• blank

  Een vrije wil of het lot?

  Hebben we wel een vrije wil, of houden we onszelf voor de gek? Wordt wat we denken en doen bepaald door onze eigen geest? Of wordt alles wat we doen gestuurd door chemische processen in onze hersenen? Als we problemen hebben, is dat dan een test? Of heeft de Schepper van tevoren al bepaald wat we doen? Is onze vrije wil een mooie illusie? De mensen die het bestaan van een Schepper ontkennen, zullen een andere verklaring zoeken voor ons denken en ons handelen. Als je gelooft dat er alleen materie is, dan wordt ons handelen bepaald door de chemische processen in onze hersenen. Ons brein reageert op de prikkels…

 • blank

  Zou de Schepper naar ons luisteren?

  Als we gemaakt zijn door een Schepper, zou Hij dan ook aandacht hebben voor ons? Zou Hij luisteren als we hardop of in gedachten tegen Hem spreken? In “de zoektocht naar de waarheid” op deze website, kan je ontdekken dat er een Schepper is. Je kan daar ook meer lezen over Zijn eigenschappen. Eén van Zijn eigenschappen is liefde. Hij heeft ons de mogelijkheid gegeven om anderen lief te hebben, maar Hij heeft ons ook lief. Wanneer Hij jou en mij lief heeft, dan kan het haast niet anders dan dat Hij ook aandacht heeft voor ons. We kunnen onze Schepper niet zien. Hij is immers een geestelijk wezen. We…

 • blank

  Dezelfde God, verschillende namen?

  Aanbidden we allemaal dezelfde God? Een hoop mensen geloven dat we uiteindelijk allemaal dezelfde God aanbidden. Mohammed heeft herhaaldelijk gezegd dat hij over dezelfde God sprak die Adam, Abraham, Mozes en Jezus had gezonden. Zou het zo zijn dat alle Moslims, Christenen, Hindoes, Boeddhisten en andere gelovigen eigenlijk allemaal dezelfde God aanbidden? Maar dat iedereen dat op zijn eigen manier doet? We kunnen onze Schepper niet zien. Zouden we toch meer over Hem en Zijn eigenschappen kunnen ontdekken? Er zijn duizenden religies die allemaal overtuigd zijn dat zij de het juiste beeld hebben van de Schepper. Hoe kunnen we dan uitvinden wat de waarheid is? Of laten alle religies een…