Et si je doute de Dieu ?

Ieder mens vraagt zich wel eens af hoe het komt dat wij bestaan. bestaat er een Schepper die jou en mij heeft gemaakt, of is er een andere oorzaak voor ons bestaan ?

Die twijfel est helemaal niet zo vreemd. Les religions Vele réclament de waarheid sur een Schepper en de wetenschap gaat meestal uit van het spontaan ontstaan van het leven, bijvoorbeeld door een Big Bang en miljoenen jaren van evolutie.

Waarom zou er een Schepper bestaan ?

Omdat zowel de wetenschap als de religies geen keiharde bewijzen kunnen geven, zal je dus moeten vertrouwen op ……..

Toch zijn er in de natuur vele aanwijzingen te vinden die wijzen op een ontwerp, een plan achter alles wat we zien. De natuur zit zó enorm ingewikkeld in elkaar, dat het spontaan ontstaan hiervan vrijwel zeker is uit te sluiten. Naast de enorme complexiteit zijn er vele voorbeelden te vinden van eigenschappen, die vrijwel zeker niet spontaan zouden ontstaan ;

Van het universum tot de kleinste cel

Om leven op onze aarde mogelijk te maken, zijn honderden factoren nodig. Als maar één van die facturen een klein beetje anders zou zijn, dan zou leven op aarde niet kunnen bestaan. Bijvoorbeeld de afstand van de aarde tot de zon. Iets verder van de zon af en we zouden bevriezen. Iets dichter bij de zon en we zouden verschroeien. Verder moet er water aanwezig zijn, maar ook de dampkring die de aarde beschermt tegen gevaarlijke straling. De juiste chemicaliën moeten aanwezig zijn als bouwstoffen voor levende organismen. […….]

De kans dat al deze factoren op een planet in de juiste verhouding en de juiste hoeveelheid aanwezig zijn is al onbeschrijfelijk klein (de kans is groter dat je een munt miljarden keren achter elkaar met « kop » boven zou gooien).

Als we vanuit het onmetelijke universum helemaal inzoomen naar de kleinste bouwstenen van ons bestaan, onze cellen, dan zijn daar ook ongelofelijk veel onderdelen te vinden die met elkaar samenwerken. [….]

Een cel communiceert met zijn omgeving. Verwerkt voedingsstoffen en scheidt afval uit. maar dat niet alleen, een cel kan zichzelf vermenigvuldigen. De hoeveelheid processen en instructies daarvoor zijn énorm…. Alles est vaste dans son ADN (hierover meer in het volgende artikel).

Als je kijkt welke onderdelen van een cel, een organisme en van onze planetet allemaal op elkaar afgestemd zijn, dan gaat het je duizelen… Veel van de dingen om ons heen kunnen eenvoudig niet functioneren zonder andere organismen

Zowel artistiek design als technisch supercomplex……

Tél. Als je dat geloof niet hebt, dan moet je er aan geloven dat er dus een ontwerper achter al deze dingen zit.

Maar wie is die ontwerper dan en waarom heeft hij dit allemaal gemaakt ?

Wil jij daar meer sur ontdekken ?

—–

Welke religie heeft het juist?

Het is goed om tenminste één keer in je leven op zoek te gaan naar de waarheid. Dat kan je helpen om te begrijpen waarom je bestaat. Maar ook om te ontdekken wat het doel is van jouw leven. is dat alleen dat we consumeren, genieten, lijden en uiteindelijk weer terugkeren tot stof? Of ons bestaan meer nut dan dat ?

wanneer jouw religie niet de antwoorden kan geven op de vragen waarmee je zit, dan kan je je Schepper de rug toe keren, of op zoek gaan naar de waarheid. Aan jou de keuze.

Als je in een religieuze omgeving bent opgegroeid, dan kan het zijn dat je al jarenlang hebt vertrouwd op de uitleg van jouw religie. Is er een Schepper van de wereld en het heelal, of is er misschien een andere oorzaak van ons bestaan.

Wie est onze Schepper dan?

Religion ?

Qu’est-ce que je twijfelt aan je geloof ? Voel jij soms ook die wanhoop? Bestaat er wel een Dieu? Is het een God die iets van mij verlangt? Waarom laat God zich niet zien als Hij bestaat ?

Zo stond postte pas een student dit berichtje op een populaire studentenblog;

Ik ben een moslim die twijfelt aan de l’islam. Om te beginnen heb ik altijd sterk geloof gehad dat God bestaat. Maar vanwege bepaalde gebeurtenissen zijn er dit jaar twijfels in me opgekomen. Ik offre 5 keer par jour en ik voel niets. Ik lie Coran en hetzelfde. Ik voel wanhoop. Ik maak veel dingen mee en het wordt niet beter. beantwoord mijn vraag niet met « God test je », want dat antwoord bevredigt mij niet. Zelfs als ik God vraag mij te helpen, voel ik niets en krijg ik geen antwoord. waarom est-ce? Hoe kan God meedogend zijn en tegelijkertijd mensen laten lijden. Ik had nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar ik ben zo dicht bij het verlaten van de islam [anoniem, thestudentroom]

1

Herken jij één de meer van deze vragen? Ben jij ook op zoek naar de waarheid ? Het zijn belangrijke vragen in je leven, dus laat ze niet onbeantwoord.

  1. The Student Room Forum