Hoofdstuk 7 ~ Er is hoop!

In hoofdstuk 3 hebben we een aantal eigenschappen van de Schepper ontdekt. God is niet alleen een creatieve en betrouwbare Schepper. Hij is ook de schepper van liefde en van relaties. Liefde zou immers niet kunnen bestaan als Hij geen liefde zou hebben.  

Er bestaat er ook een tegengestelde van liefde. Namelijk de afwezigheid van liefde. Net zo goed als dat je licht pas opmerkt als er ook duisternis is. Zo is er ook liefdeloosheid, haat en egoïsme. 

God is liefde en heeft ook ons lief! God wil Zijn liefde graag met ons delen. Hij heeft ons zelfs zó lief dat hij de mensheid na eeuwen van eigenwijsheid, ontrouw en rebellie nog steeds niet zat is. Ondanks ons gedrag heeft Hij geduld en geeft hij ieder mens de kans om de Zijn liefde te beantwoorden. 

God heeft ons gemaakt omdat Hij van ons houdt. Niet omdat Hij hulpjes nodig had die Hem als slaven zouden bedienen. Waarom zou Hij die immers nodig hebben? Hij heeft zijn schepsels lief en wil Zijn liefde delen met ons. Zoveel zelfs dat wij ons dat nauwelijks kunnen beseffen. 

Je moet eerst beseffen in welke positie je zit. Besef jij ook dat je in de duisternis leeft? Dat God je niet zomaar lief kan hebben omdat Hij onze fouten niet kan vergeven?  Zijn eer is beschadigd en onze daden vragen om gerechtigheid. Hierdoor wordt de afstand tussen ons en Gods liefde steeds groter.  

Maar er is hoop! God staat klaar om de mensen die dat beseffen en berouw hebben, te vergeven.

Maar als we het aan God vertellen als we verkeerd hebben gedaan en Hem om vergeving vragen, dan vergeeft Hij ons. Dan wast Hij ons weer schoon van elke ongehoorzaamheid, zoals Hij heeft beloofd. Want Hij doet altijd wat Hij heeft gezegd. 1 Johannes 1:9

God wil de relatie weer herstellen. Maar Hij is niet opdringerig. Hij staat klaar voor ieder mens die Zijn liefde wil ontvangen.  

We moeten beseffen dat we nooit in staat zijn om Gods liefde te verdienen. We kunnen het niet goedmaken met alleen maar berouw en met goede daden. We hebben al eerder gezien dat Hij niet zomaar kan vergeven. God is immers niet alleen liefdevol, maar Hij is ook rechtvaardig.  

Het is niet genoeg dat wij berouw hebben van onze fouten en het gebrek aan respect voor Hem. Er zal iets moeten gebeuren met al jouw daden waarmee je anderen kwaad hebt gedaan en met jouw gedrag waarmee je Hem hebt gekwetst en beschaamd. Er moet ook iets gedaan worden met het feit dat het ons gewoonweg niet lukt om maar een dag te leven zoals God het wil. We hebben al gezien dat Hij onze fouten niet ongestraft kan laten. Dan zou Hij niet meer rechtvaardig en betrouwbaar zijn. 

Door ons opstandige gedrag kunnen we Hem niet meer onder ogen komen. We raken steeds verder van God verwijderd en worden als weeskinderen. Je zal dat misschien ervaren als een leeg en doelloos leven. Je mist de verbinding met je Schepper. 

Maar dat is uiteindelijk niet wat God wil. 

blank

Gods geweldige oplossing

Zonder hulp koersen wij dus af op een doelloos leven zonder God en uiteindelijk naar de dood. God weet dat we nooit in staat zullen zijn om perfect te leven zoals Hij het bedoeld heeft. Al voordat hij de mensen maakte, heeft Hij daarom een plan bedacht. Een plan waarmee Hij Zijn eer kan herstellen en ons kan bevrijden van onze schuld en schaamte. Geen simpele daad van vergeving of barmhartigheid. Dat zou onrechtvaardig zijn en het zou Zijn respect ondermijnen. Maar door een daad van grenzeloze liefde.  

God heeft namelijk Zelf de straf die wij verdienen, voor Zijn rekening genomen! Híj heeft de prijs betaald voor onze schuld en kan ons daardoor vergeven zonder dat Zijn rechtvaardigheid, Zijn eer en Zijn betrouwbaarheid tekortgedaan worden. 

Ben jij ook benieuwd naar dat bijzondere plan?

.

Dezelfde God, verschillende namen?
Is de Bijbel nog betrouwbaar?
Het leven van Jezus
Kan God een Zoon hebben?
Is Jezus wel echt gestorven aan het kruis?
Kan God sterven?
Hing iemand anders aan het kruis?
Kan God uit 3 personen bestaan?
Hoe kunnen we bidden?
Samen op reis
Samenvatting