Hoofdstuk 6 ~ We hebben een probleem

Diep in ons hart weten we wel of iets goed of fout is. Dat heeft niets te maken met het land en de cultuur waarin we leven. Overal ter wereld is het vermoorden van een mens fout. Nergens wordt het geaccepteerd als je spullen van een ander steelt.  

Bij de dieren zien we deze morele waarden niet. Als een dier een ander dier doodt, dan doet hij dat omdat hij honger heeft of omdat hij wordt aangevallen. Dieren liegen ook niet tegen elkaar. 

Mensen weten dat bepaalde dingen goed of fout zijn. We spreken elkaar er ook op aan. In ernstige gevallen roepen we de hulp van een rechter in. Een eerlijke rechter kijkt naar de wet en zal een oordeel geven. Hij zal de schuldige een straf geven als compensatie voor het leed dat het slachtoffer heeft geleden.  

De hoogste rechter

De Schepper is degene die heeft bepaald wat goed en kwaad is. We zagen al dat God betrouwbaar is, aan het feit dat hij natuurwetten gemaakt heeft die onder alle omstandigheden hetzelfde opereren. Wat voor zijn natuurwetten geldt, geldt ook voor zijn morele wetten. Ook die gelden onder alle omstandigheden op dezelfde manier. Als dat niet zo was, zou het onmogelijk worden om Hem te vertrouwen. 

Het overtreden van de morele wetten vraagt altijd om een reactie. Bij grote overtredingen wordt een rechter gevraagd de straf te bepalen. Als er bijvoorbeeld iemand wordt vermoord, dan eisen familie en vrienden gerechtigheid. De moordenaar moet een straf krijgen. Vrienden en familie zouden het niet accepteren als de rechter de moordenaar zonder straf zou vrijlaten. 

God heeft de morele wetten bepaald. Wij kunnen die niet zomaar overtreden zonder dat God moet ingrijpen. Omdat Hij hoogste autoriteit is, zal Hij iets moeten doen wanneer we Zijn regels overtreden. Willen we op God te kunnen vertrouwen, dan moet Hij rechtvaardig zijn.  

Maar mensen overtreden de hele dag door Zijn morele wetten. Overtreders moeten worden gestraft zagen we. Of het nu om moord gaat of een andere overtreding. Toch grijpt God niet direct bij iedere overtreding in. We zullen later proberen te ontdekken waarom Hij niet meteen ingrijpt.  

blank

Respect voor onze Schepper

Moet God dan iets met iedere fout die we maken? Het lijkt me duidelijk dat God het niet zomaar kan negeren als een van zijn schepsels wordt vermoord. Maar als God ook liefdevol is, zou Hij dan onze kleine fouten niet kunnen negeren of vergeven? 

Een voorbeeld: Wat zou er gebeuren als je mij in het gezicht zou slaan? Ik zou waarschijnlijk boos op je zijn en je een klap terug geven. Dan is mijn eer hersteld en we zullen het misschien weer goedmaken. Maar wat als je op je werk je baas in het gezicht zou slaan? Dan zal je waarschijnlijk worden ontslagen! En wat zou er gebeuren als je een koning in het gezicht zou slaan? Dan zal je worden gearresteerd en waarschijnlijk een tijd in de gevangenis moeten zitten. 

Waarom levert dezelfde ‘kleine’ overtreding in elk van de deze situaties een ander resultaat op? Het gaat om wie je beledigt.  

Probeer je nu eens voor te stellen wat de gevolgen zijn als je de Schepper beledigt. Niet dat je Hem een klap in het gezicht kan geven, maar we beledigen Hem ook door Zijn morele regels te overtreden. Elke fout die we maken, groot of klein, vraagt om een reactie. De eer van de Schepper moet worden hersteld. Hij kan het niet negeren als wij Zijn regels overtreden. Dan zou Hij zijn respect verliezen en ongeloofwaardig worden.  

De belangrijkste keuze die we in ons leven maken, is welke plek we onze Schepper in ons leven geven. Is Hij de belangrijkste in ons leven? Ben jij bereid om uit te vinden wat Zijn bedoeling is met jouw leven? Of bepaal je liever zelf hoe je jouw leven leeft? Of vind je het misschien wel makkelijk dat andere mensen bepalen wat belangrijk is in je leven?  

Als we God negeren, dan beledigen we Hem en doen we Hem verdriet. Net zoals het kind dat zich gedraagt alsof zijn vader of moeder niet bestaan en lekker doet wat hij zelf wil. 

Hoe is het met jou?

Neem de tijd om eerlijk naar jezelf te kijken. Kan de Schepper trots zijn op jou? Ben je je bewust van Zijn aanwezigheid en respecteer je Hem altijd? Of houd je liever bepaalde onderdelen van je leven voor Hem verborgen? Hoe laat jij je waardering voor je Schepper zien? Wil jij graag weten waarom Hij je gemaakt heeft? Wil je graag weten wat Zijn bedoeling is met jouw leven? 

God wil oprechte aandacht van jou! Oprechte aandacht betekent dus niet dat je je houdt aan een lijstje met regels of afspraken. Hij wil aandacht vanuit je hart. 

Kijk eens eerlijk naar jezelf. Geef jij God de aandacht en het respect dat Hij als jouw Schepper verdient? Mag God alles weten wat jij doet? Of zijn er dingen in je leven die je liever geheimhoudt. Dingen waar je je misschien wel voor schaamt? Dingen waar je niet trots op bent? Bedenk eens wat je vandaag, afgelopen week, of het afgelopen jaar hebt gedaan waar je je voor schaamt. Dingen waarvan je weet dat het niet goed was. 

Misschien zijn er dingen in je leven waar je je vroeger voor schaamde, maar die inmiddels gewoon geworden zijn. Zijn het de roddels die je vertelt over anderen? Heb je mensen daarmee gekwetst? Heeft de hebzucht jou in de greep? Zorg jij dat je op een slimme manier genoeg geld hebt en benadeel je daarmee anderen of de overheid? Kijk je pornografie via het internet of ga je misschien wel vreemd? Ga je je te buiten aan drank? Doe je er alles voor om jouw reputatie overeind te houden? Ben je verschrikkelijk jaloers op wat anderen hebben en jij niet? Of zijn er andere dingen die je liever geheimhoudt voor je omgeving? 

Ben jij in staat om je Schepper werkelijk waardering en respect te geven?. Ben jij op zoek naar wat Zijn bedoeling is met jouw leven? Kan Hij elke dag trots zijn op wat jij doet? Of zijn er dingen die je doet of hebt gedaan waarmee Hij als rechtvaardige rechter iets zal moeten doen? De Bijbel zegt hierover: 

Niemand leeft zoals God het wil, helemaal niemand. Niemand is verstandig. Niemand verlangt werkelijk naar God. Iedereen doet wat hij zelf wil. Niemand leeft zoals God het wil. Niemand doet iets goeds, helemaal niemand. Romeinen 3:11-12 

Kunnen we onze fouten zelf goedmaken?

Geen enkel mens doet het goed. We doen allemaal wel verkeerde dingen. Je zou denken dat we onze fouten kunnen goedmaken door ook voldoende goede dingen te doen. Maar zijn alle fouten goed te maken door weer goede dingen te doen? Veel fouten laten immers een onherstelbare schade achter.  

Stel, er is iemand die al jaren bij een liefdadigheidsorganisatie werkt. Hij heeft meegeholpen om kindertehuizen en scholen te bouwen. Heel veel kinderen krijgen door deze persoon een kans op goede opleiding en een beter leven. Maar wat nu als deze persoon ook een van de kinderen heeft misbruikt? Zou het dan rechtvaardig zijn om dit misbruik weg te strepen tegen al het goede werk wat deze persoon heeft gedaan? Is dat rechtvaardig voor het kind dat misbruikt is? 

Hopelijk is dit een voorbeeld waar je zelf nooit mee te maken zal hebben. Gelukkig zijn de meeste mensen geen kindermisbruikers, moordenaars of zware criminelen. Maar kijk eens naar je eigen leven. Wat heb jij gedaan toen je jaloers was? Heb jij mensen gekwetst door over ze te roddelen? Hoe ga je om met je partner, met je familie? Ben je altijd eerlijk met geld? Of voel jij je misschien beter dan de meeste andere mensen?  

Ik ken helaas geen enkel mens die perfect leeft. Jij wel?  

Het resultaat van onze keuzevrijheid lijkt dus rampzalig!

We leven vooral zoals we zelf willen. We denken in de eerste plaats aan onszelf. We zijn trots en koppig. Daarmee gaan we elke keer weer voorbij aan wat Hij wil. We beschamen keer op keer onze Schepper door te doen wat we zelf willen. Er gaat steeds meer stuk tussen ons en God. 

Als een partner vreemdgaat, dan zal dat de relatie voorgoed veranderen. De relatie is beschadigd, de ander is beschaamd. Ook al ga je maar één keer vreemd, dan kan je dat niet zomaar goedmaken door een tijd lang niet vreemd te gaan. Het vertrouwen is weg. Om de relatie te herstellen, zal je eerst goed moeten beseffen wat je fout gedaan hebt. Je moet beseffen hoe veel je de ander gekwetst en pijn gedaan hebt. Pas als je echt berouw hebt en de ander is bereid om je te vergeven, dan is herstel van de relatie mogelijk. 

Zo is het ook in onze relatie met God. Wij denken vooral aan onszelf en misschien ook nog aan ons gezin en familie en de dingen die ons dagelijks bezig houden. We zijn trots en eigenwijs. We doen keer op keer dingen waarmee we Hem negeren of zelfs beschamen. Elke keer weer beschadigen wij de relatie met Hem. Elke keer wordt het moeilijker om de relatie nog te herstellen. Zeker als je beseft dat God rechtvaardig is en geen enkele fout door de vingers kan zien. 

Maar als jullie koppig en ongehoorzaam blijven, en niet van plan zijn om je leven te veranderen, zal jullie schuld steeds groter worden. Op een dag zal God over alle mensen rechtvaardig rechtspreken. Dan zal Hij ook over júllie rechtspreken. Romeinen 2:5

blank

Is er dan nog hoop voor ons?

Door onze vrijheid kunnen we kiezen tussen goed en kwaad. We kiezen er elke dag weer voor om te liegen, te bedriegen, te roddelen, om ruzie te maken, jaloers op anderen te zijn, om ons bezig te houden met macht, geld en verkeerde seksuele begeerten. We zijn trots en kortzichtig en denken vooral aan wat ons nu een goed gevoel geeft. Misschien zijn we zelfs wel verslaafd aan bepaalde gewoonten of de spullen die we hebben of willen hebben. We denken vaak aan onszelf en vergeten na te denken over de bedoeling van de Schepper.  

God is de bron van waarheid en rechtvaardigheid. Hij kan daarom ons foute gedrag niet door de vingers zien. Zelfs als wij enorm veel berouw hebben en als we beloven dat we het voortaan beter zullen doen. Als Hij ons zomaar zou vergeven, dan zou hij immers niet meer rechtvaardig en betrouwbaar zijn.  

De waardigheid van God wordt telkens beschaamd doordat we dingen doen die tegen Zijn wil ingaan. En wees eerlijk… we kunnen het eigenlijk ook niet laten. We doen de hele dag door wel dingen die ingaan tegen Zijn wil. Of om het te zeggen in het voorbeeld hierboven: We slaan Hem keer op keer in het gezicht.  

Zijn we dan hopeloos verloren?  

.

Dezelfde God, verschillende namen?
Is de Bijbel nog betrouwbaar?
Het leven van Jezus
Kan God een Zoon hebben?
Is Jezus wel echt gestorven aan het kruis?
Kan God sterven?
Hing iemand anders aan het kruis?
Kan God uit 3 personen bestaan?
Hoe kunnen we bidden?
Samen op reis
Samenvatting