Zou de Schepper naar ons luisteren?

Als we gemaakt zijn door een Schepper, zou Hij dan ook aandacht hebben voor ons? Zou Hij luisteren als we hardop of in gedachten tegen Hem spreken?

In “de zoektocht naar de waarheid” op deze website, kan je ontdekken dat er een Schepper is. Je kan daar ook meer lezen over Zijn eigenschappen. Eén van Zijn eigenschappen is liefde. Hij heeft ons de mogelijkheid gegeven om anderen lief te hebben, maar Hij heeft ons ook lief. Wanneer Hij jou en mij lief heeft, dan kan het haast niet anders dan dat Hij ook aandacht heeft voor ons.

We kunnen onze Schepper niet zien. Hij is immers een geestelijk wezen. We kunnen er van uitgaan dat Hij overal aanwezig is. Hij weet wat we doen, wat we zeggen en wat we denken.

Hoe kunnen we in contact komen met onze Schepper?

Bidden is praten met je Schepper. Dat is vooral een gesprek met je geest.

Om te weten met wie je spreekt, zal je moeten ontdekken wie Hij is. Je zal dus op zoek moeten naar de waarheid over Hem. Er zijn immers enorm veel religies die allemaal claimen dat zij de waarheid over de Schepper vertellen. Je kan daarom beter bij de Schepper zelf beginnen om te ontdekken wie Hij werkelijk is.

Je zal niet teleurgesteld worden als je er oprecht ernaar verlangt je Schepper te leren kennen. Je mag Hem ook vragen of Hij je wil laten zien wat de waarheid over Hem is.

Zou de Schepper luisteren?

De Schepper heeft ons allemaal uniek gemaakt. Je zal nooit een kopie van jezelf tegenkomen, hoe goed je ook zoekt. Al onze vingerafdrukken, handafdrukken, voetafdrukken, netvliezen van onze ogen en het DNA is van ieder mens uniek. Dat ieder mens uniek is, laat mij beseffen dat we stuk voor stuk waardevol zijn voor onze Schepper. 

Uit mijn eigen ervaring weet ik dat Hij luistert. Ik heb al vaak in mijn leven meegemaakt dat Hij aandacht voor mij heeft. Wanneer je leert om op de Schepper te vertrouwen, dan zal Hij je ook antwoorden. Dat houdt niet in dat zomaar al je problemen zijn verdwenen. Andere mensen hebben vaak ook hun aandeel daarin. En sommige situaties zijn ook nodig om te kunnen leren en om te groeien.

Krijg je ook antwoord?

Lang niet iedere vaag wordt meteen beantwoord. Een enkele keer kan iets duidelijk worden in een droom of een visioen. Vaak is het zo dat je rust ervaart wanneer je in een moeilijke situatie zit. Soms merk je direct dat een situatie verandert, maar soms heeft het tijd nodig. Mijn ervaring is dat wanneer je later terugkijkt, dat je door een bepaalde situatie gegroeid bent en dat het antwoord op jouw vraag pas achteraf te zien is.

Ik denk wel dat je pas werkelijk kan communiceren met de Schepper als je weet wie Hij is. En als je Hem gelooft en vertrouwt. Als we alleen met Hem willen spreken om onze dagelijks problemen opgelost te krijgen, dan zal je waarschijnlijk ook geen antwoord krijgen. Wanneer je Hem werkelijk wil leren kennen, dan zal je ook ervaren dat Hij om jou geeft.

Er kunnen ook belemmeringen zijn waarom je geen antwoord krijgt op jouw vragen. Als je verder leest op deze website, dan hoop ik dat je zal ontdekken wat er voor nodig is om werkelijk in contact te komen met onze Schepper.

Moet je in een speciale taal of vorm bidden?

Er is geen vaste vorm voor een gesprek met je Schepper. Je hoeft ook niet op een vast tijdstip te bidden. Het gaat er niet om dat je bepaalde taal of moeilijke woorden gebruikt. Het belangrijkste is dat je Hem zoekt met je hart en dat je eerlijk met Hem spreekt. Dat kan hardop of in gedachten. Hij is geest en is kan dus alle vormen te verstaan.

Er is tegenwoordig enorm veel afleiding. Om in je gesprek de Schepper de volle aandacht te geven, kan je het beste een rustige plek opzoeken. Zet je telefoon uit. Als je je ogen dichtdoet, kan je je beter op het gesprek concentreren. Neem de tijd om tot rust te komen van de dagelijkse drukte.

Waarvoor kunnen we bidden

Ik ontdek telkens meer dat het in ons leven niet gaat om de spullen die we hebben, om onze gezondheid of onze relaties. We zoeken graag naar gezondheid en welvaart voor onszelf of voor onze dierbaren. Maar uiteindelijk kunnen we niets daarvan vasthouden. Spullen vergaan en je rijkdom kan je niet meenemen in je graf. Gezondheid is een kostbaar bezit, maar zelfs gezonde mensen gaan op een dag dood. De Schepper heeft een heel ander perspectief.

God heeft ons lief en zoekt de relatie met ons. Zou Hij dan verwachten dat we elke keer hetzelfde bidden? Als je getrouwd bent dan vertel je je vrouw toch ook niet elke dag hetzelfde? Zo is het ook met God. Hij wil graag van ons horen wat ons bezighoudt. Waar we dankbaar voor zijn en wat ons zorgen geeft. Als we op hem willen vertrouwen, dan zal Hij ook laten merken dat Hij voor ons zorgt.

In een goede relatie gaat het niet alleen om één persoon. In een goede relatie is er aandacht voor elkaar en heb je iets over voor de ander. Onze Schepper zoekt de relatie met jou. Wanneer je met Hem spreekt, mag je vooral zoeken naar geestelijk welzijn. Hij weet allang dat je materiële of lichamelijke zorgen hebt. Je mag ze uitspreken en Hij wil je ook helpen.

Ben ik wel goed genoeg voor Zijn aandacht?

Nee, eigenlijk niet! Ieder mens maakt fouten. We liegen, bedriegen, stelen, kleineren andere mensen, en noem maar op. Allemaal dingen waarvan we eigenlijk wel weten dat ze niet goed zijn. Ook verliezen we onze Schepper gemakkelijk uit het oog. We zijn druk met onze eigen successen en zorgen.

Zou de Schepper dan aandacht voor jou hebben? Waarschijnlijk niet. Je kan denken dat Hij misschien aandacht geeft aan mensen die heel vriendelijk zijn, andere mensen helpen en heel vroom leven.

Toch is de Schepper niet zoals wij. Al jouw opstandigheid en gebrek aan aandacht hoeven geen blokkade te zijn om het gesprek aan te gaan met onze Schepper. Als je verder leest op deze website, dan wil ik je graag uitleggen hoe dat zit.

.