Hoofdstuk 5 ~ Op zoek naar de Waarheid

Eerder schreef ik over de prachtige natuur en over hoe we kunnen ontdekken dat er een Schepper is. In hoofdstuk 3 hebben we al een aantal eigenschappen van Hem ontdekt. Misschien heb je ook verder hierover nagedacht. Heb jij nog andere eigenschappen ontdekt? 

We zijn op een belangrijk punt gekomen. Wil je echt de waarheid ontdekken? Ben je bereid om na te denken over onderwerpen waarover je misschien zelf nog nooit echt hebt nagedacht? Ook over vragen waarop je misschien het antwoord al denkt te weten? Of misschien hebben de mensen om je heen tot nu toe altijd de antwoorden gegeven.  

Als je werkelijk wilt ontdekken wie jouw Schepper is, dan mag je in de eerste plaats aan Hem vragen of Hij je wil laten zien wat de waarheid is! Ik heb mogen ontdekken dat Hij dichterbij is dan je denkt. Wanneer je op zoek bent naar de waarheid, dan zal Hij je ook helpen die te ontdekken. 

Je zou alle religies van de wereld kunnen bestuderen om uit te vinden wat de waarheid is. Er zijn meer dan 4000 verschillende religies. Je zal dus tijdens je hele leven niet genoeg tijd hebben om ze allemaal goed te bestuderen. Je zal dus naar de bron toe moeten gaan. 

Ik wil je een deel van die zoektocht besparen en je graag vertellen wat ik zelf ontdekt heb over de waarheid. Maar ik wil je ook vragen om kritisch te blijven en jezelf vragen te blijven stellen en zelf uit te vinden of dit werkelijk de waarheid is.  

Ik ben de weg, de waarheid en het leven 1

Dat is nog eens een uitspraak! Iemand die een dergelijke uitspraak doet, is óf een grote fantast, óf het is iemand die werkelijk weet wat de waarheid is.  

Het zijn de woorden van Jezus Christus. Hij is de meest opmerkelijk persoon die ooit geleefd heeft. Maar hij was meer dan alleen een opmerkelijke persoon. Daar zal ik je later over vertellen. Meer over Zijn leven en Zijn uitspraken kunnen we vinden in de Bijbel. Ik wil je graag meer over Hem vertellen, maar misschien wil je eerst meer weten waarom de Bijbel anders is als alle andere boeken en waarom de Bijbel betrouwbaar is? In dit artikel kan je lezen waarom de Bijbel zo anders is dan alle andere boeken. Een boek wat al ruim 2000 jaar oud is, maar nog steeds actueel en relevant. Lees meer…

Ik hoop dat je ervoor open staat een aantal dingen te ontdekken die ook voor jouw toekomst van groot belang zijn. Ik zal vanaf nu regelmatig een citaat uit de Bijbel gebruiken. Als je wilt ontdekken wat het hele verhaal achter dit citaat is, dan kan je de bijbehorende link openen.  

De volgende uitspraak is ook van Jezus Christus: 

Geef het Koninkrijk van God en het doen van Zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere zal u dan geschonken worden.2

Als de God uit de Bijbel werkelijk de Schepper is, dan ligt het voor de hand dat je wil ontdekken wat Zijn bedoeling is met jouw leven. Hij is immers degene die je gemaakt heeft. Toch zijn wij mensen ook erg eigenwijs. We willen graag zelf bepalen wat we doen en hoe ons leven er uit ziet. Veel mensen laten zich door anderen vertellen hoe ze moeten leven, zonder dat ze zelf hebben nagedacht en uitgezocht wat het doel is van het leven. Ik hoop dat jij wél de moeite wilt nemen om dit zelf uit te vinden. 

blank

We zijn geen robots of slaven

Dit is meteen de kern. Ons leven zit vol keuzes die laten zien hoe we in het leven staan. De Bijbel staat vol met voorbeelden van mensen die keuzes maken. Sommige mensen kiezen ervoor te leven zoals God het bedoeld heeft en anderen kiezen ervoor dat niet te doen.    

Dat is wat ons mensen ook bijzonder maakt in de schepping. God heeft ons niet gemaakt als robots die precies doen zoals ze geprogrammeerd zijn. We zijn ook geen slaven die alleen maar mogen doen wat hun baas ze heeft opgedragen. Zou de grote Schepper het nodig hebben om slaven of robots te hebben? Nee, Hij heeft ons vrijheid gegeven om te kunnen kiezen. Maar waarom dan?  

Hij heeft ons die vrijheid gegeven omdat Hij Zijn liefde wil delen met ons. Liefde kan je niet geven aan dode dingen, niet aan robots of slaven, maar wel aan wezens die Zijn liefde kunnen beantwoorden. Hij verwacht van ons ook oprechte aandacht. Geen verplichte aandacht, maar Hij wil een antwoord vanuit ons hart op Zijn liefde voor ons! 

God laat zich ontdekken

Ik heb mogen ervaren dat God zich laat ontdekken als je serieus op zoek bent naar antwoorden en als je wil weten wat de waarheid is. 

U zult Mij vinden als u Mij zoekt en het oprecht van Mij verwacht.3

Dan zullen jullie daar weer naar jullie Heer God gaan verlangen. En als jullie met je hele hart naar Hem verlangen, zullen jullie Hem weer vinden.4 

[ Jesaja zegt: ]

Zoek de Heer terwijl Hij Zich laat vinden. Roep Hem om hulp, terwijl Hij dichtbij is.5

Ik heb ontdekt dat wanneer je God zoekt, Hij zich laat vinden. En nog veel mooier: Ik heb ontdekt dat Hij persoonlijke aandacht heeft voor mij. 

Want Ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie. Dan zullen jullie Mij aanbidden. Jullie zullen naar Mij toe komen en tot Mij bidden. En Ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen Mij zoeken en Mij ook vinden, als jullie met je hele hart naar Mij verlangen.6

Als je er ook naar verlangt meer over je Schepper te ontdekken, dan wil ik je gedurende deze zoektocht vooral aanmoedigen om zélf de waarheid te onderzoeken. Als je nieuwsgierig bent, lees dan niet alleen mijn verhaal, maar lees vooral ook zelf in de Bijbel en ontdek zelf of de woorden die daarin staan tot je hart spreken. Als het waar is dat het de woorden van de liefdevolle en rechtvaardige Schepper zijn, dan zullen ze ook jouw hart raken!

blank

Spreek je twijfels uit!

Ik wil je aanmoedigen om je vragen en twijfels naar God uit te spreken. Hij zal luisteren en op het juiste moment antwoord geven op je vragen. Dat kan een antwoord zijn wat je vindt in Zijn Woord (de Bijbel), maar Hij kan je ook op andere manieren verrassen in je leven! 

[…] Hij weet wat er werkelijk in ons hart is. 7

Wat doet het ertoe?

Zou het werkelijk zo zijn dat de Schepper jou en mij liefheeft? En wat betekent dat dan voor ons?

Zou het voor Hem belangrijk zijn hoe wij leven en wat we doen met ons leven?

.

Samen op reis
Samenvatting

  1. JOHANNES 14:6
  2. Mattheüs 6:33 
  3.  JEREMIA 29:13 
  4. DEUTERONOMIUM 4:29
  5. JESAJA 55:6 
  6.  JEREMIA 29:11-13 
  7.  1 TESSALONICENZEN 2:4