• Er is geen doel

  Alles is maar lucht en leegte… Niets heeft werkelijk zin! Het hele leven is maar lucht en iets onbegrijpelijks!  Wat heeft een mens aan al zijn harde werken en zwoegen onder de zon? Mensen worden geboren en sterven, maar de aarde blijft altijd bestaan.  De zon komt op en de zon gaat onder en haast zich hijgend naar de plaats waar ze weer moet opkomen. De wind waait naar het zuiden en draait naar het noorden. Aldoor draaiend en waaiend gaat hij verder en komt steeds weer terug.  Alle rivieren stromen naar de zee, maar toch raakt de zee niet vol. Aldoor keert het water terug naar de bronnen van waaruit de…

 • Van het leven genieten

  Iemand had twee zonen. De jongste van de twee zei tegen zijn vader: ‘Vader, geef mij nu alvast het deel van de erfenis dat later voor mij zal zijn.’ Toen verdeelde de vader alles wat hij had tussen zijn twee zonen. Een paar dagen later verkocht de jongste zoon zijn deel van de erfenis en ging met het geld naar een ver land. Daar maakte hij zijn geld op door een rijk en lui leventje te leiden. Toen al zijn geld op was, kwam er een zware hongersnood in dat land. Hij begon honger te lijden. Hij ging er op uit en vroeg bij één van de bewoners om werk. Hij mocht zijn…

 • Welvaart, Rijkdom

  Er was eens een rijke boer. Zijn landerijen strekten zich uit zo ver je kon kijken. Tegen de oogsttijd stonden zijn velden vol en het beloofde een geweldig jaar te worden. De boer dacht bij zichzelf: ‘Wat zal ik doen? Want ik heb niet genoeg schuren om de oogst op te slaan. Dus huurde hij een hoop mensen in en brak zijn schuren af en bouwde nieuwe schuren. Grote schuren waar hij al zijn graan en andere oogst in kon opslaan. Dat jaar was de oogst zelfs zo groot dat de nieuwe schuren nauwelijks groot genoeg waren. De boer was vol vreugde en kocht van zijn buren landerijen op om…

 • Liefhebben en geliefd worden

  Wie zijn jouw geliefden? Wat als iemand je ontvalt? Wat is jouw basis? Ben je altijd goed voor jouw dierbaren? Veel draait om relaties in het leven.