के एउटै परमेश्वर ३ व्यक्तित्व हुन सक्‍नुहुन्छ र ?

बाइबलले पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वर गरी परमेश्वरका तीन प्रकटिकरणहरु बारे उल्लेख गर्दछ । यधपि, परमेश्वर एक मात्रै हुनुहुन्छ भनेर पनि बाइबलले स्पष्ट पार्दछ । उहाँ एक अस्तित्व र तीन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।  यो कुरा हाम्रो निम्ति कल्पना बाहिर छ ।

यस अवधारणाको निम्ति, हामी प्रायः “त्रिएक” शब्द चलाउँछौं । यो शब्द बाइबलमा छैन । यो शब्द परमेश्वरका तीन व्यक्तित्वहरु अभिव्यक्त गरिने शब्द हो । परमेश्वरको महानता र जटिलतालई कहिल्यै पूर्ण रुपमा हामी कसैद्वारा बुझ्‍न सकिंदैन तापनि उहाँका केही विशेषताहरु भने बाइबलबाट पत्ता लगाउन सक्छौं ।

येशूकी आमा मरियम पनि त्रिएकको हिस्सा हो भन्‍ने कसै-कसैको धारणा हुन सक्छ, तर त्यो सोचाइ गलत हो। त्रिएक परमेश्वरमा पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर (वचन, येशू ख्रीष्ट) र पवित्र आत्मा परमेश्वर समावेश हुनुहुन्छ ।

परमेश्वर एक हुनुहुन्छ

परमेश्वर एक हुनुहुन्छ भन्‍ने तथ्य बारे बाइबल एकदमै स्पष्ट छ। यो कुरालाई पुष्टि गर्ने बाइबलका केही पदहरु यस प्रकार छन्:

  • दश आज्ञाहरुमध्ये पहिलो आज्ञाः “म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वर हुँ, जसले तिमीहरूलाई मिश्रदेश, अर्थात्‌ दासत्‍वको देशबाट निकालेर ल्‍याएँ। “मबाहेक अरू कुनै देवता-देवीहरू नमान्‍नू।” प्रस्थान २०:२-३
  • ” हे इस्राएल, सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्‍वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्‍छ ।” व्यवस्था ६:४
  • यशैया अगमवक्ताद्वारा परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ, “… मभन्‍दा अघि कोही ईश्‍वर नै बनिएको थिएन, न त म पछि कोही हुनेछ।” यशैया ४३:१०
  • प्रेरित पावलले एफिसीका मानिसहरुलाई आफ्नो पत्रमा लेख्‍दछन्: एउटै प्रभु, एउटै विश्‍वास र एउटै बप्‍तिस्‍मा, 6हामी सबैका एउटै परमेश्‍वर र पिता, जो सबैमाथि, सबैका मध्‍य र सबैमा हुनुहुन्‍छ। एफिसी ४:५-६

पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा

परमेश्वरको सारतत्त्वलाई साधारण तरिकाल व्याख्या गर्न सकिंदैन । त्यो  त्यस्तो आश्चर्यको कुरो होइन;  हामी फूलको बीउको बढ्दो सामर्थ्य  वा मानव भ्रूणको बनावट पनि पूर्ण रुपमा बुझ्‍न सक्तैनौं । त्यसो हो भने, के हामी सृष्टिकर्ता स्वयमलाई बुझ्‍न सकौंला त?

 परमेश्वरका तीन प्रकटिकरणहरुमा, हामी परमेश्वरको महानता र उहाँका विशेषताहरु बारे थोरै नियाल्न सक्छौं । उहाँ आफ्ना सन्तनाहरुलाई वास्ता गर्नुहुने पिता हुनुहुन्छ । पुत्र हामीजस्तै मानव बन्‍नुभएको परमेश्वर हुनुहुन्छ । पवित्र आत्मा परमेश्वरमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरुमा उनीहरुद्वारा उपस्थित हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ ।

शरीर, प्राण र आत्मा

मानिसमा शरीर, प्राण र आत्मा हुन्छ । मानिसमा भौतिक शरीरको साथमा प्राण (सोच्‍ने क्षमता) र आत्मा वा “हृदय” (चरित्र, प्रेम) हुन्छ । यी तीनै तत्त्वहरु मिलेर एउटा मानव जीवन बन्दछ ।

यस कुराले परमेश्वरका फरक व्यक्तित्वहरु बुझ्‍नमा अलिकति सहायता पुर्‍याउन सक्छ, तर कुनै पनि हिसाबले परमेश्वरको सम्पूर्ण व्यक्तित्व बारे व्याख्या गर्दैन । परमेश्वर शरीरमा सीमित हुनुहुन्‍न; उहाँ त आत्मिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, र उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ । तथापि, उहाँले आफ्नो विशेष योजना पूरा गर्नको निम्ति केही समयको निम्ति मानवको रुपमा जिउनुभएको छ ।

येशू स्वयमले भन्‍नुभयोः

पिता र म एक हौं।” यूहन्‍ना १०:३०

अनि:

…जसले मलाई देखेको छ, त्‍यसले पितालाई देखेको छ।…। यूहन्‍ना १४:९ख

सृष्टि अघि नै परमेश्वर तीन व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो

हामीले बाइबलमा संसारको सृष्टि हुँदा नै परमेश्वरका तीन व्यक्तित्वहरु पहिले नै अस्तित्वमा थिए भनेर थाहा पाउन सक्छौं । तसर्थ परमेश्वरको पुत्र पृथ्वीमा जन्मिनुभएदेखि अस्तित्वमा हुनु भएको होइन । परमेश्वरको आत्माको अस्तित्व पनि सृष्टिको प्रारम्भमा नै वर्णन गरिएको छ;

पृथ्‍वी आकारविनाको र शून्‍य थियो। अथाह समुद्रमाथि अन्‍धकार थियो, र परमेश्‍वरका आत्‍मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दैरहनुहुन्‍थ्‍यो। उत्पति १:२

यूहन्‍नाले “परमेश्वरको वचन” भनी वर्णन गर्दै आफ्नो सुसमाचार सुरु गरेका छन् । हामीले केही पदहरु पढ्दै गयौं भने,  परमेश्वरको वचनले परमेश्वरको पुत्रलाई सङ्केत गर्दछ; 

आदिमा वचन हुनुहुन्‍थ्‍यो, वचन परमेश्‍वरसँग हुनुहुन्‍थ्‍यो, अनि वचन परमेश्‍वर हुनुहुन्‍थ्‍यो। उहाँ आदिमा परमेश्‍वरसँग हुनुहुन्‍थ्‍यो। सबै थोक उहाँद्वारा बनिए, र बनिएको कुनै थोक पनि उहाँविना बनिएन। यूहन्‍ना १:१-३

अनि वचन देहधारी हुनुभयो, र अनुग्रह र सत्‍यताले पूर्ण भई हाम्रा बीचमा वास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्‍यौं, जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्रको जस्‍तो थियो। यूहन्‍ना १:१४

के येशू परमेश्वरको दाहिने बाहुलीमा विराजमान हुनुहुन्छ?

विभिन्‍न बाइबल पदहरुले येशू अहिले परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ भनी उल्लेख गर्दछन्; उदाहरूको निम्ति, हिब्रू १२:२,

हाम्रा विश्‍वास सुरु गर्नुहुने र पूरा गर्नुहुने येशूलाई हेरौं, जसले उहाँको सामुन्‍ने राखिदिएका आनन्‍दको निम्‍ति अपमानलाई केहीजस्‍तो नठानी क्रूसको कष्‍ट भोग्‍नुभयो, र परमेश्‍वरको सिंहासनको दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्‍छ। हिब्रू १२:२

परमेश्वरको आत्मिक संसारको चित्र हामीलाई देखाउनको निम्ति बाइबल उपमाहरुले भरिएको छ । आखिर, परमेश्वरको भौतिक शरीर छैन । “दाहिने बाहुलीपट्टि विराजमान हुनु” ले सृष्टिमा येशूको स्थान र शक्तिलाई झल्काउँदछ । यो रुपक भनेको परमेश्वरको सारा आदर र सम्मानचाहिँ येशूको कारणले हो भन्‍ने सङ्केत गर्दछ । यदि तपाईं यस बारे अझ धेरै पढ्न चाहनुहुन्छ भने, उदाहरणको निम्ति यो  लिङ्क (अङ्ग्रेजीमा) पढ्नुहोस् ।

पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वर एकै हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँहरु स्वतन्त्र व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भनी बाइबलाट हामी थाहा पाउन सक्छौं ।

परमेश्वर अस्तित्वमा एक हुनुहुन्छ, तथापि उहाँका व्यक्तित्वचाहिँ ३ छन् भन्‍ने कुरा पूर्ण रुपमा थाहा पाउनु हाम्रो  निम्ति असम्भव हुन्छ । हामीसित अन्य कुनै उदाहरणहरु छैनन्  । त्यसैले, हामीले  परमेश्वर हाम्रो कल्पनाभन्दा महान् हुनुहुन्छ भन्‍ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्दछ ।

.