Er is geen doel

Alles is maar lucht en leegte… Niets heeft werkelijk zin! Het hele leven is maar lucht en iets onbegrijpelijks! 

Wat heeft een mens aan al zijn harde werken en zwoegen onder de zon? Mensen worden geboren en sterven, maar de aarde blijft altijd bestaan. 

De zon komt op en de zon gaat onder en haast zich hijgend naar de plaats waar ze weer moet opkomen. De wind waait naar het zuiden en draait naar het noorden. Aldoor draaiend en waaiend gaat hij verder en komt steeds weer terug. 

Alle rivieren stromen naar de zee, maar toch raakt de zee niet vol. Aldoor keert het water terug naar de bronnen van waaruit de rivieren ontstaan. 

Alles is verschrikkelijk vermoeiend. De ogen zijn nooit klaar met kijken, de oren zijn nooit klaar met horen. 

Alles wat er gebeurd is, zal steeds weer gebeuren. En alles wat er gedaan is, zal weer worden gedaan. Er is nooit iets nieuws onder de zon. Soms gebeurt er iets waarvan de mensen zeggen: “Kijk, dit is iets nieuws.” Maar dan is het lang geleden ook al gebeurd, voordat wij er waren. 

De mensen weten niets meer van wat er lang geleden gebeurde. En ook van wat er later gebeuren zal, zullen de mensen die nóg weer later leven, niets meer weten.

Soms kan het leven ongelofelijk doelloos lijken. Je kan er zelfs je levensmotto van hebben gemaakt. Wat maakt het immers uit welke kan je opgaat in het leven. Als je een plan hebt, kan er van alles tussendoor komen, waardoor je je doel niet haalt.

Wat het leven echt waarde geeft is, als je weet waarom je leeft. Wat is je levensdoel? Is dat om op een dag te sterven? Is dat om iets achter te laten op deze wereld? Of is er meer…?

(prediker 1)