieder mens doet bewust of onbewust wel andere mensen verdriet en pijn. Ieder mens is wel eens opstandig tegen zijn Schepper. We zullen later zien dat ook kleine keuzes grote gevolgen kunnen hebben.

Zou de Schepper moeten ingrijpen? Zo ja wanneer? Wanneer de Schepper telkens zou ingrijpen, bestaat er dan nog wel keuzevrijheid?

Zijn de antwoorden te vinden bij een religie?

Er zijn duizenden religies op aarde. Allemaal beweren ze de waarheid te vertegenwoordigen. Sommige mensen denken dat alle religies een stukje van de waarheid laten zien. Maar dat is onmogelijk als je kijkt naar de grote verschillen tussen alle religies. De één gelooft bijvoorbeeld in één god, andere in miljoenen goden. Weer andere religies gaan er van uit dat we zelf een god zijn. Als dat allemaal waar zou zijn, dan kan er niet één waarheid zijn.

Toch is het belangrijk om de waarheid over ons bestaan te ontdekken. De Schepper heeft ons gemaakt met een reden. Het is dus ook belangrijk om te ontdekken met welk doel we zijn gemaakt. Anders loop je immers je doel mis.

Hoofdstuk 5 ~ Op zoek naar de Waarheid

Vanaf hier wil ik je iets vertellen over de Waarheid die ik heb mogen ontdekken over de Schepper. Vanaf nu zal ik hem ook God noemen, omdat dat wereldwijd de meest gebruikte naam is voor de Schepper.

Ik heb de Waarheid over de Schepper mogen ontdekken aan de hand van de Bijbel. Wanneer je niets met de Bijbel te maken wil hebben, kan ik me goed voorstellen dat je hier wil stoppen met lezen. Toch wil ik je uitnodigen om nog even verder te lezen. Ik hoop dat ik je iets mag delen met je wat belangrijk voor jouw leven en toekomst is.

De weg, de waarheid en het leven

Ga vooral ook zelf op onderzoek naar de waarheid. Ik wil je graag helpen door iets te vertellen over de Schepper. Een Schepper die betrokken is bij Zijn schepping en die zelfs een persoonlijk doel heeft met jouw leven! Ik wil je uitdagen om zelf te toetsen of dit de waarheid is.

Als je oprecht op zoek bent naar de waarheid over je Schepper, vraag Hem dan zelf of Hij je de waarheid wil laten zien.

Wanneer je eerst meer wil weten of de Bijbel een betrouwbaar en actueel boek is, lees dan dit artikel over waarom de Bijbel een ander boek is al alle andere boeken.

Ik wil je graag een aantal citaten uit de Bijbel geven om over na te denken. Probeer zelf te ontdekken of God, jouw Schepper, een plan met jou heeft. Ik weet dat Hij jou zal laten merken dat hij aandacht voor jou heeft en dat jij waardevol bent!

Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Jeremia 29:13

In de Bijbel kan je ontdekken dat God alles gemaakt heeft om te laten zien hoe groot en machtig Hij is. Maar er is meer… Hij heeft ons gemaakt met de bijzondere eigenschap om zelf te kunnen kiezen. We kunnen Hem daarom de eer te geven die Hij waard is. God zich laat vinden door de mensen die Hem oprecht zoeken;

Dan zullen jullie daar weer naar jullie Heer God gaan verlangen. En als jullie met je hele hart naar Hem verlangen, zullen jullie Hem weer vinden. Deutronomium 4:29

Ik heb mogen ontdekken dat God een god van relaties is. Hij heeft de mensen die Hij heeft gemaakt ook stuk voor stuk lief. Als Hij onze schepper is, dan verdient Hij ook onze aandacht en respect. Wanneer we een ander mens negeren, dan is er ook geen relatie. Des te meer werkt het zo met onze Schepper. Ik weet uit persoonlijke ervaring dat God voor jou en mij aandacht heeft. De vraag is of jij Hem ook aandacht teruggeeft.

Ik hoop dat dit verlangen bij jou aangewakkerd is en dat je God oprecht wilt zoeken. Hij laat zich vinden, dat is Zijn belofte!

Hoofdstuk 6 ~ We hebben een probleem

Door onze keuzevrijheid is er ook een dilemma. We mogen er op vertrouwen dat God een betrouwbare en rechtvaardige schepper is. Door onze keuzevrijheid doen we ook vaak dingen die God niet wil. We noemen dat ook wel zonden. Omdat God niet alleen liefdevol, maar ook rechtvaardig is kán hij onze fouten niet door de vingers zien.

De belangrijkste keuze die we kunnen maken is of wel Hem wel of geen eer geven. Door hem te negeren, geven we hem in ieder geval geen eer. Maar zelfs als we ons best doen om Hem te respecteren, dan gaan we geregeld de fout in door dingen te doen waarmee Hem onteren. Kijk eens eerlijk naar je eigen hart. Doe jij altijd wat jouw Schepper wil? Er is geen enkel mens die kan zeggen dat hij áltijd doet God wil.

Niemand leeft zoals God het wil, helemaal niemand. Niemand is verstandig. Niemand verlangt werkelijk naar God. Iedereen doet wat hij zelf wil. Niemand leeft zoals God het wil. Niemand doet iets goeds, helemaal niemand. Romeinen 3:11-12

Als je een relatie hebt en je partner gaat vreemd, dan is de relatie daarmee blijvend verstoord. Ook als je partner je daarna 100 keer niet bedriegt. Er is een blijvende schade ontstaan. Herstel van de relatie is alleen mogelijk als er berouw en vergeving is.

Ik geef je dit voorbeeld om onze relatie met God duidelijk te maken. Iedere vorm van opstandigheid tegen de grote en heilige Schepper betekent dat zijn eer en de relatie met Hem beschadigen. We kunnen niet meer bij Hem in buurt komen. Vanaf de eerste mens (Adam) tot nu toe is ieder mens opstandig en beschadigt bewust of onbewust de relatie met zijn Schepper. Er is alleen een weg terug als wij berouw hebben en God vergeving wil schenken.

Maar rechtvaardig te zijn, kan God niet zomaar vergeven, zonder iets met onze zonden te doen. Als Hij mensen zomaar zou vergeven, dan zouden andere mensen daar ook aanspraak op kunnen maken. Hij zou niet meer betrouwbaar zijn.

Hoofdstuk 7 ~ Er is hoop!

God heeft ons gemaakt omdat Hij van ons houdt. Hij heeft ons niet gemaakt omdat Hij hulpjes nodig had die Hem als slaven zouden bedienen. Hij is liefde en heeft zijn schepsels lief. Liefde komt pas tot uiting als je liefde deelt met anderen. Hij wil zijn liefde delen met ons en Hij heeft ons de mogelijkheid gegeven om Hem ook lief te hebben.

Maar wij hebben een groot probleem. God kan ons niet zomaar lief hebben omdat we geneigd zijn om te zondigen en om Hem te negeren. Zijn eer wordt telkens beschaamd en onze daden vragen om gerechtigheid. Hierdoor wordt de afstand tussen ons en God steeds groter. We leven als het ware in het duister en we koersen af op de dood.

Ondanks ons beschamende gedrag, wil God de relatie herstellen. Wij kunnen dat niet zelf doen. Wij gaan telkens weer in de fout. Toch wil Hij ons vergeving bieden voor al onze misstappen als we Hem oprecht zoeken en berouw hebben van onze houding en onze daden. Hij heeft een geweldig plan bedacht om liefdevol maar ook rechtvaardig te kunnen zijn. Hij neemt zelf de straf voor Zijn rekening die wij verdiend hebben met onze fouten. Meer daarover lees je in hoofdstuk 8.

Het kwaad brengt altijd de dood: het is je loon voor wat je hebt gedaan. Maar de liefdevolle goedheid van God geeft een geschenk: het eeuwige leven, door onze Heer, Jezus Christus. Romeinen 6:23

Hoofdstuk 8 ~ Het goede nieuws!

De wet [ van Mozes ] kon de vriendschap tussen God en de mensen niet herstellen. Dat was onmogelijk doordat de mensen de wet niet kúnnen gehoorzamen. Ze kunnen niet gehoorzamen, doordat het kwaad ín hen zit. Maar God kon de vriendschap wél herstellen. Daarvoor stuurde Hij zijn eigen Zoon. Zijn Zoon werd precies zo’n mens als wij zijn. Namelijk een mens van vlees en bloed die door het kwaad verleid kan worden. Zo is door een mens het kwaad overwonnen [ doordat Jezus altijd gehoorzaam was aan God ]. Romeinen 8:3

Je vraagt je wellicht af hoe God een Zoon kan hebben? In het artikel “Heeft God een Zoon?” kan je daar meer over lezen. Het belangrijkste wat ik je nu wil vertellen is, dat Gods Zoon door te sterven, onze oneervol gedrag en onze zonden heeft vergoed. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat God ons kan vergeven, zonder dat wij zelf onze straf straf moeten dragen. Dankzij die vergeving kan de relatie tussen God en ons hersteld worden!

De grote Schepper die een mens wordt. Dat is toch al een enorme vernedering? Toch is dat Zijn liefdevolle en briljante oplossing om de relatie te kunnen herstellen.

Hij kwam op aarde en werd net als ieder mens geboren uit een moeder. Er was één verschil met alle andere mensen. Zijn moeder Maria werd niet door een man bevrucht. Gods heilige Geest verwekte het kind bij haar. Een unieke combinatie van het Goddelijke en het menselijke. Hij krijgt de naam Jezus (dat betekent Verlosser) en wordt Gods Zoon genoemd.

Jezus was ongeveer 30 jaar toen Hij de mensen het goede nieuws begon te vertellen. Tijdens Zijn leven leert hij de mensen dat God hen lief heeft. Hij wijst de mensen er op dat ze moeten gaan leven zoals God het wil. Hij geneest ook vele zieke mensen en doet vele wonderen.

Maar Hij was niet alleen een leraar en een voorbeeld voor de mensen. Er was een groter plan. Een plan wat al eeuwen eerder was voorspeld…

Vanaf dat moment begon Jezus aan zijn leerlingen uit te leggen wat er zou gaan gebeuren. Dat Hij naar Jeruzalem moest gaan. Dat Hij daar mishandeld moest worden door de leiders van het volk, de leiders van de priesters, en de wetgeleerden. Dat Hij zelfs moest worden gedood. Maar ook dat Hij op de derde dag uit de dood zou opstaan. Mattheüs 16:21

De religieuze leiders zagen Hem als bedreiging voor hun macht en gezag. Ze wilden Hem ter dood laten veroordelen, maar het enige waar ze hem van konden beschuldigen, was dat Hij zei dat Hij de Zoon van God was. Met hulp van een volksoproer lukte het om Jezus veroordeeld te krijgen tot de dood aan een kruis.

Jezus, Gods Zoon werd op schandelijke wijze aan een kruis gespijkerd. Hij had dit makkelijk kunnen voorkomen wanneer Hij dit had gewild. Maar Hij onderging die straf vrijwillig. Hij droeg daarmee de straf gedragen die jij en ik anders hadden moeten krijgen onze zonden.

Door vrijwillig te sterven heeft Hij met Zijn bloed hij onze zonden en onze schande afgewassen en reinigt Hij ons geweten. Hij heeft Zijn leven gegeven voor jou en mij!

Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Johannes 3:16

Om te laten zien dat Hij machtiger is dan de dood, is Hij na drie dagen weer opgestaan uit het graf. Hij heeft onze straf vergoed en bied ons daarmee de mogelijkheid om al onze zonden achter ons te laten en een vergeving te ontvangen.

Wie zal hen dan nog kunnen veroordelen? Want Christus is voor ons gestorven [ en heeft zo onze straf op Zich genomen ] . En wat nog veel beter is: Hij is uit de dood opgestaan! Nu zit Hij naast God en Hij komt voor ons op. Romeinen 8:34

Besef jij je dat je jouw Schepper al vele keren hebt onteerd. En wil je zijn aanbod aannemen om de relatie weer te herstellen? Accepteer dan zijn redding door de dood en opstanding van Jezus Christus. God zal jouw zonden vergeven en niet meer daarvoor veroordelen. Als je dat aanpakt, dan zal je (geestelijk) opnieuw geboren worden. Je word zelfs “geadopteerd” als Zijn kind!

Maar aan alle mensen die wél in Hem geloven, heeft Hij het recht gegeven om kinderen van God te worden. [ Ze worden opnieuw geboren. ] Ze worden dan niet uit vlees en bloed geboren, en niet door de verlangens van een man, maar hun geest wordt geboren uit God. Johannes 1:12-13

Als je dit niet wilt geloven, wat had God dan voor jou moeten doen? Hoe had Hij dan moeten laten zien dat Hij van jou houdt?

Hoofdstuk 9 ~ De belangrijkste keuze van je leven

Nu ben jij aan zet. Wil jij Gods liefde beantwoorden? Ben jij je er ondertussen van bewust dat je je Schepper niet kan negeren. En besef je je dat jouw gedrag Hem keer op keer onteert?

Het is zeker geen gemakkelijke keuze om Zijn liefdevolle aanbod aan te pakken. Het houdt in dat je je huidige manier van leven moet loslaten. Je zal God op de eerste plaats moeten zetten je leven. Je mag uit dankbaarheid voor Zijn liefdevolle vergeving gaan leven zoals Hij het bedoeld heeft.

Iedereen die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar iedereen die níet gelooft, ís al veroordeeld. Want hij heeft niet geloofd in de enige Zoon van God. Die mensen zullen worden veroordeeld omdat het Licht in de wereld is gekomen, en ze liever het donker hadden dan het Licht. Dat is omdat ze slechte dingen doen. Johannes 3:18-19

Wat wordt jouw keuze?

Wil je je eigen leven blijven leiden? Wil jij je Schepper blijven negeren? Dat is ook een keuze. Maar daarmee bepaal je ook je eigen toekomst. Dat is dan een toekomst ver weg bij Hem. De Bijbel is er duidelijk over: Je zal dan zelf de gevolgen moeten accepteren voor jouw houding tegenover God en voor alle verkeerde dingen die je gedaan hebt.

Ik hoop dat je het aanbod van God aangrijpt om een nieuw leven te beginnen! Een leven wat veel rijker en waardevoller zal zijn dan je ooit hebt kunnen beseffen. Een leven waarbij bij het ‘gezin’ van God mag gaan horen. Na je leven hier op aarde mag je voor eeuwig leven in de Hemel, dicht bij God.

Als je ervoor kiest om God de belangrijkste plaats in je leven te geven, dan zal Hij ook voor je zorgen. Dat houdt niet in dat je voortaan geen fouten meer maakt. het is ook geen garantie voor een leven in luxe en zonder zorgen. Verleidingen, ziekte en pijn blijven en op een dag zal je lichaam sterven. Maar je mag er zeker van zijn dat jouw bestemming bij God in de Hemel is. Voor je ziel is er een eeuwige toekomst bij God.

Ik hoop dat je aangesproken bent door wat God voor jou heeft gedaan. Ik de keuze waar je voor staat is geen makkelijke keuze. Vooral als je woont in een land waar de meeste mensen een ander beeld hebben van de schepper.

Je kan ook gewoon verder gaan met je leven. Dat is ook een keuze. Maar ik hoop dat je niet kiest voor de gemakkelijkste weg. Als je nog twijfelt, doe dan je eigen onderzoek en stop niet totdat je zeker weet dat je de waarheid hebt gevonden. Je mag God daar ook om vragen.

Als je met iemand hierover wil praten, dan kan je ook gebruik maken van de CHAT. Als deze beschikbaar is, dan zie je CHAT-knop rechtsonder in je scherm.

Ben jij bereid je leven om te keren en God op de éérste plaats te zetten in je leven? Heb jij berouw van je zonden en opstandige en onterende gedrag? Wil jij het offer van Jezus Christus, de Zoon van God aangrijpen en een nieuw leven ontvangen? Hij staat met uitgestrekte armen je op te wachten.

Je keuze vandaag nog!