blank

Hoofdstuk 4 ~ We mogen kiezen

Waarom heeft de Schepper alles gemaakt? Het oneindig grote heelal laat zien hoe groot en machtig de Schepper is. Maar er is meer. Hij had kunnen stoppen na het maken van de wereld met levende planten, dieren en mensen. Maar hij is verdergegaan. Hij heeft de mensen de mogelijkheid gegeven om zelf keuzes maken. 

Hiermee heeft de Schepper een heel bijzonder ingrediënt aan Zijn schepping toegevoegd. Hij heeft de mensen de mogelijkheid gegeven om Hem te respecteren en lief te hebben, maar ook te doen wat ze zelf willen en Hem te negeren. Jij en ik kunnen ervoor kiezen om te accepteren dat we geschapen zijn. We kunnen dit waarderen en onze Schepper dat ook laten merken. Maar je kunt er ook voor kiezen om het bestaan van de Schepper te negeren en te leven zoals je het zelf het beste vindt, of door je te laten leiden door wat andere mensen goed voor je vinden. 

De belangrijkste keuze

Wat voor keuzes heb jij vandaag gemaakt? Het lijken vaak onbelangrijke keuzes, maar ze kunnen soms een groot verschil maken. Zo is er het verhaal van Stanislav Petrov, een luitenant van de luchtverdedigingsmacht van de Sovjet-Unie. Als Petrov er niet was geweest, zou er vrijwel zeker een nucleaire strijd zijn uitgebroken tussen de VS en de Sovjet-Unie. Dit zou de mensheid kunnen hebben verwoest. 

Op 26 september 1983 was Petrov aan het werk. Zijn taak was om de waarschuwingssystemen van de Sovjets in de gaten te houden. Verschillende alarmen gingen af, wat aangaf dat de VS raketten op de Sovjets hadden gelanceerd. Het was Petrovs taak om te beginnen met terugschieten. Maar hij had het gevoeld dat er iets niet klopte en besloot zijn superieuren nog niet te informeren. Hij wist immers wat de vreselijke gevolgen voor de wereld zouden kunnen zijn als hij dat wel deed. 

Uiteindelijk bleek het vals alarm te zijn. Petrovs beslissing om zijn bevelen te negeren, hebben in dit geval zijn eigen land maar ook de hele wereld gered. 

Een kleine beslissing kan dus grote gevolgen hebben. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. 

Gelukkig hoeven wij niet dagelijks keuzes te maken met zulke verstrekkende gevolgen. Maar we staan wel allemaal voor een hele belangrijke keuze die ons eigen leven en onze toekomst zal bepalen. De belangrijkste keuze in ons leven is of we accepteren dat er een Schepper is. Als we het bestaan van de Schepper negeren, dan zal dat niet meteen merkbare gevolgen hebben. De wereld zal niet vergaan. Maar het bepaalt wél je toekomst en misschien ook wel die van anderen.  

Iedereen is geboren en heeft dus een moeder. Hoe zou jouw moeder het vinden als je haar negeert en ontkent dat je je leven aan haar te danken hebt? Je kan je moeder negeren, maar daarmee verander je nog niet dat je bent geboren. 

Hoe zou de Schepper het vinden als je de keuze maakt om Hem te negeren?  

Wil jij leven als weeskind? Of wil jij meer ontdekken over Wie je gemaakt heeft? Wie heeft ervoor gezorgd dat je bestaat? En hoe zou je meer over je Schepper kunnen ontdekken? Waarom zou Hij ons de vrijheid hebben gegeven om keuzes te maken in ons leven?  

blank

Als we de Schepper konden zien

Hoe zouden we dan meer over Hem kunnen ontdekken? We kunnen Hem immers niet zien en vragen wat de bedoeling is.  

Er zijn verschillende redenen waarom we Hem niet kunnen zien. In de eerste plaats is Hij geen schepsel, maar de Schepper zelf. Je kan je daarom misschien wel voorstellen dat Hij overal aanwezig is als geestelijk wezen.  

Maar een andere reden heeft ook met onze vrijheid te maken. Als Hij altijd en overal zichtbaar aanwezig was, zouden wij dan nog zelf keuzes kunnen maken? Wat zou jij doen als de Schepper de hele dag zichtbaar in de buurt was en Hij over je schouder meekijkt met wat je aan het doen bent? Zouden we Hem nog kunnen negeren? Je moet dan wel heel veel lef hebben of enorm stom zijn om iets te doen wat Hij niet wil. 

Je kan immers pas eigen keuzes maken als je niet meteen gecorrigeerd wordt wanneer je iets doet wat niet goed is. Je kan pas leren als je ook fouten kan maken. Zonder keuzevrijheid kunnen we alleen maar doen wat ons opgedragen wordt. Net als dieren, die alleen reageren vanuit hun instinct.  

Ik ontdek elke dag weer dat kiezen niet makkelijk is. Er zijn zo veel uitdagingen. Een voordeel is dat het leven door die keuzes niet saai en voorspelbaar is. Veel uitdagingen maken het leven waardevol. Als ik een uitdaging overwin, dan heb ik iets geleerd. Maar verkeerde keuzes kunnen ook veel verdriet brengen. Ik heb met mijn keuzes vaak fouten gemaakt en andere mensen benadeeld en zelfs veel pijn gedaan. Fouten waar ik mij nog steeds voor schaam en die vaak niet meer goed te maken zijn.  

Onze keuzevrijheid is meer dan alleen hoe we omgaan met onze omgeving. De belangrijkste keuze is je houding tegenover je Schepper. Als je accepteert dat Hij bestaat en jou gemaakt heeft, dan is de volgende vraag of je Hem ook respecteert. Om dat te kunnen doen, moet je willen ontdekken wat Hij belangrijk vindt. Om het antwoord hierop te vinden, zal je zelf op zoek moeten. Je moet dit niet zomaar laten bepalen door de cultuur waarin je leeft of door de mensen om je heen. Je bent immers uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor jouw houding tegenover je Schepper. 

Ook al weet je dat er een Schepper is, dan is het menselijk om het daar bij te laten. We doen gemakkelijk wat we zelf willen, of we laten ons leven bepalen door wat andere mensen willen.  

Hoe gemakkelijk vergeten we bewust na te denken over de belangrijkste keuzes in het leven. 

Wat is dan het doel van ons leven?

Als je eenmaal weet dat er een Schepper is, wil je dan ook weten waarom we door Hem zijn gemaakt? Zou het alleen zijn voor Zijn plezier? Of zou het helemaal niet uitmaken wat we doen met ons leven? Wordt er iets van ons verwacht? 

Zou je het antwoord kunnen vinden bij een van de vele religies? Er zijn meer dan 4000 religies om uit te kiezen. De meeste religies geven wel een antwoord op de vraag waarom we bestaan. Maar elke religie geeft een ander beeld van de Schepper of heeft zelfs meerdere goden. En vrijwel elke religie heeft een ander antwoord op de vraag wat het doel van ons leven is.  

Sommige mensen denken dat alle religies een stukje van de Schepper laten zien. Alsof je van verschillende kanten naar dezelfde persoon kijkt. Zouden alle religies dan een gedeelte van de waarheid laten zien? Dat is helaas onmogelijk. De religies hebben compleet tegenstrijdige verklaringen over de Schepper en schepping. En vooral over het doel van ons bestaan lopen de meningen ver uiteen. Als we verder willen komen, moeten we dus op zoek naar de absolute waarheid! 

Blijkbaar hebben we met onze vrijheid om te kunnen kiezen niet alleen de mogelijkheid gekregen om te accepteren dat er een Schepper is. Je zal ook moeten uitvinden wat de waarheid over de Schepper is. Is het beeld dat je van de Schepper hebt wel de waarheid? 

blank

Wat is de waarheid?

De Schepper zelf is de enige waarheid. Hij is immers niet afhankelijk van het beeld dat wij van de Schepper maken. De waarheid over Hem kan dus ook niet door een cultuur of religie worden bepaald. We moeten dus naar de bron toe gaan. 

Maar hoe kunnen we ontdekken wat de waarheid is?  

Wie is de Schepper en waarom heeft Hij ons gemaakt?

.

Een vrije wil of het lot?
Zou de Schepper naar ons luisteren?
Dezelfde God, verschillende namen?
Samen op reis
Samenvatting