Kan God sterven?

In de Bijbel wordt veel verteld over Jezus Christus. Jezus Christus is God zelf die als mens naar de aarde komt. Hij stierf om daarmee de straf van onze zonden over te nemen. Ieder mens die berouw heeft over zijn zondige gedrag en gelooft dat Jezus voor die zonden is gestorven, hoeft niet meer zelf de gevolgen van zijn zonden te dragen. Door de dood van Jezus is vergeving door God mogelijk.

Maar hoe is het mogelijk dat God kan sterven? Wie heeft in de tussentijd het universum dan bestuurd?

Het antwoord op deze vraag is te vinden in het wezen van God. In de Bijbel worden de 3 personen beschreven die onderdeel zijn van God. Je kan hier meer over lezen in het artikel onderaan deze pagina. 

God is één, maar is tegelijk ook drie verschillende personen. Dat is voor ons niet te begrijpen omdat wij ons daar geen voorstelling van kunnen maken. Mensen hebben een geest ziel en lichaam. Samen vormen die onze menselijkheid. God is niet gebonden aan een lichaam, maar Hij is overal aanwezig.

Voor de uitvoering van Zijn reddingsplan is God zelf mens geworden. De apostel Johannes beschrijft het in zijn Evangelie zo:

Het Woord werd een mens en Hij heeft bij ons gewoond. We hebben gezien hoe geweldig en machtig Hij is: Hij, Gods enige Zoon, met dezelfde macht als de Vader, liefdevol, vriendelijk, en vol van waarheid. Johannes 1:14

Gods Woord werd een mens. Zijn naam was Jezus. Hij leefde hier op aarde net als ieder ander als mens. Maar Hij leefde precies zoals God het wil en deed geen enkele zonde. Hij heeft net als wij verleidingen ervaren, maar heeft daar niet aan toegegeven. Hierdoor kon Hij voor onze zonden en fouten sterven. De mens Jezus stierf voor ons aan het kruis. Hij gaf daar de geest…

En Jezus riep luid: “Vader, Ik vertrouw mijn geest aan U toe.” Toen Hij dat had gezegd, stierf Hij. Lukas 23:46

Op dat moment stierf het menselijke lichaam van Jezus aan het kruis. Het was niet zo dat God (de Vader) hiermee ook stierf. God heeft hiermee laten zien dat Hij de straf voor onze zonden heeft overgenomen. Wij zouden moeten sterven voor ons zondige en opstandige gedrag. Jezus offerde zichzelf voor ons door in onze plaats te sterven. Wij zelf zijn niet in staat zijn om onze zonden en ongehoorzaamheid aan God goed te maken.

Na 3 dagen stond Hij op uit het graf. Hiermee heeft Hij laten zien dat Hij machtiger is dan de dood en dat Hij de straf op onze zonde heeft overwonnen. Hiermee werden een hoop voorspellingen van de profeten werkelijkheid.

En Jezus zei tegen hen: “Het staat ook in de Boeken dat de Messias moest lijden. En dat Hij op de derde dag moest opstaan uit de dood.” Lukas 24:46

Bij Zijn dood aan het Kruis stierf zijn menselijke lichaam, maar Zijn geest was niet ‘dood’. Wij verdienen de doodstraf. God liet door de opstanding van Jezus zien deze straf door Hem betaald en overwonnen is. Doordat Hij in onze plaats onze straf gedragen heeft, kan God ons ook vergeven, terwijl Hij ook rechtvaardig kan blijven.

Wij worden vrijgesproken dankzij de dood en opstanding van Jezus. Hierdoor kan de relatie tussen God en de mensen hersteld worden. Iedereen die berouw heeft over zijn zonden en gelooft dat Jezus Christus voor zijn zonden gestorven is, mag na zijn lichamelijke dood eeuwig leven bij God.

Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Johannes 3:16

Ik kan me voorstellen dat je nog een hoop vragen hierover hebt. Als je meer wil weten over dit bijzondere plan van God, lees dan verder in het hoofdverhaal op deze website.

.

Samenvatting
Het leven van Jezus
Was Jezus meer dan een profeet?
Kan God een Zoon hebben?
Is Jezus wel echt gestorven aan het kruis?
Kan God sterven?
Hing iemand anders aan het kruis?
Kan God uit 3 personen bestaan?
Wie heeft de Bijbel geschreven?
Is de Bijbel nog betrouwbaar?