Kan God een Zoon hebben?

Jezus is deel van God en is op aarde gekomen als volledig mens maar ook volledig God. Hij is niet geboren uit een gewone menselijke geslachtsgemeenschap, maar door de ‘bevruchting’ van de maagd Maria door de Gods Heilige Geest. De “titel” Zoon betekent niet alleen “nakomeling”, maar ook “vertegenwoordiger van. Jezus Christus was dus de vertegenwoordiger van God op aarde. 


Jezus Christus wordt in de Bijbel ook vaak de Zoon van God genoemd. Hij heeft zelf meerdere malen bevestigd dat Hij de Zoon van God is.

“U bent dus de Zoon van God?” vroeg de Hoge Raad. Hij antwoordde: “Nu u het zelf zegt: Ja, dat ben Ik.” 1

Jezus verwijst ook regelmatig naar God als Zijn Vader en ook God zelf noemt Jezus Zijn Zoon;

“Een stem uit de hemel zei: “Dit is mijn geliefde Zoon; Hij verheugt mijn hart.” 2

Het geeft de innige band aan die bestaat tussen God de Vader en God zijn Zoon Jezus. 3

Bij het woord zoon hebben wij natuurlijk een bepaald beeld. Het woord “zoon” in de Hebreeuwse taal is ook een manier om een bepaalde relatie aan te geven. Het Hebreeuwse woord “zoon” kan zowel een nakomeling als een volger of vertegenwoordiger betekenen. Het geeft een vertrouwensrelatie aan en een afhankelijkheid.

God verwekte een kind bij de maagd Maria. Dat gebeurde niet door menselijke gemeenschap, maar op bovenmenselijke wijze, door Zijn kracht, zijn Heilige Geest; In de Bijbel lezen we hierover het volgende;

‘‘Maar hoe kan ik een kind krijgen?’ vroeg Maria. ‘Ik ben nog maagd.’ De engel antwoordde: ‘De Heilige Geest zal over u komen. U zult zwanger worden door de kracht van God. Daarom zal uw Kind heilig zijn en de Zoon van God worden genoemd. 4

De Bijbel geeft ook duidelijk aan dat Jezus al deel van God was vóór het begin van de schepping. Hij maakt onderdeel uit van de éne God;

[Jezus] In het verleden heeft God op vele manieren door de profeten tot onze voorouders gesproken. Maar nu, in onze tijd, heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon, aan wie Hij alles heeft gegeven en door wie Hij de wereld heeft gemaakt. 5

De Bijbel vertelt dat Jezus Gods Zoon wordt genoemd in de zin dat hij de erfgenaam is van de troon van David 6. Hij is in positie ondergeschikt aan God 7 hoewel hij gelijk is aan God in wezen 8 en Hij vertegenwoordigt God volledig 9

Als je wilt weten wie God is, kijk dan naar Jezus. Als je wilt weten wat het betekent om mens te zijn, kijk dan naar Jezus. Als je wilt weten wat pijn is, kijk dan naar Jezus. Als je wilt weten wat liefde is, kijk dan naar Jezus.

Als je ook een volger wordt van Jezus en zijn aanbod van vergeving van zonden accepteert, dan zal je ook een kind, een vertegenwoordiger van God worden. Je zal dan Zijn Heilige Geest ontvangen;

Want allen die door de Geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. 10

In de Bijbel wordt Jezus ook Het Woord van God genoemd.11

Samenvatting
Is Jezus wel echt gestorven?
Kan God een Zoon hebben?
Kan God sterven?
Hing iemand anders aan het kruis?
Het leven van Jezus
Kan God uit 3 personen bestaan?
 1. Lukas 22:70 
 2. Matheus 3:17 
 3. Zie ook Lukas 1:32 
 4.  Lucas 1:34-35 
 5.  Hebreeën 1:1-2 
 6. Zie o.a. ‘Maar de wijnboeren zeiden tegen elkaar: ‘Daar heb je de man die straks de wijngaard zal erven. Laten we hem doden, dan is de wijngaard van óns.’ ‘ MARKUS 12:7 
 7. ‘Maar voor ons is er maar één God. Dat is de Vader, die alle dingen heeft gemaakt, en voor wie wij gemaakt zijn. En voor ons is er maar één Heer: Jezus Christus. Door Hem heeft God alle dingen gemaakt. Door Hem bestaan ook wij. ‘ 1 Korinthiërs 8:6
 8. ‘Hij was God. Maar Hij vond dat niet zó belangrijk, dat Hij het niet los kon laten. Nee, Hij heeft zelfs al zijn goddelijkheid opgegeven. Hij kwam naar de aarde om een dienaar te worden. Hij werd helemaal mens. ‘ Filippenzen 2:6-7
 9. ‘Want God had besloten Zelf in Jezus te komen wonen. ‘ Kolossenzen 1:19
 10.  Romeinen 8:14 
 11. Zie o.a. Johannes 1