• blank

  Samenvatting

  Waarom besta jij? Wanneer je het antwoord op deze vraag weet, dan zal je leven pas echt zinvol en betekenisvol zijn. Je mag er in ieder geval zijn! In het hoofdverhaal van deze website wordt je uitgenodigd om op ontdekkingsreis te gaan naar het doel van jouw bestaan. Op deze pagina vind je een samenvatting daarvan. Hoofdstuk 1 ~ Hoe het allemaal begon Als je om je heen kijkt in de natuur, dan zie je hoe bijzonder alles in elkaar zit. Zoveel verschillende kleuren, vormen en geuren. Wist je dat er bijvoorbeeld alleen al honderdduizenden verschillende soorten bloemen bestaan? Ons lichaam is een rondlopend wonder. Het bestaat uit miljarden cellen.…

 • blank

  Een vrije wil of het lot?

  Hebben we wel een vrije wil, of houden we onszelf voor de gek? Wordt wat we denken en doen bepaald door onze eigen geest? Of wordt alles wat we doen gestuurd door chemische processen in onze hersenen? Als we problemen hebben, is dat dan een test? Of heeft de Schepper van tevoren al bepaald wat we doen? Is onze vrije wil een mooie illusie? De mensen die het bestaan van een Schepper ontkennen, zullen een andere verklaring zoeken voor ons denken en ons handelen. Als je gelooft dat er alleen materie is, dan wordt ons handelen bepaald door de chemische processen in onze hersenen. Ons brein reageert op de prikkels…

 • blank

  Zou de Schepper naar ons luisteren?

  Als we gemaakt zijn door een Schepper, zou Hij dan ook aandacht hebben voor ons? Zou Hij luisteren als we hardop of in gedachten tegen Hem spreken? In “de zoektocht naar de waarheid” op deze website, kan je ontdekken dat er een Schepper is. Je kan daar ook meer lezen over Zijn eigenschappen. Eén van Zijn eigenschappen is liefde. Hij heeft ons de mogelijkheid gegeven om anderen lief te hebben, maar Hij heeft ons ook lief. Wanneer Hij jou en mij lief heeft, dan kan het haast niet anders dan dat Hij ook aandacht heeft voor ons. We kunnen onze Schepper niet zien. Hij is immers een geestelijk wezen. We…

 • blank

  Dezelfde God, verschillende namen?

  Aanbidden we allemaal dezelfde God? Een hoop mensen geloven dat we uiteindelijk allemaal dezelfde God aanbidden. Mohammed heeft herhaaldelijk gezegd dat hij over dezelfde God sprak die Adam, Abraham, Mozes en Jezus had gezonden. Zou het zo zijn dat alle Moslims, Christenen, Hindoes, Boeddhisten en andere gelovigen eigenlijk allemaal dezelfde God aanbidden? Maar dat iedereen dat op zijn eigen manier doet? We kunnen onze Schepper niet zien. Zouden we toch meer over Hem en Zijn eigenschappen kunnen ontdekken? Er zijn duizenden religies die allemaal overtuigd zijn dat zij de het juiste beeld hebben van de Schepper. Hoe kunnen we dan uitvinden wat de waarheid is? Of laten alle religies een…

 • blank

  Wie heeft de Bijbel geschreven?

  De Bijbel is geschreven door 40 verschillende schrijvers. Zij waren koningen, boeren, filosofen, vissers, belastingontvangers, dichters, musici, artsen, leraren, staatslieden, advocaten en herders. Ze leefden in een periode van meer dan 1000 jaar. Ondanks deze lange periode, is er een duidelijk thema. Het tweede en laatste deel van de Bijbel is ongeveer 2000 jaar geleden geschreven. Toch is de inhoud van de Bijbel nog steeds actueel en betrouwbaar. De Bijbel is vervalst zeggen sommige mensen Er zijn mensen die aannemen dat de Bijbel niet meer betrouwbaar is. De Bijbel is immers al lang geleden geschreven en de originele manuscripten bestaan niet meer. Waarom de Bijbel nog steeds betrouwbaar is, kan je…

 • blank

  Is de Bijbel nog betrouwbaar?

  De Bijbel is het meest gelezen boek ter wereld en is te lezen in meer dan 2500 talen. De Bijbel is geschreven in een periode van meer dan 1000 jaar. De laatste teksten zijn ruim 2000 jaar geleden opgeschreven. Kunnen we de inhoud nog wel vertrouwen als de bijbel al 2000 jaar oud is? Is de boodschap van de Bijbel nog wel actueel? In dit artikel wil ik je laten ontdekken waarom de Bijbel een uniek boek is. We zullen kijken naar de betrouwbaarheid van de Bijbel. En we zullen een aantal kenmerken en een aantal wetenschappelijke vondsten bekijken. Tot slot staan stil bij de vraag waarom de Bijbel de…

 • blank

  Het leven van Jezus

  Jezus Christus [1] werd ongeveer 2000 jaar geleden geboren in Israël. In de Bijbel kan je hierover meer lezen in bijvoorbeeld het evangelie van Lucas. Al eeuwen eerder werd door verschillende profeten de komst van een Redder aangekondigd. Zijn geboorte Jezus kwam op aarde. Hij werd net als ieder ander mens geboren uit een moeder. Maar er was één groot verschil met alle andere mensen. Zijn moeder Maria werd niet door een man bevrucht. Gods heilige Geest verwekte het kind bij haar. Een unieke combinatie van het Goddelijke en het menselijke. Hij krijgt de naam Jezus (dat betekent Verlosser) en wordt ook Gods Zoon genoemd. Jezus werd geboren in het dorp Bethlehem…

 • blank

  Was Jezus meer dan een profeet?

  Er zijn veel mensen die geloven dat Jezus Christus een goed mens was. Door anderen wordt Hij als profeet gezien. Was Jezus alleen een profeet en zijn er aanwijzingen dat Hij méér dan een profeet was? Wat is eigenlijk een profeet? Een profeet is iemand die namens God tot de mensen spreekt. Hij vertelt wat God wil en roept de mensen op om te doen wat God wil. Vaak waarschuwt een profeet de mensen voor de gevolgen van hun slechte daden. Profeten kondigen ook gebeurtenissen aan die in de toekomst zullen plaatsvinden. De boodschap van de profeten bevat altijd een boodschap van hoop. De boodschap bevat meestal ook een oproep…

 • blank

  Kan God een Zoon hebben?

  Het hoofdverhaal op deze website gaat over de zoektocht naar de waarheid. Daarbij kijken we wat de Bijbel hierover te vertellen heeft. In de Bijbel wordt regelmatig gesproken over “De Zoon van God”. Ik weet dat veel moslims moeite hebben met deze titel. Ik wil in dit artikel een aantal misverstanden bespreken en een aantal veel gestelde vragen proberen te beantwoorden tot de titel ‘Zoon van God’. Het eerste misverstand wat ik wil benoemen is dat er soms gedacht wordt dat God een lichamelijke relatie zou hebben gehad met Maria. Het is niet zo dat er een seksuele relatie of een huwelijk tussen God en Maria was, zoals nog wel…

 • blank

  Is Jezus wel echt gestorven aan het kruis?

  Sommige mensen twijfelen er aan of Jezus Christus wel echt gestorven is aan het kruis. Veel islamitische leraren ontkennen de dood van Jezus aan het kruis. Zij doen dit op basis van een moeilijk uit te leggen vers uit de Koran (Soera 4:157). In dit artikel zullen we een aantal belangrijke feiten geven waarom het onmogelijk is dat Jezus Christus de kruisiging overleefd zou hebben. Er wordt door sommige mensen ook beweerd dat iemand anders aan het kruis stierf. Waarom dat niet zo is, kan je lezen in het artikel “Hing iemand anders aan het kruis?”. Gemarteld en verzwakt In de evangeliën (Injil) van Mattheüs, Marcus, Lukas en Johannes geven…