Hoofdstuk 9 ~ Wat wordt jouw keuze?

Heb je inmiddels door wat de gevolgen zijn van jouw manier van leven? Wil jij Gods liefde beantwoorden? Als je werkelijk spijt hebt van alles waarmee je God en mensen hebt gekwetst, dan wil God jou dit vergeven. Dan staat er niets meer in de weg voor een vriendschap met God. En het is zelfs nog veel mooier: Je wordt geadopteerd als kind van God!

Maar aan alle mensen die wél in Hem geloven, heeft Hij het recht gegeven om kinderen van God te worden. [ Ze worden opnieuw geboren. ] Ze worden dan niet uit vlees en bloed geboren, en niet door de verlangens van een man, maar hun geest wordt geboren uit God. 1

Als je Gods reddingsplan voor de wereld niet wil geloven, wat had God dan moeten doen om jou te overtuigen dat Hij van jou houdt?

Kom naar Mij als je moe bent. Kom naar Mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen! Ik zal je rust geven. Doe wat Ik je zeg. Leer van Mij. Want Ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden. Daarom zul je bij Mij innerlijke rust vinden. Want wat Ik je te doen zal geven, is niet te moeilijk of te zwaar voor je.” 2

Wat wordt jouw keuze?

Wil je blijven doen wat je zelf leuk of belangrijk vindt? Wil je leven zonder rekening te houden met het doel waarom je Schepper je gemaakt heeft? Dat kan. Maar daarmee bepaal je ook je toekomst. Dat is een toekomst zónder God. Een toekomst in de duisternis waarin je zelf de gevolgen moet dragen van je eigen keuzes in het leven en voor je eigen gedrag.

Of grijp je deze kans aan grijpen en begin je een nieuw leven? Een leven wat veel waardevoller en mooier zal zijn dan je nu zal beseffen. Een leven waarbij je mag horen bij het gezin van God. Een leven waarin je erop mag vertrouwen dat God voor je zal zorgen als een goede Vader.

Als je ervoor kiest om God de belangrijkste plaats in je leven te geven, dan zal Hij je ook helpen. Dit betekent niet in dat je dan geen fouten meer maakt. De verleidingen zullen niet weggaan en je lichaam blijft sterfelijk, maar voor je ziel is er een eeuwige toekomst mét en bij God. 

Ik hoop dat je je beseft waar het wérkelijk om gaat in het leven. Het gaat niet om een mooi huis, veel geld en zelfs niet om een goede gezondheid. Een leven met God betekent dan ook niet dat vanaf dan een gemakkelijk leven zal hebben. Het leven blijft juist vol uitdagingen en vol keuzes. Maar met één groot verschil: Je weet voor Wie je het doet en Wie je zal helpen. En je mag weten dat je toekomst een leven is met God.

En omdat we Gods kinderen zijn, erven we ook. We erven hetzelfde van God als Jezus Christus. Net als Jezus moeten we veel lijden. Daarom geeft God ons ook dezelfde heerlijke hemelse dingen als Hij Jezus gegeven heeft. En ik weet zeker dat de heerlijke dingen die God ons geeft, alles goedmaken wat we nu moeten lijden. 3

Geen gemakkelijke keuze

Ik hoop dat het je raakt wat God voor jou heeft overgehad. Toch is het geen gemakkelijke keuze om te leven zoals God het wil en aan te nemen dat Hij voor jou gestorven en opgestaan is. Zeker als je tot nu toe een heel ander beeld had van God. Zeker als je woont in een omgeving waar de mensen om jou heen de waarheid over God niet weten of de waarheid negeren.

Toen riep Jezus de grote groep mensen en zijn leerlingen bij Zich. Hij zei tegen hen: “Als je bij Mij wil horen, moet je stoppen met voor jezelf te leven. Je moet het kruis opnemen en Mij volgen. Want als je je leven [ voor jezelf ] wil houden, zul je je leven verliezen. Maar als je je leven opgeeft voor Mij en voor het goede nieuws, zul je je leven redden. Wat heb je eraan als je alles hebt wat je hebben wil, maar het kost je je leven? En wat kun je geven in ruil voor je leven? 4

Als je werkelijk voor een leven met God wil kiezen, dan zal je leven moeten veranderen. Je zal moeten beseffen dat je zelf niet in staat bent om je leven in zonde op te geven. Je zal moeten accepteren dat God jou wil helpen om uit de neerwaartse spiraal van je eigenwijze leven te komen. Door te geloven en vertrouwen dat Hij Zijn enige Zoon naar ons toegestuurd heeft om ook jou te redden. En je mag Zijn aanbod aangrijpen om te horen bij Zijn gezin.

Doe je eigen onderzoek

Ik heb je met mijn verhaal geprobeerd uit te leggen waarom ik zeker weet dat ik gered ben van een doelloos en uitzichtloos leven. Ik kan je vertellen dat ik steeds meer over de waarheid van God ontdek door te lezen wat er in de Bijbel over Hem opgeschreven is.

Ik merk ook vaak dat God dichtbij is en luistert en mij wil helpen in mijn dagelijkse leven. Ook als er uitdagingen en problemen zijn. Het komt geregeld voor dat God een oplossing biedt als ik het zelf niet meer zie. Als je op Hem vertrouwt, dan zal je ontdekken dat Hij ook dichtbij is en je wil helpen.

Jezus zegt zelf:

En Hij zei: “Daarom heb Ik jullie gezegd dat niemand in Mij kan geloven als de hemelse Vader hem er niet bij helpt.” 5

Als jij werkelijk op zoek bent naar de waarheid, vraag God dan of Hij je antwoord wil geven op alle vragen die nog hebt. Vraag God om je te helpen met het vinden van de waarheid. Ik wil je aanmoedigen om zelf de Bijbel te lezen en te ontdekken of Hij ook door Zijn woord (de Bijbel) tot jouw hart zal spreken.

Stel je keuze niet uit!

Denk goed over alles na en maak je keuze. Je kan ook je schouders ophalen en verder gaan met je leven. Hier verder niets mee doen is ook een keuze. Maar ik hoop dat je de belangrijkste keuze in je leven niet uit de weg gaat. Het is een keuze tussen (eeuwig) leven en dood.

Je leven is maar kort. Als je keuze te lang uitstelt, dan kan het wel eens te laat zijn. Iedere dag sterven 150.000 mensen. Vroeg of laat komt de dag dat jij één van hen bent.

Dus de mensen die leven zoals God het wil, worden door Hem gered uit de moeilijkheden die hun geloof op de proef stellen. Maar de mensen die zich niets van Hem aantrekken, worden door Hem gevangen gehouden tot de dag dat Hij over hen zal rechtspreken. Dan zal Hij hen straffen. Hij straft dan vooral de mensen die allerlei verkeerde dingen op het gebied van seks doen en er maar op los leven en die helemaal niet willen luisteren naar de Heerser in de hemel. Zulke slechte mensen die alleen maar aan zichzelf denken, durven zelfs slechte dingen van God te zeggen. 6

Want álle mensen zijn ongehoorzaam aan God. Daardoor moeten álle mensen leven zonder de heerlijke aanwezigheid van God [in hun leven]. 7

Vertrouw op Hem die jou gemaakt heeft

Ben jij bereid je om alles in je leven los te laten en te vertrouwen op God? Wil jij God de belangrijkste plaats geven in jouw leven? Niet alleen in je leven, maar ook in jouw hart?

Besef je dat je al veel fout gedaan hebt in je leven en dat God dat niet ongestraft kan laten? En dat die fouten niet weggestreept kunnen worden tegen de goede dingen die je ongetwijfeld ook gedaan hebt?

Maar als jullie nu spijt hebben en in Jezus gaan geloven, zal God jullie vergeven dat jullie Hem ongehoorzaam zijn geweest. Alles wat jullie verkeerd gedaan hebben, zal Hij dan helemaal wegdoen. Dan zal God jullie rust en vrede geven. 8

Wil jij Gods liefdevolle aanbod aanpakken? Vertrouw er op dat Hij Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde gestuurd heeft om in plaats van jou te sterven voor alle verkeerde dingen die je hebt gedaan en voor al jouw tekortkomingen. Vertrouw er op dat God je wil vergeven en je wil aannemen als Zijn kind?

Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. 9

Je hoeft niet alles volledig te begrijpen. Het belangrijkste is dat je God wilt vertrouwen. Dat je Zijn uitgestoken hand wilt aanpakken. Als je de stap wil nemen om jouw leven aan God over te geven, dan heb je de eerste en belangrijkste stap gezet.

Door wat Hij heeft gedaan, kunnen we door ons geloof nu ook genieten van Gods liefdevolle goedheid voor ons. En door Hem kunnen we ook altijd blij zijn. Want we weten dat we straks in zijn heerlijke aanwezigheid mogen leven. En nu we door ons geloof zijn vrijgesproken van schuld, hebben we vrede met God. Die vrede hebben we te danken aan onze Heer Jezus Christus. 10

Laat los

Je mag al je trots, je angsten, verslavingen, gevoelens van depressie, onzekerheid, stress, vermoeidheid en zorgen bij Hem neerleggen en je overgeven aan Zijn liefde en genade.

Kom naar Mij als je moe bent. Kom naar Mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen! Ik zal je rust geven. Doe wat Ik je zeg. Leer van Mij. Want Ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden. Daarom zul je bij Mij innerlijke rust vinden. Want wat Ik je te doen zal geven, is niet te moeilijk of te zwaar voor je.” 11

Wil jij Zijn aanbod van vergeving aanpakken en een nieuw leven beginnen samen mét en voor God? Wil jij voor eeuwig bij Gods gezin horen?

.Ik wil je aanmoedigen om vandaag nog die keuze te maken!

.

Samenvatting
Het leven van Jezus
Was Jezus meer dan een profeet?
Kan God een Zoon hebben?
Is Jezus wel echt gestorven aan het kruis?
Kan God sterven?
Hing iemand anders aan het kruis?
Kan God uit 3 personen bestaan?
Wie heeft de Bijbel geschreven?
Is de Bijbel nog betrouwbaar?
Een vrije wil of het lot?
Zou de Schepper naar ons luisteren?
Dezelfde God, verschillende namen?
Samen op reis
Samenvatting

 1.  JOHANNES 1:12-13 
 2. MATTEÜS 11:28-30
 3. ROMEINEN 8:17-18
 4.  MARKUS 8:34-37 
 5.  JOHANNES 6:65 
 6. 2 PETRUS 2:9-10
 7. Romeinen 3:23
 8. Handelingen 3:19
 9. Johannes 3:16
 10. ROMEINEN 5:1-2
 11. Mattheus 11:28-30