Jésus est-il vraiment mort sur une croix ?

Sommige mensen twijfelen er aan de Jezus Christus wel echt gestorven est aan het kruis. Veel islamitische leraren ontkennen de dood van Jezus aan het kruis op based van een moeilijk uit te leggen vers in de Koran (4:157). Misschien était Hij wel alleen verzwakt en bewusteloos geraakt?

Gemarteld en opengereten

Als we de evangeliën (Injil) van Mattheüs, Marcus, Lukas en Johannes lezen, dan krijgen we een gedetailleerd beeld de kruisiging en wat daar aan voorafging. Voordat Jezus aan het kruis genageld werd, werd Hij eerst nog gegeseld met een zweep waaraan botsplinters zaten. Jezus lichaam zat daarna onder de diepe wonden. Hij was daardoor al zo verzwakt dat hij zijn eigen kruis niet eens meer kon dragen.

Bij de kruisiging werden grote ijzeren spijkers door zijn handen (waarschijnlijk door zijn polsen) en voeten geslagen. Jezus hangt ongeveer 3 uur aan het kruis en roept dan uit « Mijn taak is vervuld! » en geeft de geest.

Een speer à Zijn zij

Wanneer één van de Romeinse soldaat die het kruis bewaken, ziet dat Hij is gestorven is, steekt hij nog een speer door Jezus zij. Er komt water en bloed uit. Een medische aanwijzing dat iemand gestorven is. 1 Daarnaast namen de Romeinen hun taak serieus. Wanneer een executie niet goed zou worden uitgevoerd, was de kans groot dat de soldaten die die taak hadden, het zelf met de dood moesten bekopen. Daarom zijn er ook verder geen andere gevallen bekend van mensen die een Romeinse kruisiging hebben overleefd.

Gewikkeld in doeken en in een graf opgesloten

Na zijn kruisiging wordt hij door vrienden in een graf gelegd en gebalsemd. Het gebruik is dat iemand in doeken gewikkeld wordt en met zo’n 30 kilo aan ciment-achtige balsem. Ook zijn gezicht werd ingewikkeld in deze doeken. (Jean 19:39 ). Het graf werd afgesloten met een grote zware steen. Omdat Jezus voor zijn dood al had voorspeld dat Hij zou opstaan, vroegen Zijn tegenstanders aan de Romeinen om het graf te bewaken. Een aantal Romeinse soldaten hielden daarom de wacht voor het graf.(zie Matthieu 27 : 63-66 ). Zonder eten en drinken zou het voor een gezond iemand al moeilijk zijn om te overleven. Laat staan voor iemand die gemarteld is, gekruisigd en ook nog eens in doeken gewikkeld.

Zijn leerlingen hadden hun leven er voor over

Misschien nog wel het meest overtuigende bewijs van Jezus’ dood en opstanding est dat zijn volgelingen na de dood, opstanding en na Zijn vertrek naar de Hemel, de wereld in trokken. Ze vertelden op vele plaatsten over het goede nieuws van Jezus dood en opstanding en wat dat betekent voor de mensen die in Hem geloven. Veel van Zijn volgelingen moesten dat met gevangenisstraffen, martelingen en uiteindelijk met de dood bekopen. Het is nauwelijks voor te stellen dat zoveel mensen hun leven zouden overhebben voor een leugen.

Wanneer Jezus Christus niet zelf gestorven was aan het kruis, dan is het ook erg moeilijk te verklaren dat er zo’n grote hoeveelheid mensen hierna geloofden dat door Zijn dood vergeving van zonden en eeuwig leven mogelijk zijn. Als het in die tijd al twijfelachtig was dat Jezus Christus niet zelf aan het kruis gestorven was, dan is het moeilijk te verklaren dat er in de eerste eeuwen vele mensen tot de dood toe hun geloof verdedigd hebben.

De historici zijn het er vrijwel allemaal mee eens Jezus gestorven est aan het kruis. De vraag waarom Hij stierf aan het kruis est daarmee nog niet beantwoord. Lees hierover verder in Hoofdstuk 8 .

  1. Wanneer iemand sterft dan scheiden water en bloed zicht rond het hart