Hoe mogen we bidden?

Bidden is spreken met God. Het mag een gesprek zijn vanuit je hart. God zoekt de relatie met ons. Je mag Hem dus vertellen hoe blij je bent dat Hij jou liefheeft. Je mag dankbaar zijn voor wat Hij jou geeft. Je mag ook met Hem delen waar je je zorgen over maakt. Je hoeft geen vaste worden of zinnen te gebruiken of te herhalen. God weet al wat je nodig hebt, maar bid oprecht vanuit je hart en wees eerlijk. Hij weet toch alles al van je.

De Here Jezus geeft zelf een voorbeeld hoe je mag bidden tot God;

Maar bid het volgende: Onze hemelse Vader, laten alle mensen diep ontzag voor U krijgen. Laat uw Koninkrijk komen. Laat op aarde worden gedaan wat Ú wil, net zoals in de hemel wordt gedaan wat U wil. Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben. Vergeef ons wat we verkeerd doen, net zoals wij ook de mensen vergeven die verkeerd tegen óns doen. En stel ons niet op de proef, maar red ons van het kwaad. Want van U is het Koninkrijk en alle kracht en alle macht en alle hemelse majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. Zo is het! Matheüs 6:9-13

Het is geen gebed wat je verplicht moet nabidden. Dat mag wel, maar probeer zelf te ontdekken welke onderdelen er in zitten en pas ze toe in je eigen gebed. Denk aan dankbaarheid, vertrouwen, en dingen waarmee Hij je kan helpen.

Moet je op vaste tijden bidden?

God vraag je niet om op vaste tijden te bidden. Het kan goed zijn om regelmatig te bidden, bijvoorbeeld als je opstaat of gaat slapen. Maar je mag de hele dag door bidden. Bijvoorbeeld als je ergens dankbaar voor bent of kracht of wijsheid nodig hebt.

Moet ik mij eerst reinigen voor een gebed?

Je mag gewoon bidden tot God, op ieder moment. Je mag het in gedachten tot God uitspreken, of er voor gaan staan of zitten en de tijd nemen om tot God te spreken. God heeft jou al (geestelijk) gereinigd door Zijn Zoon Jezus Christus.

Zijn er bepaalde gebruiken bij een gebed?

God vraagt je vooral om in alle eerlijkheid te bidden. Je mag daarbij knielen als blijk van respect voor God maar het is niet noodzakelijk. Je mag je ogen dicht doen, zodat je niet wordt afgeleid door je omgeving. Je hoeft ook geen speciale of moeilijke woorden te gebruiken. Spreek vanuit je hart.

Mag iedereen bidden?

God luistert naar ieder mens die tot Hem spreekt. Of je nu arm of rijk, jong of oud, vrouw of man bent. God houdt van ieder mens en luistert naar zijn of haar gebed.

In welke taal moet je bidden?

Je mag gewoon met God praten in de taal die jij gewend bent te spreken. Je hoeft geen moeilijke woorden te gebruiken of vaste zinnen. Je mag gewoon vanuit je hart met Hem spreken.

Zijn er vaste gebeden?

God heeft ons lief en zoekt de relatie met ons. Zou Hij dan verwachten dat we elke keer hetzelfde bidden? Als je getrouwd bent dan vertel je je vrouw toch ook niet elke dag hetzelfde? Zo is het ook met god. Hij wil graag van ons horen wat ons bezighoudt. Waar we dankbaar voor zijn en wat ons zorgen geeft. Als we op hem willen vertrouwen, dan zal Hij ook laten merken dat Hij voor ons zorgt.

Krijg ik ook antwoord?

Het zal maar zelden gebeuren dat je een direct antwoord van God krijgt. Maar ik kan uit ervaring zeggen dat God wel degelijk laat merken dat Hij naar je luistert. Soms worden problemen op bijzondere manier opgelost. Soms vind je een antwoord in de Bijbel in een gedeelte wat je aan het lezen bent. Soms moet je geduld hebben. Maar vaak is dat ook omdat God met je aan het werk is. Net zo goed als een vader niet altijd geeft wat een kind vraagt, maar wel zorgt dat het kind het goede krijgt.

.

Contact
Samenvatting
Een gebed voor jou
Hoe mogen we bidden?
Moet ik gedoopt worden?
Aanbevolen films
Online Bijbels en Cursussen