Hulp bij overstroming India

Regelmatig zijn er in India overstromingen, waarbij vele tientallen dorpen verwoest worden. In de moessontijd kan er in korte tijd enorm veel regen vallen en daar zijn de rivieren en omliggende gebieden vaak niet op voorbereid.

In 2018 was er een grote overstroming in Kerala. De overstromingen worden beschreven als de ergste van de laatste 100 jaar, vergelijkbaar met de enorme overstromingen van 1924. De overstromingen en aardverschuivingen hebben vele huishoudens en grote stukken landbouwgrond overspoeld. Er zijn meer dan 375 mensen gestorven. Een grote meerderheid van de mensen stierf als gevolg van aardverschuivingen die veroorzaakt werden door de overstromingen.

Naar schatting 1,2 miljoen mensen zaten in tijdelijke opvangcentra. Hierbij deden zich meer problemen voor omdat opvangcentra te kampen hadden met een tekort aan water en medische voorzieningen. Dit kwam ook omdat wegen in bepaalde gebieden onbegaanbaar waren. Op veel plaatsen zijn jonge kinderen en ouderen in veiligheid gebracht. De totale economische schade wordt geschat op meer dan 3 miljard USD.

blank

Opvangkamp

Toen de overstroming op zijn hoogtepunt was en huizen onder water stonden, waren de mensen hulpeloos en ze verspreidden zich over de omgeving. De ontredderde bevolking zocht naar schuilplaatsen en kampen. De meeste kampen waren overvol. Op dat moment konden onze lokale partners een klein kamp maken wat ook door de overheid als hulpkamp kon worden gebruikt.

Er woonden meer dan 130 mensen in het kleine kamp. Onze lokale partners kookten 3 maaltijden per dag voor de inwoners en zorgden voor kleding, water en medicijnen en andere direct noodzakelijke benodigdheden.

Toen de mensen terug naar hun huizen konden, voorzag het team de mensen van benodigdheden om hun huizen te herbouwen. Verder gaven ze hen zaken zoals voedsel, kleding, matrassen, dekens en dergelijke.

blank

Uitgebreide hulp voor bijna 300 gezinnen

Het team van vrijwilligers heeft verschillende andere vrijwilligers getraind zodat ze voorbereid waren om alle taken die nodig waren op zich te nemen.

  • Het team hielp 22 gezinnen met het opruimen van hun huizen die volledig onder water hadden gestaan.
  • Veel huizen waren gedeeltelijk beschadigd en sommige waren volledig verwoest. Het team hielp bij het repareren van 10 huizen die gedeeltelijk door het overstromingswater waren beschadigd.
  • Nadat het overstromingswater weggestroomd was, hiep ons team de families die op verschillende plaatsen waren gestrand met voedsel, matrassen, dekens, drinkwater, medicijnen, kleding, vaten, dekens en andere noodzakelijke zaken.
blank

Ook bij andere overstromingen en natuurrampen zijn er vele vrijwilligers die snel in actie komen om hun landgenoten te helpen. Via onze partnerorganisatie YWAM in India ondersteunen wij geregeld vrijwilligers bij de aanschaf van hulpmaterialen, zoals voedsel, dekens en bouwmaterialen.

Wil jij ook dergelijke projecten ondersteunen? Bezoek dan de donatiepagina voor meer informatie;

.

Hulpverlening aan leprapatiënten
Onderwijsproject Myanmar
Hulp bij overstroming India