Meer zelfvertrouwen

Het kan verschrikkelijk vernederend en pijnlijk zijn niet gerespecteerd te worden. Het vreet aan je zelfvertrouwen en het zal ook jouw houding naar andere mensen negatief beïnvloeden. Bij kinderen noemen we het vaak pesten, maar ook volwassenen kunnen op verschillende manieren elkaar het leven zuur maken.

In alle culturen wordt wel gepest en worden mensen onderdrukt. Het is blijkbaar iets waar mensen behoefte aan hebben. Soms is het iets tussen de pester en het slachtoffer, maar vrijwel overal worden ook hele groepen mensen als minderwaardig behandeld. Vaak omdat ze een andere afkomst, kleur, geslacht of religie hebben.

Dit gedrag heeft grote gevolgen voor het zelfvertrouwen van iemand. Het kan leiden tot onzekerheid, depressie, faalangst, aanpassingsproblemen en vereenzaming. Degene die pest of anderen als minderwaardig behandelt is zich vaak onvoldoende bewust van de gevolgen van zijn of haar gedrag.

Met de komst van internet is pesten en andere mensen onderuit halen alleen maar makkelijker geworden. De pester hoeft het slachtoffer niet in de ogen te kijken en wordt dus nauwelijks geremd in wat hij of zij over een ander roept. Dit kan soms gruwelijke gevolgen hebben voor het slachtoffer, tot zelfmoord aan toe.

Waarom kijken we neer op andere mensen?

Waarom pesten mensen elkaar? Soms is het uit verveling, maar meestal ook uit angst, frustratie of jaloezie. Bij verveling of frustratie wordt vaak een makkelijk slachtoffer gezocht. Bij jaloezie is het wel gericht op een bepaalde persoon. Angst kan ontstaan door onbekendheid of een gevoel van onveiligheid en is vaak de oorzaak van discriminatie en klassenongelijkheid.

Ondanks hun stoere gedrag, zijn pesters vaak zelf ook onzeker en proberen door hun gedrag de aandacht te krijgen. Omdat meelopers uit angst meedoen met het gedrag van een pester, is dat een bevestiging voor de pester om er mee door te gaan.

Bij pesten denken we vaak aan kinderen die op school of daarbuiten worden gepest. Maar ook in het dagelijkse leven van volwassenen komt het net zo goed voor. We noemen het dan alleen roddelen, discriminatie, iemand negeren of zelfs machtsmisbruik en intimidatie.

Voorkomen

Op school of op het werk kan het pestgedrag voorkomen worden als de schoolleiding of de werkgever ingrijpen. Toch gebeurt dat in lang niet alle gevallen. Het wordt nog lastiger als het pesten of ongelijkheid iets is wat in een samenleving als ‘gewoon’ wordt gezien. Sommige mensen hebben vanwege hun afkomst een lagere status of een andere kleur dan andere mensen.

Hoe kijk jij naar jezelf?

Als jij gepest of als minderwaardig behandeld wordt dan kan dat verschrikkelijk pijnlijk zijn. Je kan de rest van je leven last hebben van de gevolgen. Toch mag je weten dat geen enkel mens belangrijker is dan een ander mens. Ook al willen andere mensen je die indruk wel geven.

De één heeft meer zelfvertrouwen dan de ander. Maar ook mensen die op het eerste gezicht vol zelfvertrouwen zijn, hebben eigenlijk altijd wel gevoelens van twijfel en onzekerheid. Zelfs de grootste talenten en de meest succesvolle mensen zijn geregeld onzeker. Ze uitten dat soms op een manier die ten koste gaat van een ander. Soms heel duidelijk en soms zonder dat je het meteen door hebt.

Hoe je over jezelf denkt klopt zelden met de werkelijkheid. Hoe jij naar jezelf kijkt en bepaal je in hoge mate zelf! Hierdoor kan je een veel negatiever beeld hebben van jezelf.

Probeer bij jezelf ook eens na te denken over hoe jij anderen behandeld. Misschien vind jij het soms ook wel prettig om over iemand te roddelen of om op iemand neer te kijken.

Oorzaken van onzekerheid

Onzekerheid kan op verschillende manieren ontstaan. Vaak begint het al vroeg in je leven. Wanneer je vroeger te weinig bevestiging hebt gekregen, of als je vroeger gepest bent dan kan dat je onzeker maken. Ook als je gekleineerd werd of anderen vaak kritiek op je hadden. Wanneer je een dominantie ouder hebt of juist een heel beschermende ouder, dan kan het zijn dat je daardoor onzeker bent geworden. Je houdt echter je onzekerheid in stand door negatief over jezelf te blijven denken, zoals je dat jezelf ooit hebt aangeleerd.

Wat kan je doen tegen onzekerheid

Als je iemand bent die alles graag goed wil doen, dan zal je waarschijnlijk wel een hoop punten van jezelf kunnen opnoemen waarin je niet goed bent. Kijk eens hoe kritisch jij op jezelf bent. Benoem ook eens een aantal punten die je goed doet.

Probeer je doelen meer haalbaar te maken, wellicht door ze in kleinere stappen op te splitsen. Beloon jezelf als je een stapje behaald hebt. Benoem waar jij goed in bent en accepteer ook de complimenten van een ander. Schrijf voor jezelf eens een paar van die punten op waarin jij goed bent of waarvan anderen zeggen dat je ze goed doet. laat ze goed op je indringen en waardeer jezelf voor de dingen die je de laatste tijd hebt bereikt.

Waar ben je bang voor? ben je bang om te falen als je iets wil doen? En hoe groot is de kans dat dat ook gebeurt? benoem eens voor jezelf wat er mis kan gaan en hoe groot de kans is dat het misgaat en hoe erg dat dan eigenlijk is. Tegenslagen en teleurstellingen horen immers ook bij het leven. Niet alles gaat alleen maar goed en we kunnen niet in alles goed zijn. Ook kunnen we niet altijd ontspannen, zelfverzekerd en vrolijk zijn. 

Probeer je niet te spiegelen aan andere mensen die goed zijn in andere dingen. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en probeer je daar dus van bewust te zijn.

Ontdek waarom jij ook echt waardevol bent

Zolang je negatief over jezelf blijft denken, zal je de onzekerheid blijven voeden. Jij bent net zo belangrijk als ieder ander mens. Ook al zie je er anders uit, ook al ben je niet de beste in iets en ook al kom je uit een familie die misschien niet zo’n hoge status heeft. Je bent geen foutje van de natuur, maar het is niet zomaar dat jij er bent!

Ik wil je graag helpen om te ontdekken waarom jij waardevol en belangrijk bent. Ik heb zelf mogen ontdekken wat werkelijk belangrijk is in het leven en wil dat graag met je delen. Ga je mee op ontdekkingsreis?

.