के परमेश्वर मर्न सक्‍नुहुन्छ ?

बाइबलमा येशू ख्रीष्टको बारेमा कुरा बताइएको छ । उहाँ मानवको रुपमा पृथ्वीमा आउनुभएको स्वयम परमेश्वर हुनुहुन्छ । उहाँ हाम्रा पापहरुको दण्ड भोग्‍नको निम्ति मर्नुभयो  । आफ्नो पापमय व्यवहारको लागि पश्चाताप गर्ने र येशू ख्रीष्ट ती पापहरुको निम्ति मर्नुभयो भनी विश्वास गर्ने हरेक व्यक्तिले यस्तो बोझहरु आफै बोकिरहनु पर्दैन । येशूको मृत्युको कारणले, परमेश्वरद्वारा क्षमादान सम्भव भएको छ ।

तर परमेश्वरको निम्ति मर्नु कसरी सम्भव हुन सक्थ्यो ? यस बीचमा कसले ब्रह्माण्ड सञ्‍चालन गरिरहेको हुन्छ ?

यस प्रश्‍नको जवाफ परमेश्वरको अस्तित्वमा पाइन्छ । बाइबलले परमेश्वरका तीन व्यक्तित्वको वर्णन गर्दछ । यस पृष्ठको अन्तमा यस लेखबाट यो विषयमा अझ धेरै जान्‍न सक्‍नुहुन्छ ।  

परमेश्वर एक हुनुहुन्छ, तर एकै समयमा उहाँ तीन फरक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ । यो कुरा बुझ्‍न हामीलाई कठिन छ, किनभने यस विषयमा कल्पना गर्न हामी असमर्थ छौं ।  मानिसमा आत्मा र शरीर हुन्छ ।  ती मिलेर मानव जीवन बनेको हुन्छ । परमेश्वर शरीरमा सीमित हुनुहुन्‍न, बरु उहाँ सबैतिर उपस्थित हुनुहुन्छ । 

उहाँको आफ्नो योजना पूरा गर्नलाई परमेश्वर स्वयम मानव बन्‍नुभयो । प्रेरित यूहन्‍नाले आफ्नो सुसमाचारमा यसरी वर्णन गरेका छन्:

अअनि वचन देहधारी हुनुभयो, र अनुग्रह र सत्‍यताले पूर्ण भई हाम्रा बीचमा वास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्‍यौं, जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्रको जस्‍तो थियो। यूहन्‍ना १:१४

परमेश्वरको वचन मानव भयो । उहाँको नाउँ येशू थियो । उहाँ पृथ्वीमा अरु मानिस सरह जिउनुभयो । तर उहाँ परमेश्वरले चाहनुभएअनुसार पूर्ण रुपमा जिउनुभयो र कुनै पाप गर्नुभएन । यस कुराले उहाँलाई हाम्रा पापहरु र अपराधहरुका निम्ति मर्न सक्षम तुल्यायो । मानव येशू क्रूसमा हाम्रो निम्ति मर्नुभयो । त्यहाँ उहाँले आफ्नो आत्मा सुम्पनुभयो…

उच्‍च सोरले कराएर येशूले भन्‍नुभयो, “हे पिता, म मेरो आत्‍मा तपाईंको हातमा सुम्‍पन्‍छु।” यति भनेर उहाँले आफ्‍नो प्राण त्‍यागिदिनुभयो। लूका २३:४६

त्यस समयमा, येशूको मानव शरीर क्रूसमा मर्‍यो  । त्यहाँ  परमेश्वर (पिता) मर्नुभएको थिएन । परमेश्वरले यसो गरेर हाम्रा पापहरुको निम्ति मूल्य तिरिदिनुभयो भनी देखाउनुभयो । हामी आफ्नो पापपूर्ण र विद्रोही स्वभावको निम्ति मर्नु पर्नेथियो ।  येशू हाम्रो सट्टामा हाम्रो निम्ति मर्नुभई आफैलाई बलिदान गर्नुभयो । हामी आफै हाम्रा पापहरु र परमेश्वरप्रतिको अनाज्ञाकारिताको पूर्ति गर्न असक्षम हुन्छौं ।

तीन दिनपछि उहाँ चिहानदेखि पुनर्जीवित हुनुभयो ।  यसो गरेर, उहाँले आफू मृत्युभन्दा शक्तिशाली रहेको र हाम्रा पापहरुको मूल्य तिरिसक्‍नुभएको  कुरा देखाउनुभयो । यसबाट अगमवक्ताहरुका धेरै अगमवाणीहरु पूरा हुनआयो ।

उहाँले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “यसो लेखिएको छ, कि ख्रीष्‍टले दुःख भोग्‍नु र तेस्रो दिनमा मृतकबाट जीवित हुनुपर्छ । लूका २४:४६

 म कल्पना गर्न सक्छु, कि यस बारेमा तपाईंसित धेरै प्रश्‍नहरु हुन सक्लान् । यदि तपाईं परमेश्वरको यो एकदमै विशेष योजना बारे अझ धेरै जान्‍न चाहनुहुन्छ भने, यस वेबसाइटको मुख्य कथा  पढ्नुहोस।

.

येशूको जीवन
के येशू अगमवक्ताभन्दा ठूलो हुनुहुन्थ्यो ?
के परमेश्वरको पुत्र हुन सक्छ ?
के येशू साँच्चै क्रूसमा मर्नुभयो ?
के परमेश्वर मर्न सक्‍नुहुन्छ ?
के अरु नै कोही क्रूसमा मरेको थियो ?
के एउटै परमेश्वर ३ व्यक्तित्व हुन सक्‍नुहुन्छ र ?
परमेश्वरसित कुराकानी गर्ने तरिका
बाइबल कसले लेखेको हो ?