Hoe kunnen we bidden?

Bidden is spreken met God. Dat mag een gesprek zijn vanuit je hart. God zoekt de relatie met ons. Je mag Hem dus vertellen hoe blij je bent dat Hij jou liefheeft. Je mag dankbaar zijn voor wat Hij jou geeft. Je mag ook met Hem delen waar je je zorgen over maakt. Je hoeft geen speciale worden of zinnen te gebruiken of woorden te herhalen. God weet al wat je nodig hebt. Hij wil graag een oprecht gebed vanuit je hart. Wees eerlijk, Hij weet toch alles al van je.

De Here Jezus geeft zelf een voorbeeld hoe je mag bidden tot God;

Maar bid het volgende: Onze hemelse Vader, laten alle mensen diep ontzag voor U krijgen. Laat uw Koninkrijk komen. Laat op aarde worden gedaan wat Ú wil, net zoals in de hemel wordt gedaan wat U wil. Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben. Vergeef ons wat we verkeerd doen, net zoals wij ook de mensen vergeven die verkeerd tegen óns doen. En stel ons niet op de proef, maar red ons van het kwaad. Want van U is het Koninkrijk en alle kracht en alle macht en alle hemelse majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. Zo is het! Matheüs 6:9-13

Dit is geen gebed wat je verplicht moet uitspreken. Je kan dit gebeld wel gebruiken, maar probeer ook zelf te ontdekken welke onderdelen er in zitten. Pas deze toe in je persoonlijke gebed. Denk bijvoorbeeld aan de dingen waar je dankbaar voor bent, aan vertrouwen, en dingen waar je hulp bij nodig hebt.

Moet ik op vaste tijden bidden?

God vraag je niet om op vaste tijden te bidden. Het is ene goede gewoonten om regelmatig te bidden, bijvoorbeeld als je opstaat of gaat slapen. Maar je mag de hele dag door bidden. Bijvoorbeeld als je ergens dankbaar voor bent of wanneer kracht of wijsheid nodig hebt.

Moet ik mij eerst reinigen voor een gebed?

Je mag gewoon bidden tot God, op ieder moment. Je mag in gedachten tot God spreken, of ervoor gaan staan of zitten en de tijd nemen om tot God te spreken. Wassen is niet nodig want God heeft jou al (geestelijk) gereinigd door Zijn Zoon Jezus Christus.

Zijn er bepaalde gebruiken bij een gebed?

God vraagt je vooral om in alle eerlijkheid te bidden. Je mag daarbij knielen om je respect voor God te tonen, maar het is niet noodzakelijk. Je mag je ogen dicht doen, zodat je niet wordt afgeleid door je omgeving. Je hoeft ook geen speciale of moeilijke woorden te gebruiken. Spreek vooral vanuit je hart.

Mag iedereen bidden?

God luistert naar ieder mens die tot Hem spreekt. Of je nu arm of rijk, jong of oud, vrouw of man bent. Voor God is ieder mens gelijk, Hij houdt van ieder mens en luistert naar zijn of haar gebed.

In welke taal moet ik bidden?

Je mag gewoon met God praten in de taal die jij gewend bent te spreken. Je hoeft geen moeilijke woorden te gebruiken of vaste zinnen. Je mag gewoon vanuit je hart met Hem spreken.

Zijn er vaste gebeden?

God heeft ons lief en zoekt de relatie met ons. Zou Hij dan willen dat we elke keer hetzelfde bidden? Als je getrouwd bent dan vertel je je vrouw toch ook niet elke dag hetzelfde? Zo is het ook met God. Hij wil graag van ons horen wat ons bezighoudt. Waar we dankbaar voor zijn en waar we ons zorgen over maken. Als we op hem vertrouwen, dan zal zal je merken dat Hij voor ons zorgt.

Krijg ik ook antwoord?

Het gebeurt lang niet altijd dat je een direct antwoord van God krijgt. Maar ik kan uit ervaring zeggen dat God wel degelijk laat merken dat Hij naar mij luistert. Soms worden problemen op een bijzondere manier opgelost. Soms vind je een antwoord in de Bijbel in een gedeelte wat je aan het lezen bent. Soms moet je ook geduld hebben. Maar vaak is dat omdat God dan met je aan het werk is. Net zo goed als een vader niet altijd zomaar geeft wat een kind vraagt, maar wel ervoor zorgt dat het kind krijgt wat het nodig heeft.

.