Puis-je faire confiance à Dieu ?

Ook goede vrienden of familie kunnen je soms in de steek laten. Dat kan veel pijn doen en het vertrouwen is weg.

Waarom doen mensen dit? Est-ce qu’il est onzekerheid ? Est-ce que het omdat mensen eigenlijk vooral voor zichzelf het beste willen regelen ?

Ook op onze spullen kunnen we maar beperkt vertrouwen. Als je een auto hebt dan hoop je elke dag weer dat hij het doet, maar er komt een dat dat hij stuk is en naar de garage moet. Als je veel geld hebt, dan kan er zomaar een dag komen dat je dat weer kwijt bent bijvoorbeeld door een crise.

Kunnen God wél vertrouwen?

Ongemerkt vertrouwen we al op heel veel dingen die onze Schepper gemaakt heeft. Zo zijn we ‘s avonds niet bang dat de zon ondergaat. We vertrouwen er immers op dat de zon de volgende ochtend weer op zal komen.

Dieu, onze Schepper, blijft altijd trouw aan wat Hij belooft. Denk er maar eens over na… Als Zijn Hij dat niet zou doen dan zou de hele schepping een ongelofelijke chaos veranderen. En waarom zou de Schepper onbetrouwbaar zijn? Welk voordeel zou Hij daarvan hebben?

6 Nee, helemaal niet ! C’est natuurlijk een menselijke manier van denken. Want als God onrechtvaardig was, zou Hij geen Rechter over de wereld kunnen zijn. 1

Als je wil weten of een person betrouwbaar is, zal je hem moeten goed leren kennen. Zo kan je plonge ontdekken de deze persoon doet wat hij belooft.

Ondanks dat er veel dingen voorspelbaar zijn in de natuur, gebeuren er ook dingen die we niet begrijpen. In ons eigen leven est er vaak pijn, moeite, schaamte. Soms moet je eerst wat leren voordat je rijp bent om een stap verder te komen in het leven.

Wij zijn vaak eigenwijs…

Zo is er het verhaal van een zoon die zijn erfdeel van zijn vader opeiste en zijn ouderlijk huis verliet om van de wereld te gaan genieten. 2

Hij reisde naar een ver land en maakte met zijn geld veel vrienden en vierde elke dag Feest. Totdat het geld van de erfenis op was en zijn vrienden hem in de steek lieten. Toen kwam er ook nog eens een hongersnood in dat land en de zoon kwam steeds verder in de ellende. Teleurgesteld en hongerig dacht hij terug aan de goede tijd dat hij thuis woonde.

De zoon besloot om terug te reizen naar huis, in de hoop dat hij bij zijn vader misschien nog wat werk en onderdak zou kunnen krijgen. Toen hij thuiskwam stond zijn vader al op de uitkijk. De zoon werd met open armen ontvangen en er werd een Feest gehouden omdat hij terug was.

Dit verhaal komt uit de Bijbel en is een voorbeeld van hoe onze Schepper, God, een Vader is voor Zijn schepsels, Zijn kinderen. Hij geeft ons ruimte om onze eigen weg te gaan, maar staat ook klaar als we ons realiseren dat het bij Hem het allerbeste is.

Comment t’a-t-il rencontré ? Kan je Schepper jou Zijn « erfenis » toevertrouwen?

Neem jij de moeite?

Wanneer je bereid bent om op God te vertrouwen, en om dicht bij Hem te leven, dan mag je er op vertrouwen dat Hij ook goed voor je zal zorgen.

Om te ontdekken de Dieu echt betrouwbaar est, zal je Hem eerst moeten leren kennen. Est-ce que Hij altijd voorspelbaar ? Komt Hij na wat hij heeft beloofd ? Hij trouw aan zijn est-il un « principe » ? Waarom heeft hij jou gemaakt ?

Net zo goed als je in een relatie iemand moet leren kennen, is het ook met God. Als je Hem beter leert kennen, dan zal je steeds meer ontdekken of Hij ook echt betrouwbaar is.

‘Maar als iemand op Mij vertrouwt, zal Ik goed voor hem zijn. Met hem zal het goed gaan. 3

Ik hoop dat jij ook mag ontdekken dat God is een Vader is voor ons, Zijn schepselen. Een Vader die goed wil zorgen voor Zijn kinderen. Een Vader die een plan heeft met ieder van Zijn kinderen. Als we deze Vader beter leren kennen, dan zal Zijn plan ook steeds duidelijker worden

De vraag waar ik dit artikel wil afsluiten est :

Vertrouw je vooral op jezelf of wil je vertrouwen op je Schepper ?

  1. Romeinen 3:4-6
  2. Lees hele verhaal dans Lukas 5
  3. JÉRÉMIE 17:7 BB