Moet ik gedoopt worden?

Dopen is dat iemand ondergedompeld in water of dat je besprenkeld wordt met water. De doop is de volgende stap nadat je ervoor gekozen hebt om gered te worden van je oude, zondige leven. Als je de keuze hebt gemaakt om te gaan leven zoals God het wil, dan mag je dat laten zien door je te laten dopen. Met de doop laat je publiekelijk zien dat je net als Jezus sterft en weer opstaat. Je laat zien dat zonden zijn afgewassen en dat je een nieuw leven begonnen bent.

Wat is dopen?

Bij de doop wordt je ondergedompeld in water. Dat kan bijvoorbeeld in een rivier, de zee, een zwembad of een speciaal bad in een kerk. In sommige kerken gebeurt dit ook door iemand te besprenkelen met water. Door je te laten dopen laat je publiekelijk aan andere mensen zien dat je bij Jezus Christus hoort. Het is een symbool van de dood en opstanding van Jezus Christus. Het is ook een symbool voor dat je wordt schoongewassen van je oude zondige leven. Het is het begin van een nieuw leven.

Een nieuw leven

De onderdompeling is jouw (geestelijke) begrafenis. Maar je komt ook weer omhoog uit het water. Dat staat symbool voor jouw opstanding in een (geestelijk) nieuw leven.

U bent door de doop met Christus begraven. Maar door het geloof in de macht van God, die ook Hem heeft opgewekt uit de dood, bent u nu met Hem opgestaan en hebt u nieuw leven ontvangen. Colossenzen 2:12

Weet u niet dat ieder die in Christus Jezus gedoopt is, met Hem één is geworden in zijn dood? Die doop in Hem was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. Romeinen 6:3-4

Geestelijk gezien eindigt je oude leven en je mag een nieuw leven beginnen. De doop is ook een symbool voor jouw toekomst. Na je lichamelijke dood, zal je een nieuw leven ontvangen bij God in de hemel.

Schoongewassen van je zonden

De doop staat ook symbool voor de reiniging van je zonden. Het laat zien dat je bent schoongewassen van je zonden door de dood en opstanding van Jezus Christus. Je wordt later niet meer door God veroordeeld voor je zonden.

Petrus zegt hierover:

Petrus antwoordde: “Verander je leven, geloof in Jezus en laat je allemaal dopen in de naam van Jezus Christus. Dan zullen jullie vergeving krijgen voor jullie ongehoorzaamheid aan God. En dan zullen jullie de Heilige Geest ontvangen. Handelingen 2:38

Bekering en doop horen bij elkaar

Bekering is het veranderen van je manier van leven. Wanneer je het aanbod van Jezus accepteert, mag je een nieuw leven gaan leiden. Het is het begin van een eeuwig (geestelijk) leven, waarbij de God op de eerste plaats in je leven zet. Je kiest ervoor om niet zélf meer alles te bepalen, maar je door God te laten leiden. Door je te laten dopen, sterft je oude leven als het ware en sta je net als Jezus op en zal je een nieuw leven beginnen. Een leven met een geweldige toekomst.

Wie het nieuws gelooft en zich laat dopen, zal worden gered. Maar wie het niet gelooft, zal worden veroordeeld. Markus 16:16 

Wanneer je gelooft in de redding door Jezus Christus, dan zijn je zonden vergeven. Het is niet zo dat je zonder doop geen vergeving van je zonden krijgt. Je zonden zijn al vergeven omdat Jezus hiervoor gestorven is. Maar de doop hoort wel bij de keuze die je hebt gemaakt.

Ook Jezus Christus liet zich dopen

Jezus Christus liet zich ook dopen, voordat Hij aan zijn opdracht hier op aarde begon. Hij werd gedoopt door Johannes. Jezus had het niet nodig om zijn zonden af te laten wassen of om een nieuw leven te beginnen. Zijn doop was het voorbeeld voor ons om te laten zien dat we gehoorzaam moeten zijn aan God.

Toen kwam Jezus uit Galilea naar Johannes bij de Jordaan. Hij wilde Zich door hem laten dopen. Maar Johannes probeerde Hem tegen te houden. Hij zei: “Ík heb het nodig om door Ú gedoopt te worden! Ú hoeft toch niet door míj gedoopt te worden?” Maar Jezus zei tegen hem: “Laat Mij mijn gang gaan. Ik wil dat je Me doopt, want zo doen we alles wat God wil.” Toen liet Johannes Hem zijn gang gaan en doopte Hem. Op het moment dat Jezus was gedoopt en uit het water kwam, zag Johannes de hemel opengaan. Hij zag de Geest van God als een duif uit de hemel komen en op Hem neerdalen. En een stem uit de hemel zei: “Dit is mijn Zoon. Ik houd heel veel van Hem. Ik geniet van Hem.” Mattheus 3:13-17

Na zijn doop ontving Jezus Christus de Heilige Geest. Hij gehoorzaamde zijn hemelse Vader en gaf hiermee een voorbeeld voor ons.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Bij het dopen wordt uitgesproken dat je gedoopt wordt in de naam van de Vader (God), de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige geest. Het maakt duidelijk dat je mag horen bij Gods gezin. Jezus gaf zijn leerlingen die opdracht toen Hij naar de hemel ging:

Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. Mattheüs 28:19

Wanneer je meer wil weten over God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, lees dan het artikel hierover.

Wat houdt je tegen?

Je mag je laten dopen als je gelooft dat Jezus Christus gestorven is voor jouw zonden en je wil gaan leven zoals God het wil. Het is niet nodig om eerst de Bijbel goed te kennen. Het belangrijkste is dat je op God vertrouwt.

Met je doop laat je dat zien aan God en aan de mensen om je heen. In sommige landen kan het heel moeilijk zijn om je te laten dopen. Je laat immers publiekelijk zien dat je dat je bij Jezus Christus hoort. Soms is het zelfs gevaarlijk, omdat je hiermee ook aan familie en vrienden laat zien dat je deze keuze gemaakt hebt.

Het kan daarom een hele moeilijke keuze zijn om je te laten dopen. God weet dat ook. Als je in zo’n situatie zit, vraag God dan om wijsheid en kracht.

Als je nog geen andere volgelingen van Jezus Christus kent in jouw omgeving, neem dan contact met ons team op. Dat kan via de contactpagina. Ons team zit in heel veel verschillende landen en we kunnen proberen om jou in contact te brengen met andere volgelingen van Jezus Christus in jouw omgeving.

Ik wens je veel zegen en wijsheid toe!

.