के मैले बप्तिस्मा लिनु पर्छ ?

बप्तिस्मा भनेको कसैलाई पानीमा डुबाउनु वा कसैलाई पानीले छर्कनु हो । तपाईंले आफ्नो पुरानो, पापपूर्ण जीवनदेखि उद्दार पाउने निर्णय गरेपछिको अर्को चरण बप्तिस्मा हो । यदि तपाईंले परमेश्वरले चाहनुभए अनुसारको जीवन जिउने निर्णय गर्नुभएको छ भने, तपाईंले बप्तिस्मा लिएर त्यो निर्णय व्यक्त गर्न सक्‍नुहुन्छ । बप्तिस्माले तपाईंले सार्वजनिक रुपमा  म येशूजस्तै मरेको र पुनर्जीवित भएको छु भनी प्रदर्शन गर्नुभएको हुन्छ । तपाईंका पापहरु धोइएका छन् र तपाईंले नयाँ जीवन शुरु गर्नुभएको छ भन्‍ने कुरा तपाईंले देखाउनुभएको हुन्छ।

बप्तिस्मा लिनु भनेको के हो ?

 बप्तिस्माको कार्यमा तपाईं पानीमा चुर्लुम्म डुब्‍नुभएको हुन्छ । बप्तिस्मा समुद्रमा, नदीमा, पौडी  पोखरीमा, वा मण्डलीको विशेष बेसिनमा गर्न सकिन्छ । कतिपय मण्डलीहरुमा कसैलाई पानी छर्केर पनि बप्तिस्मा दिइन्छ । तपाईंले बप्तिस्मा लिएर सार्वजनिक रुपमा म येशूको हुँ भनी सबैलाई प्रदर्शन गर्नुभएको हुन्छ । योचाहिँ येशूको मृत्यु र पुनरुत्थानको प्रतीक हो । साथै, तपाईंको पापमय पुरानो जीवन धोइएको छ भन्‍ने कुराको पनि प्रतीक हो । यो नयाँ जीवनको सुरुआत हो  ।

नयाँ  जीवन

डुब्की बप्तिस्मा तपाईंको (आत्मिक) दफन हो ।  तर तपाईं पानीबाट पुनः बाहिर निस्‍कनुभएको हुन्छ । यस कुराले (आत्मिक) नयाँ जीवनमा तपाईंको पुनरुत्थानको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

बप्‍तिस्‍मामा तिमीहरू उहाँसँग गाडिएका थियौ। मरेकाहरूबाट उहाँलाई जीवित पार्नुहुने परमेश्‍वरको कार्यमा विश्‍वास राख्‍नाले यही बप्‍तिस्‍मामा तिमीहरू पनि उहाँसँगै जीवित पारियौ। कलस्सी २:१२

के तिमीहरू जान्‍दैनौ हामी सबै, जतिले ख्रीष्‍ट येशूमा बप्‍तिस्‍मा लियौं, उहाँकै मृत्‍युमा बप्‍तिस्‍मा लिएका थियौं? यसकारण बप्‍तिस्‍माद्वारा हामी मृत्‍युमा उहाँसँगै गाडियौं, ताकि जसरी पिताको महिमाद्वारा ख्रीष्‍ट मरेकाहरूबाट जीवित पारिनुभयो, त्‍यसरी हामी पनि नयाँ जीवनको मार्गमा हिँड़ौं। रोमी ६:३-४

आत्मिक रुपमा , तपाईंको पुरानो जीवनको अन्त हुन्छ अनि तपाईंले नयाँ जीवनको सुरुवात गर्न सक्‍नुहुन्छ । बप्तिसमा तपाईंको भविष्यको पनि प्रतीक  हो।  तपाईंको शरीर मरेपछि, तपाईंले स्वर्गमा परमेश्वरमा नयाँ जीवन पाउनु हुनेछ ।

तपाईंका पापहरु धोइन्छन् 

बप्तिस्माले तपाईंका पापहरु धोइएका छन् भन्‍ने कुरा पनि झल्काउँदछ । यसले येशू ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा तपाईंका पापहरु धोइएका छन् भन्ने कुरा देखाउँदछ । परमेश्वरले तपाईंका पापहरुको निम्ति तपाईंलाई न्याय गर्नुहुनेछैन ।

येशूका चेला पत्रुसले यस बारे यसो भन्दछन्:

पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, “पश्‍चात्ताप गर, र तिमीहरूका पाप-क्षमाको निम्‍ति येशू ख्रीष्‍टको नाउँमा तिमीहरू प्रत्‍येकले बप्‍तिस्‍मा लेऊ, र तिमीहरूले पवित्र आत्‍माको वरदान पाउनेछौ। प्रेरित २:३८

पश्चाताप र बप्तिस्मा एकापसमा सम्बन्धित छ

पश्चाताप भनेको तपाईंको जीवन शैली परिवर्तन गर्नु हो  ।  तपाईंले येशूको उपहार ग्रहण गर्नुभएमा, तपाईंले फरक जीवन बिताउन सुरु गर्न सक्‍नुहुन्छ ।  यो अनन्त ( आत्मिक) जीवनको सुरुवात हो । परमेश्वरले तपाईंको जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान पाउनुहुनेछ । तपाईंले अबदेखि सबै थोक आफैलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्‍न, तर परमेश्वरको नेतृत्वद्वारा नियन्त्रित हुनुहुन्छ । तपाईंले सुन्दर भविष्यसाथ जीवन सुरु गर्नुहुनेछ ।

विश्‍वास गर्ने र बप्‍तिस्‍मा लिनेले उद्धार पाउनेछ, तर विश्‍वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ। मर्कूस १६:१६

येशू ख्रीष्टले पनि बप्तिस्मा लिनुभयो

येशू ख्रीष्टले पनि पृथ्वीमा आफ्नो मिशन सुरु गर्नु अघि आफैले बप्तिस्मा लिनुभएको थियो। उहाँले यूहन्नाद्वारा बप्तिस्मा लिनुभयो। येशूले आफ्ना पापहरू पखाल्नु वा नयाँ जीवन सुरु गर्नु आवश्यक थिएन। उहाँको बप्तिस्मा हामी परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी हुनुपर्छ भनी हामीलाई  देखाउनको लागि उदाहरण  थियो।

तब येशू गालीलबाट यूहन्‍नाकहाँ तिनीद्वारा बप्‍तिस्‍मा लिन यर्दनमा आउनुभयो। तर यूहन्‍नाले यसो भनेर उहाँलाई रोक्‍न खोजे, “बरु मलाई पो तपाईंबाट बप्‍तिस्‍मा लिनु आवश्‍यक छ, र के तपाईं मकहाँ आउनुहुने?” तर येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “अहिलेलाई यसै हुन देऊ। किनभने यसरी नै हामीहरूले सबै धार्मिकता पूरा गर्नुपर्दछ।” तब यूहन्‍ना राजी भए। अनि येशू बप्‍तिस्‍मा लिएर तुरुन्‍तै पानीबाट माथि निस्‍कनुभयो, अनि स्‍वर्ग उघ्रियो, र उहाँले परमेश्‍वरका आत्‍मालाई ढुकुरझैँ ओर्लिरहनुभएको र आफूमाथि आइरहनुभएको देख्‍नुभयो। तब स्‍वर्गबाट यो वाणी आयो, “यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्‍न छु।” मत्ती ३:१३-१७

उहाँको बप्तिस्मा पछि, येशू ख्रीष्टले पवित्र आत्मा प्राप्त गर्नुभयो। येशूले आफ्नो स्वर्गीय पिताको आज्ञा पालन गर्नुभयो र त्यसो गरेर हामीलाई नमूना देखाउनुयो । 

पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा

बप्तिस्मामा, तपाईंले पिता (परमेश्वर), पुत्र (येशू ख्रीष्ट), र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा लिनुभएको छ भनेर घोषणा गरिन्छ। तपाईं परमेश्वरको परिवारको सदस्य हुनुहुनेछ। येशू स्वर्गमा जानु हुने बेलामा आफ्ना चेलाहरूलाई यो निर्देशन दिनुभयो:

यसकारण जाओ, र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्‍माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्‍तिस्‍मा देओ मत्ती २८:१९

यदि तपाईं  पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वर  बारेमा अधिक जान्‍न चाहनुहुन्छ भने, यस शिर्षकको लेख पढ्नुहोस् ।

तपाईंलाई के कुराले रोकिराखेको छ ?

येशू ख्रीष्ट मेरा  पापहरूको लागि मर्नुभयो भनी विश्वास गर्नुहुन्छ र म परमेश्वरको इच्छा अनुसार जीवन सुरु गर्न चाहनुहुन्‍छ भने, तपाईंले बप्तिस्मा लिन सक्‍नुहुन्छ । सुरुमा तपाईंले बाइबल पूरै जान्नु आवश्यक पर्दैन । तपाईंले परमेश्वरमा भरोसा गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।

तपाईंले बप्तिस्मा लिएर  यो कुरा परमेश्वर र तपाईंका नजिकका मानिसहरूलाई देखाउनुहुन्छ। कुनै-कुनै देशमा बप्तिस्मा लिनु निकै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। आखिर, तपाईंले  म येशूको हुँ भनी सार्वजनिक रूपमा देखाइरहनुभएको हुन्छ ।  तपाईंले गरेको यो निर्णय परिवार र साथीहरूलाई देखाउँदा त झन खतरनाक पनि हुन सक्छ।

त्यस्तो अवस्थामा बप्तिस्मा लिनु एकदमै गाह्रो निर्णय हुन सक्छ। त्यो कुरा परमेश्वर जान्नुहुन्छ। यदि तपाईं यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ भने, परमेश्वरसँग बुद्धि र शक्ति माग्‍नुहोस्।

यदि तपाईंले आफ्नो क्षेत्रमा येशू ख्रीष्टका अन्य चेलाहरु चिन्‍नु भएको छैनभने, हाम्रो टोलीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। कृपया सम्पर्क पृष्ठमा जानुहोस् वा (तपाईंको देशमा उपलब्ध भएमा) च्याट प्रयोग गर्नुहोस् । हाम्रो टोलीका सदस्यहरू विश्वका विभिन्न देशहरूमा बस्छन्। त्यसैले हामी तपाईंलाई तपाईंको छिमेकमा येशू ख्रीष्टका अन्य चेलाहरूसँग जोड्ने प्रयास गर्न सक्छौं। तपाईंलाई धेरै आशिष र ज्ञानबुद्दिको कामना गर्दछु!

.