Een vrije wil of het lot?

Hebben we wel een vrije wil, of houden we onszelf voor de gek? Wordt wat we denken en doen bepaald door onze eigen geest? Of wordt alles wat we doen gestuurd door chemische processen in onze hersenen? Als we problemen hebben, is dat dan een test? Of heeft de Schepper van tevoren al bepaald wat we doen?

Is onze vrije wil een mooie illusie?

De mensen die het bestaan van een Schepper ontkennen, zullen een andere verklaring zoeken voor ons denken en ons handelen. Als je gelooft dat er alleen materie is, dan wordt ons handelen bepaald door de chemische processen in onze hersenen. Ons brein reageert op de prikkels om ons heen en op de behoeften van ons lijf.

Het is vrijwel onmogelijk om vanuit deze visie onze emoties te verklaren. Hoe kunnen we dan goed en kwaad onderscheiden? Wanneer je volledig in deze visie gelooft, dan is bijvoorbeeld een moordenaar ook niet verantwoordelijk voor zijn daden. Het is immers een reactie van zijn hersenen op zijn omstandigheden…
Hoe kan het dat we in staat zijn om lief te hebben? En bereid zijn om zelfs ons leven te geven voor degenen die ons dierbaar zijn? Er lijkt meer te gebeuren in ons brein dan alleen actie en reactie.

Hoe is het te verklaren dat we intens kunnen genieten van mooie muziek of van de natuur? Voor mij zijn dat allemaal dingen die me er bewust van maken dat er ook een geestelijke dimensie is.

Zijn we eigenlijk robots of marionetten?

Een computer kan niet zelf denken. Hij heeft software nodig om iets te kunnen doen. Sommige computers kunnen goed taken uitvoeren zonder gebruiker. Maar dan zijn de resultaten altijd zoals de ontwikkelaar het heeft bedacht. Zodra iemand met een computer werkt, dan kan diegene er van alles creëren wat niet van tevoren is geprogrammeerd.

Ik zie veel overeenkomsten met de processen in onze hersenen. Onze hersenen regelen heel veel in ons lichaam zonder dat we daar bewust over na hoeven te denken. We ademen, verteren ons eten, knipperen met onze ogen enzovoorts. Maar, we doen veel meer met onze hersenen. We zijn in staat om te kiezen, om lief te hebben, te leren en om goed en kwaad van elkaar te onderscheiden.

Zou de Schepper alles besturen?

In het hoofdverhaal op deze website kan je meer ontdekken over het bestaan van de Schepper. Wanneer je bestudeert hoe bijzonder mensen in elkaar zitten, dan kun je het bestaan van een Schepper eigenlijk niet ontkennen.

Er zijn veel mensen die er van uitgaan dat alles al van tevoren bedacht is door onze Schepper, maar dat zou betekenen dat de Schepper ook verantwoordelijk is voor ons denken en doen. Dat gaat in tegen het besef wat de meeste mensen hebben dat we uiteindelijk zélf verantwoordelijk zijn voor onze acties en ook zélf verantwoording moeten afleggen aan onze Schepper.

Alles wijst er dus op dat we van onze Schepper vrijheid hebben gekregen om keuzes te maken. Ook als die keuzes ingaan tegen wat Hij goed vindt. Net zoals een kind dat tijdens de opvoeding ruimte krijgt om om fouten te maken om daarvan te kunnen leren.

Wordt ons leven door het lot bepaald?

Het is soms best comfortabel om te denken dat alles wat we doen, door het lot wordt bepaald. Het vermindert onze verantwoordelijkheid.

Het klopt dat we lang niet alles zelf kunnen beïnvloeden. De keuzes die andere mensen maken, hebben invloed op ons leven. Ook omstandigheden kunnen ons leven beïnvloeden. Toch is het te gemakkelijk om aan te nemen dat het daarom eigenlijk niet veel uitmaakt wat je doet.

Denk nog even aan het voorbeeld van de computer: die kan veel dingen voor je doen, maar jij bepaalt welke programma’s je gebruikt, welke websites je bezoekt en wat voor mails je schrijft. Zo is wat jij doet met jouw gedachten en met jouw lichaam ook jouw verantwoording.

De grenzen van onze vrijheid

Het lijkt het er op dat onze wil beperkt wordt door onze eigen verlangens. Soms kunnen we heel graag iets willen, maar blijkt de hunkering van ons lichaam sterker dan onze wil.

Ook wordt onze vrije wil is begrensd door de natuurwetten en onze omstandigheden. We kunnen bijvoorbeeld niet vliegen ook al zouden we dat heel graag willen. We kunnen niet zelf bepalen wanneer we geboren worden en wanneer we sterven. We kunnen de gevolgen van onze keuzes ook niet ontlopen.

Toch bepalen jouw keuzes wel voor een belangrijk deel de reis van jouw leven en vooral ook je uiteindelijke bestemming. Je kan hier meer over ontdekken in het hoofdverhaal op deze site.

Verslaafd aan onze verlangens

We worstelen vaak wanneer we moeten kiezen tussen de dingen die we prettig vinden om te doen en de dingen die goed zijn voor ons. Ik vind chocolade heerlijk, maar ik weet dat ik er dik van word als ik er te veel van eet. We ervaren vaak innerlijke strijd tussen verleidingen en ons welzijn.

Dat is niet alleen op lichamelijk vlak zo. Ook op geestelijk vlak doen we vaak dingen waarvan we weten dat de Schepper ze niet goed vindt. Toch bezwijken we vaak aan de verleidingen en kost het veel meer moeite om goede dingen te doen.

Het zit in onze aard dat we geneigd zijn om dingen te doen die niet goed zijn. Al van kinds af aan zijn we vooral gericht op op eigen belang. Het lukt geen enkel mens om volledig eerlijk, rechtvaardig en goed voor zichzelf en anderen te zijn en daarmee onze Schepper de eer en het respect te geven wat Hij verdient.

Rechtvaardigheid

We hebben allemaal een besef van rechtvaardigheid. Het goede verdient een beloning en het kwade vraagt om een straf. In hoofdstuk 3 hebben we al gezien dat rechtvaardigheid een eigenschap van de Schepper moet zijn. Anders zou rechtvaardigheid niet in Zijn schepping bestaan.

Ons besef van rechtvaardigheid zorgt ervoor dat we ons bewust zijn van de gevolgen van onze keuzes. Wanneer we iets verkeerds doen, dan weten we dat dit vroeg of laat gevolgen zal hebben. We kunnen verkeerde daden en gedachten weliswaar voor de mensen om ons heen verbergen, maar de Schepper ziet alles wat er gebeurt. Het is daarom niet vreemd dat er in veel religies ook een bewustzijn is van een ‘laatste oordeel’. Na onze dood zullen we verantwoording af moeten leggen voor onze keuzes en onze daden.

blank

Is het leven een grote test?

Sommige mensen gaan er van uit dat het leven een grote test is. En dat aan het einde van ons leven door de Schepper gekeken wordt of we het goed hebben gedaan. Deze gedachte is niet juist. Hoe zou je immers kwade daden zoals een moord goed kunnen maken? Heel veel foute dingen die we doen zijn niet te compenseren en laten blijvende schade achter.

We hebben redding nodig!

Waar gaat het dan werkelijk om in het leven? Het wordt voor mij al een stuk duidelijker wanneer we iets over de motieven van de Schepper weten. Hij is liefdevol en heeft enorm veel geduld met ons.

Zelfs wanneer je probeert om een goed leven te leiden, dan zal je keer op keer tot de ontdekking komen dat je heel vaak faalt. We hebben daarom hulp nodig om uit die neerwaartse spiraal te komen. Maar ieder ander mens worstelt ook met hetzelfde probleem. Er is dus niemand die je werkelijk kan helpen.

Gelukkig is er ook goed nieuws! Onze Schepper heeft een oplossing voor ons probleem. Een oplossing die ons voor altijd kan bevrijden van de gevolgen van onze verkeerde verlangens en ons zelfvernietigende gedrag. Wil jij daar meer over weten, lees dan verder!

Of begin bij Hoofdstuk 1 als je binnen bent gekomen op deze pagina

.