Hoofdstuk 3 ~ De Ontwerper van het leven

Ik ben blij dat je hebt besloten mee te gaan op deze ontdekkingsreis. We gaan samen op zoek naar antwoorden op de belangrijkste vragen van het leven. We komen langs vragen waar je misschien nog nooit over hebt nagedacht.  

Als er een Ontwerper, een Schepper van het leven is, waarom weet dan niet ieder mens precies wie dat is?  Zou jij het ook niet een stuk makkelijker vinden als we onze Schepper konden zien? Een hoop van onze vragen zouden dan simpel beantwoord kunnen worden. De Schepper zal er dus een goede reden mee hebben, waarom Hij zich niet openbaar laat zien. 

Toch kunnen we een aantal kenmerken ontdekken van de Schepper door naar de natuur en de mensen te kijken. Een ontwerp laat immers ook iets zien over de ontwerper. Wat zou jij kunnen ontdekken over de Ontwerper als je naar de natuur en naar het heelal kijkt? In dit hoofdstuk wil ik in ieder geval graag een paar eigenschappen van de Ontwerper die je ziet in de natuur met je delen. 

Een creatieve schepper

Het leven op aarde laat zien dat de Ontwerper heel creatief is. Kijk maar naar de vele details in de natuur. Je ziet dat alles met een enorme aandacht voor detail is gemaakt. Alle planten, dieren en mensen zitten zo ingewikkeld in elkaar dat wetenschappers na eeuwen onderzoek nog steeds enorm veel te ontdekken hebben. En wat dacht je van de rest van ons universum? Er zijn ontelbaar veel sterren en planeten, veel te veel om allemaal te ontdekken. 

.

blank

.

Weet je nog dat ik, toen ik dit verhaal voor jou begon te schrijven, in de tuin zat en mij verbaasde over de schoonheid en de details van de natuur? Geen enkel schepsel is hetzelfde en ieder onderdeel is mooi om te zien. Maar de natuur zit niet alleen mooi in elkaar, iedere eigenschap van mensen, dieren en planten heeft ook een functie. Alles werkt met elkaar samen.  

Een bloem kan zich niet voortplanten zonder insecten en de insecten kunnen niet leven zonder de bloemen. Veel bloemen hebben prachtige kleuren en trekken daarmee insecten aan. De vorm van bepaalde bloemen is aantrekkelijk voor die insecten die hun stuifmeel naar een andere bloem kunnen brengen.  

Bijen en andere insecten bestuiven veel gewassen die we eten. Zonder deze bijen hebben we dus geen eten. En dan hebben we het echt niet alleen over honing. Driekwart van de gewassen die we verbouwen, is afhankelijk van bestuiving door bijen. Ons leven zou er dus heel anders uitzien zonder deze kleine harige insecten.  

Dit is maar één van de ontelbare voorbeelden die laat zien hoe alles samenwerkt om het leven mogelijk te maken. De Schepper hiervan moet dus wel onvoorstelbaar creatief en briljant zijn om dit allemaal te bedenken. 

Een betrouwbare schepper

Elke avond gaan we naar bed en vertrouwen erop dat het over een paar uur opnieuw dag wordt. We zijn niet bang dat het donker zal blijven. Net zo goed weten we ook dat de seizoenen elkaar jaar na jaar opvolgen. In het najaar weten we dat het winter wordt en dat daarna de lente weer komt. Ieder jaar zijn er de geschikte seizoenen om te zaaien en te oogsten. 

We vertrouwen op deze vaste patronen van dag en nacht en zomer en winter. We kunnen ook vertrouwen op de wetten van de natuur, zoals de zwaartekracht. Deze wetten zijn onveranderlijk en de hele wetenschap zou niet kunnen bestaan zonder dat de natuur volgens vaste regels reageert.  

Er bestaat geen willekeur in de natuur. Alles werkt volgens vaste patronen van oorzaak en gevolg. Het is niet zo dat een etmaal opeens langer of korter duurt. Ook de zwaartekracht werkt altijd op dezelfde manier. Zo kunnen we erop vertrouwen dat wanneer we in de lucht springen, we ook weer terugkomen op de grond.  

Als de natuurwetten met willekeur zouden werken, dan zou chaos het gevolg zijn. Het leven op aarde zou niet kunnen bestaan en het universum zou niet kunnen functioneren. 

De Schepper is een Schepper van orde en structuur, van oorzaak en gevolg. Je kan er dus van uitgaan dat de Schepper betrouwbaar is. 

.

blank

.

Een schepper van liefde en relaties

We kunnen niet leven zonder de mensen om ons heen. We hebben elkaar nodig om dingen voor elkaar te krijgen. Maar we kunnen eigenlijk ook niet zonder contact met andere mensen. De band met onze familie en geliefden gaat dieper dan alleen maar dat we elkaar nodig hebben om ons eten en drinken te regelen. Relaties en liefde tussen mensen zijn een bijzonder onderdeel van ons bestaan. Ze geven het leven extra kleur. De Schepper zal dus een bedoeling hebben met de liefde en relaties tussen mensen. We zullen hier later nog wat dieper in duiken. 

De basis voor goed en fout

Wat denk je, zou de Schepper nog wel betrokken zijn bij Zijn schepping? Of zou Hij het universum gemaakt hebben en ons daarna aan ons lot hebben overgelaten? Het is misschien helemaal geen vreemde vraag als je kijkt naar alle ellende die er op deze wereld is. 

Stel dat de wereld ontstaan is zónder Schepper. Zou er dan een antwoord zijn op de vraag waarom er ellende in de wereld is? Of ga jij er gewoon van uit dat ellende nou eenmaal bestaat, zonder speciale reden? Waarom is er dan een verschil tussen ‘goed’ en ‘fout’? Het bestaan van ‘goed’ en  ‘fout’ wijst erop dat er ergens een standaard is die bepaalt of iets goed of fout is. Er moet dus een algemene norm zijn, een moraal of algemene waarheid. 

Waarom zou een mens het waard zijn om beschermd te worden tegen het ‘kwaad’? De natuurwetten bepalen nooit of iets goed of fout is. Natuurwetten zijn er gewoon. Ze doen wat ze moeten doen. Als je springt, dan weet je dat je ook weer naar beneden getrokken zal worden door de zwaartekracht. Daar is niets goeds of kwaads aan. 

Stel dat alles alleen volgens oorzaak en gevolg verloopt. Is er dan keuze mogelijk? Als je ervan uit gaat dat alles wat we doen, alleen het gevolg is van natuurkundige en chemische processen, dan hoeven ons ook niet druk te maken over de ellende in de wereld. Dan hoeven we ons totaal niet verantwoordelijk te voelen voor wat we doen. Het is immers toch alleen maar het gevolg van de chemische processen in onze hersenen en ons lijf? Of zou er toch meer zijn dan dat? 

Als er geen onpartijdig ‘goed’ en ‘fout’ bestond, waarom zouden we moord, verkrachting, overspel of liegen dan ‘fout’ noemen? Er moet dus een absolute waarheid zijn. Die waarheid zit diep verankerd in de schepping en vindt zijn oorsprong bij de Schepper. 

Ben jij ook nieuwsgierig naar het antwoord op de vraag waarom de schepper ons heeft gemaakt?

blank

.

Samen op reis
Samenvatting