Is Jezus wel echt gestorven aan het kruis?

Sommige mensen twijfelen er aan of Jezus Christus wel echt gestorven is aan het kruis. Veel islamitische leraren ontkennen de dood van Jezus aan het kruis. Zij doen dit op basis van een moeilijk uit te leggen vers uit de Koran (Soera 4:157).

In dit artikel zullen we een aantal belangrijke feiten geven waarom het onmogelijk is dat Jezus Christus de kruisiging overleefd zou hebben. Er wordt door sommige mensen ook beweerd dat iemand anders aan het kruis stierf. Waarom dat niet zo is, kan je lezen in het artikel “Hing iemand anders aan het kruis?”.

Gemarteld en verzwakt

In de evangeliën (Injil) van Mattheüs, Marcus, Lukas en Johannes geven een gedetailleerde beschrijving van de veroordeling en kruisiging van Jezus. Voordat Jezus gekruisigd werd, werd Hij eerst geslagen met een zweep waaraan botsplinters zaten. Zijn lichaam zat daarna onder de diepe wonden. Hij was daardoor al zo verzwakt dat Hij Zijn eigen kruis niet eens meer kon dragen.

Bij de kruisiging werden grote ijzeren spijkers door Zijn handen (waarschijnlijk door Zijn polsen) en voeten geslagen. Jezus hangt daarna tenminste 3 uur aan het kruis en roept dan uit “Mijn taak is vervuld!” en sterft.

Een speer in Zijn zij

Romeinse soldaten houden toezicht op de kruisiging. Wanneer ze zien dat Jezus is gestorven, steekt één van de soldaten een speer in Jezus zij om er zeker van te zijn dat Hij dood is. Er komt water en bloed uit. Dat is een medische aanwijzing dat iemand gemarteld en gestorven is. [1]

De soldaten namen hun taak uiterst serieus. Romeinse soldaten die hun werk niet goed deden werden zwaar gestraft. Wanneer de executie niet goed zou zijn uitgevoerd, dan zouden de soldaten waarschijnlijk zelf gedood worden. Er zijn dan ook geen gevallen bekend van mensen die een Romeinse kruisiging hebben overleefd.

Gewikkeld in doeken en in een graf opgesloten

Na Zijn kruisiging wordt Jezus door Jozef van Arimathea in een graf gelegd en gebalsemd. In die tijd was het gebruikelijk dat iemand in doeken gewikkeld werd met ongeveer 30 kilo aan cement-achtige balsem. Dit gebeurde ook bij Jezus, zo kunnen we zien in Johannes 19:39. Ook Zijn gezicht werd in deze doeken gewikkeld. Het graf werd afgesloten met een grote zware steen. Zonder eten en drinken zou het voor een gezond iemand al moeilijk zijn om dit te overleven. Het is onmogelijk voor iemand die gemarteld en gekruisigd is en ook nog in doeken is gewikkeld.

Jezus had voor Zijn dood voorspeld dat Hij zou opstaan. Daarom vroegen Zijn tegenstanders aan de Romeinen om het graf te bewaken. Een groep Romeinse soldaten hield de wacht voor het graf (zie Mattheüs 27:63-66).

Opmerkelijk is ook dat Jezus niet door Zijn leerlingen wordt begraven. Jozef van Arimathea stelt zijn rotsgraf ter beschikking. Jozef was een belangrijk persoon, waarschijnlijk een rechter en lid van het Sanhedrin. Het Sanhedrin was mede verantwoordelijk voor de veroordeling van Jezus. Maar Jozef was al geruime tijd in het geheim een volgeling van Jezus.

Als eerst gezien door vrouwen

Jezus wordt na zijn opstanding als eerste gezien door een aantal vrouwen. Vrouwen hadden in die tijd weinig geloofwaardigheid. Wanneer de schrijvers van de evangeliën de opstanding hadden verzonnen, dan zouden ze in hun verhaal voor mannen hebben gekozen. Dat zou hun verhaal een stuk geloofwaardiger laten overkomen.

Zijn leerlingen waren bereid te sterven voor het goede nieuws

Jezus volgelingen trokken de wijde wereld in nadat Jezus opgestaan en naar de Hemel gegaan was. Ze vertelden overal waar ze kwamen over het goede nieuws van vrede met God door Jezus dood en opstanding. Veel van Zijn volgelingen zijn in de gevangenis beland, zijn gemarteld en de meesten van hen zijn ook gedood vanwege het nieuws wat ze rondvertelden. Wanneer deze boodschap op leugens zou zijn gebaseerd, dan zouden een hoop van Zijn volgelingen twijfelen en zeker niet hun leven overhebben voor het goede nieuws. Ook vandaag de dag sterven nog duizenden volgelingen van Jezus omdat ze zich niet laten tegenhouden om het goede nieuws van Jezus aan andere mensen te vertellen.

Wanneer er in die tijd al twijfel over was dat Jezus Christus niet zelf gestorven was aan het kruis, dan is het moeilijk te verklaren waarom zo’n grote hoeveelheid mensen geloven dat door Zijn dood vergeving van zonden en eeuwig leven mogelijk zijn. Als er destijds al aan getwijfeld werd of Jezus Christus werkelijk aan het kruis gestorven en daarna opgestaan is, dan is het niet te verklaren waarom zoveel mensen met gevaar voor eigen leven deze boodschap verdedigd hebben.

De historici zijn het er vrijwel allemaal over eens dat Jezus gestorven is aan een kruis. De vraag waarom Hij stierf aan het kruis is daarmee nog niet beantwoord. Lees daar meer over in Hoofdstuk 8.

Hing iemand anders aan het kruis?

In onderstaande artikelen wordt een antwoord gegeven op de vragen of Jezus vóór zijn kruisiging verwisseld was met een plaatsvervanger en of God wel kan sterven.

Of ga naar hoofdstuk 1 van het hoofdverhaal op deze website als je op deze pagina bent binnengekomen

[1] Zie The Science of the Crucifixion (engelstalig).

.