• blank

  Samenvatting

  Waarom besta jij? Wanneer je het antwoord op deze vraag weet, dan zal je leven pas echt zinvol en betekenisvol zijn. Je mag er in ieder geval zijn! In het hoofdverhaal van deze website wordt je uitgenodigd om op ontdekkingsreis te gaan naar het doel van jouw bestaan. Op deze pagina vind je een samenvatting daarvan. Hoofdstuk 1 ~ Hoe het allemaal begon Als je om je heen kijkt in de natuur, dan zie je hoe bijzonder alles in elkaar zit. Zoveel verschillende kleuren, vormen en geuren. Wist je dat er bijvoorbeeld alleen al honderdduizenden verschillende soorten bloemen bestaan? Ons lichaam is een rondlopend wonder. Het bestaat uit miljarden cellen.…

 • blank

  Dezelfde God, verschillende namen?

  Aanbidden we allemaal dezelfde God? Een hoop mensen geloven dat we uiteindelijk allemaal dezelfde God aanbidden. Mohammed heeft herhaaldelijk gezegd dat hij over dezelfde God sprak die Adam, Abraham, Mozes en Jezus had gezonden. Zou het zo zijn dat alle Moslims, Christenen, Hindoes, Boeddhisten en andere gelovigen eigenlijk allemaal dezelfde God aanbidden? Maar dat iedereen dat op zijn eigen manier doet? We kunnen onze Schepper niet zien. Zouden we toch meer over Hem en Zijn eigenschappen kunnen ontdekken? Er zijn duizenden religies die allemaal overtuigd zijn dat zij de het juiste beeld hebben van de Schepper. Hoe kunnen we dan uitvinden wat de waarheid is? Of laten alle religies een…

 • blank

  Is de Bijbel nog betrouwbaar?

  De Bijbel is het meest gelezen boek ter wereld en is te lezen in meer dan 2500 talen. De Bijbel is geschreven in een periode van meer dan 1000 jaar. De laatste teksten zijn ruim 2000 jaar geleden opgeschreven. Kunnen we de inhoud nog wel vertrouwen als de bijbel al 2000 jaar oud is? Is de boodschap van de Bijbel nog wel actueel? In dit artikel wil ik je laten ontdekken waarom de Bijbel een uniek boek is. We zullen kijken naar de betrouwbaarheid van de Bijbel. En we zullen een aantal kenmerken en een aantal wetenschappelijke vondsten bekijken. Tot slot staan stil bij de vraag waarom de Bijbel de…

 • blank

  Het leven van Jezus

  Jezus Christus [1] werd ongeveer 2000 jaar geleden geboren in Israël. In de Bijbel kan je hierover meer lezen in bijvoorbeeld het evangelie van Lucas. Al eeuwen eerder werd door verschillende profeten de komst van een Redder aangekondigd. Zijn geboorte Jezus kwam op aarde. Hij werd net als ieder ander mens geboren uit een moeder. Maar er was één groot verschil met alle andere mensen. Zijn moeder Maria werd niet door een man bevrucht. Gods heilige Geest verwekte het kind bij haar. Een unieke combinatie van het Goddelijke en het menselijke. Hij krijgt de naam Jezus (dat betekent Verlosser) en wordt ook Gods Zoon genoemd. Jezus werd geboren in het dorp Bethlehem…

 • blank

  Kan God een Zoon hebben?

  Het hoofdverhaal op deze website gaat over de zoektocht naar de waarheid. Daarbij kijken we wat de Bijbel hierover te vertellen heeft. In de Bijbel wordt regelmatig gesproken over “De Zoon van God”. Ik weet dat veel moslims moeite hebben met deze titel. Ik wil in dit artikel een aantal misverstanden bespreken en een aantal veel gestelde vragen proberen te beantwoorden tot de titel ‘Zoon van God’. Het eerste misverstand wat ik wil benoemen is dat er soms gedacht wordt dat God een lichamelijke relatie zou hebben gehad met Maria. Het is niet zo dat er een seksuele relatie of een huwelijk tussen God en Maria was, zoals nog wel…

 • blank

  Is Jezus wel echt gestorven aan het kruis?

  Sommige mensen twijfelen er aan of Jezus Christus wel echt gestorven is aan het kruis. Veel islamitische leraren ontkennen de dood van Jezus aan het kruis. Zij doen dit op basis van een moeilijk uit te leggen vers uit de Koran (Soera 4:157). In dit artikel zullen we een aantal belangrijke feiten geven waarom het onmogelijk is dat Jezus Christus de kruisiging overleefd zou hebben. Er wordt door sommige mensen ook beweerd dat iemand anders aan het kruis stierf. Waarom dat niet zo is, kan je lezen in het artikel “Hing iemand anders aan het kruis?”. Gemarteld en verzwakt In de evangeliën (Injil) van Mattheüs, Marcus, Lukas en Johannes geven…

 • blank

  Kan God sterven?

  In de Bijbel wordt veel verteld over Jezus Christus. Jezus Christus is God zelf die als mens naar de aarde komt. Hij stierf om daarmee de straf van onze zonden over te nemen. Ieder mens die berouw heeft over zijn zondige gedrag en gelooft dat Jezus voor die zonden is gestorven, hoeft niet meer zelf de gevolgen van zijn zonden te dragen. Door de dood van Jezus is vergeving door God mogelijk. Maar hoe is het mogelijk dat God kan sterven? Wie heeft in de tussentijd het universum dan bestuurd? Het antwoord op deze vraag is te vinden in het wezen van God. In de Bijbel worden de 3 personen…

 • blank

  Hing iemand anders aan het kruis?

  Er zijn mensen die denken dat iemand anders in de plaats van Jezus Christus aan het kruis stierf. Sommigen zeggen dat het Judas was, de leerling die Hem verraden heeft. Of Simon van Cyrene, de man die van de Romeinen de opdracht kreeg om het kruis van Jezus te dragen. Een dubbelganger? Op basis van een vers in de Koran (Soera 4:157), wordt gesteld dat Jezus vervangen zou zijn door een dubbelganger of een schijnbeeld. De belangrijkste vraag is daarbij, waarom zou God Jezus vervangen door iemand anders of zelfs door een dubbelganger? De hele Bijbel wijst naar de komst van een Redder. De evangeliën, de ooggetuigenverslagen van zijn leerlingen,…

 • blank

  Kan God uit 3 personen bestaan?

  In de Bijbel wordt gesproken over drie verschillende uitingsvormen van God: God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest. Maar de Bijbel geeft ook duidelijk aan dat er maar één God is. Hij is één wezen en drie personen. Dat is iets wat wij moeilijk kunnen bevatten. We gebruiken hiervoor vaak de term “Drie-eenheid”. Deze term komt niet voor in de de Bijbel. Het is een woord om vorm te geven aan de 3 verschillende persoonsvormen van God. Hoewel de grootheid en complexiteit van God voor ons nooit volledig te begrijpen zal zijn, kunnen we aan de hand van de Bijbel wel een aantal eigenschappen van Hem ontdekken.…

 • blank

  Kan ik op God vertrouwen?

  Hoeveel mensen ken jij die écht betrouwbaar zijn? Ik ben al vaak teleurgesteld door mensen die niet doen wat ze beloofd hebben. Andere mensen zijn heel vriendelijk als je ze spreekt, maar roddelen achter je rug over je. Ook goede vrienden of familie kunnen je soms in de steek laten. Dat kan veel pijn doen. Het vertrouwen is weg. Waarom doen mensen dit? Is het onzekerheid? Is het omdat mensen eigenlijk vooral voor zichzelf het beste willen regelen? Ook onze spullen kunnen we niet vertrouwen. Als je een auto hebt dan hoop je elke dag weer dat hij het doet, maar je weet dat er vast een dag komt dat…