सम्पर्क

यदि तपाईंसित जीवन, परमेश्वर, येशू ख्रीष्टको बारेमा वा यस वेबसाइटमा बताइएको विषयमा कुनै प्रश्‍नहरु छन् भनेः

स्वयमसेवकहरूको समूहले च्याट र इ-मेल हेर्दछन् । उनीहरू दस भन्दा बढी विभिन्न देशहरूमा बस्छन्, त्यसैले सम्भव भएसम्‍म तपाईं आफ्नो देशको कोही न कोही व्यक्तिसित जोडिनुहुनेछ।

येशू ख्रीष्टका अन्य चेलाहरुसित जोडिनुहोस्

यदि तपाईं आफ्नो छिमेकीका क्रिश्चियनहरूसँग सम्पर्कमा रहन चाहनुहुन्छ वा अनलाइन कोर्सअनुसार चल्‍न चाहनुहुन्छ भने, तलका वेबसाइटहरू मध्ये कुनै एक वेबसाइट हेर्नुहोस्।

  • Jesus.net  ( येशू ख्रीष्ट र विभिन्‍न निःशुल्क अनलाइन कोर्सहरु बारे थाहा पाउनुहोस् )
  • www.alpha.org  तपाईंको आफ्नो क्षेत्रमा परमेश्वर र येशू ख्रीष्ट बारेको कोर्स गर्नुहोस् ( उपलब्ध भएको खण्डमा)

विभिन्न भाषाहरुमा वेबसाइइट

.

परमेश्वरसित कुराकानी गर्ने तरिका
के मैले बप्तिस्मा लिनु पर्छ ?
अनलाइन बाइबलहरु र धेरै सिकाइहरु
सिफारिश गरिएका चलचित्रहरु
सम्पर्क